ÇM_ÇP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ÇM_ÇP <-- ÇM_ÇP --> ÇR_ÇUçoban
çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
çoban böreği
çoban kebabı
çoban köpeği
çoban kulübesinde padişah rüyası görmek
çoban merhemi
çoban salatası
çoban yıldızı
çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
çobanaldatan
çobanaldatangiller
çobançantası
çobandağarcığı
çobandeğneği
çobandüdüğü
çobanın gönlü olursa tekeden yağ (veya süt) çıkarır
çobaniğnesi
çobanlama
çobanlar
çobanlık
çobanlık etmek
çobanpüskülü
çobanpüskülügiller
çobansız
çobansız koyunu kurt kapar
çobansüzgeci
çobantarağı
çobantuzluğu
çobanüzümü
çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
çocuğu olmak
çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz
çocuk
çocuk (veya çocuğunu) düşürmek
çocuk aldırmak
çocuk bahçesi
çocuk bakıcı
çocuk bakıcılığı
çocuk bakıcısı
çocuk başına
çocuk bezi
çocuk bilimci
çocuk bilimi
çocuk dili
çocuk doktoru
çocuk dünyaya getirmek
çocuk düşe kalka büyür
çocuk edebiyatı
çocuk gibi
çocuk gibi sevinmek
çocuk işi
çocuk kalmak
çocuk lafı
çocuk olmak
çocuk oyuncağı
çocuk oyuncağı haline getirmek
çocuk oyunu
çocuk peydahlamak
çocuk ruhlu
çocuk ruhluluk
çocuk yapmak
çocuk yazını
çocuk yetiştirmek
çocuk yuvası
çocukcağız
çocukça
çocukçu
çocukla çocuk, büyükle büyük olmak
çocuklama
çocuklamak
çocuklar!
çocuklaşabilme
çocuklaşabilmek
çocuklaşma
çocuklaşmak
çocuklaştırma
çocuklaştırmak
çocuklu
çocukluğu tutmak
çocukluk
çocukluk etmek
çocuksu
çocuksulaşma
çocuksulaşmak
çocuksuluk
çocuksuz
çocuksuzluk
çocuktan al haberi
çoğalabilme
çoğalabilmek
çoğalış
çoğalıverme
çoğalıvermek
çoğalma
çoğalmak
çoğaltabilme
çoğaltabilmek
çoğaltan
çoğaltıcı
çoğaltılabilme
çoğaltılabilmek
çoğaltılma
çoğaltılmak
çoğaltım
çoğaltış
çoğaltıverme
çoğaltıvermek
çoğaltma
çoğaltma makinesi
çoğaltmak
çoğalttırma
çoğalttırmak
çoğu
çoğu gitti azı kaldı
çoğu kez
çoğu zarar azı karar
çoğul
çoğul eki
çoğulcu
çoğulculuk
çoğullama
çoğullamak
çoğullaşma
çoğullaşmak
çoğullaştırılma
çoğullaştırılmak
çoğullaştırma
çoğullaştırmak
çoğulluk
çoğumsama
çoğumsamak
çoğun
çoğunluk
çoğunluk sistemi
çoğunlukla
çoğurcuk
çok
çok anlamlı
çok anlamlılık
çok ayaklılar
çok baharın otunu yemek
çok bilen çok yanılır
çok çok
çok düzlemli
çok el ya yağmaya ya yolmaya
çok eşli
çok eşlilik
çok fazlı
çok geçmeden
çok gelmek
çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
çok görmek
çok gözeli
çok havlayan köpek ısırmaz
çok hücreli
çok hücreliler
çok karılı
çok katlı otopark
çok kısa dalga
çok kocalılık
çok koşan çabuk yorulur
çok naz aşık usandırır
çok olmak
çok ortaklı
çok partili
çok partililik
çok sesli
çok seslilik
çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
çok söylemek
çok sözlü
çok şey!
çok şiddetli fırtına
çok şükür
çok tanrıcı
çok tanrıcılık
çok taraflı
çok taraflılık
çok terimli
çok uluslu
çok yanlı
çok yanlılık
çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir
çok yıllık
çok yönlü
çok yüzlü
çok yüzlülük
çokal
çokbilmiş
çokbilmişlik
çokbilmişlik taslamak
çokça
çokçu
çokçuluk
çokgen
çokları
çoklarınca
ÇOKLU
çoklu gösterim
çoklu ortam
çokluk
çokluk eki
çoklukla
çokrağan
ÇOKSAMA
çoksamak
çoksatar
ÇOKTAN
çolak
çolaklık
çolpa
çolpalık
çolpan
çoluk çocuğa karışmak
çoluk çocuk
çoluk çocuk elinde kalmak
çoluk çocuk sahibi olmak
çoluklu çocuklu
çomak
çomak sokmak (veya koymak)
çomaklama
çomaklamak
çomar
çopra
çopur
çopurina
çopurlaşma
çopurlaşmak
çopurlaştırma
çopurlaştırmak
çopurluk
çor
çorak
çoraklaşabilme
çoraklaşabilmek
çoraklaşma
çoraklaşmak
çoraklaştırabilme
çoraklaştırabilmek
çoraklaştırılma
çoraklaştırılmak
çoraklaştırma
çoraklaştırmak
çoraklık
çorap
çorap kaçmak
çorap söküğü gibi gitmek (veya gelmek)
çorapçı
çorapçılık
çorba
çorba etmek
çorba gibi
çorba içmeye çağırmak
çorba kaşığı
çorba olmak (veya çorbaya dönmek)
çorba tabağı
çorbacı
çorbacılık
çorbada tuzu (veya maydanozu) bulunmak
çorbalık
çorbaya sinek düşmek
çorlu
Çorum
çorumlu
çorumluluk
ÇOTANAK
çotira
çotiragiller
çotra
çotuk
çöğdürme
çöğdürmek
çöğme
çöğmek
çöğüncek
çöğünme
çöğünmek
çöğür
çöğürcü
çökebilme
çökebilmek
çökek
çökel
çökelek
çökelekli
çökelge
ÇÖKELME
çökelmek
çökeltebilme
çökeltebilmek
çökelti
çökeltilebilme
çökeltilebilmek
çökeltilme
çökeltilmek
çökeltme
çökeltmek
çökerme
çökermek
çökertebilme
çökertebilmek
çökerti
çökerti sekisi
çökertici
çökerticilik
çökertilebilme
çökertilebilmek
çökertiliş
çökertilme
çökertilmek
çökertiverme
çökertivermek
çökertme
Çökertmek
çökkün
çökkünleşme
çökkünleşmek
çökkünlük
çökme
çökmek
çöktürme
çöktürme havuzu
çöktürmek
çöktürtme
çöktürtmek
çöktürülme
çöktürülmek
çökük
çöküklük
çöküm
çöküntü
çöküntü gölü
çöküntü hendeği
çöküş
çöküşme
çöküşmek
çöküverme
çöküvermek
çöl
çöl iklimi
çöl tavuğu
çöl tavuğugiller
çöle dönmek
çölleşebilme
çölleşebilmek
çölleşme
çölleşmek
çölleştirilme
çölleştirilmek
çölleştirme
çölleştirmek
çöllük
çömçe
çömelebilme
çömelebilmek
çömeliş
çömeliverme
çömelivermek
ÇÖMELME
çömelmek
çömeltilme
çömeltilmek
çömeltme
çömeltmek
çömez
çömezlik
çömlek
çömlek hamuru
çömlek hesabı
çömlek kebabı
çömlek patlatmak
çömlekçi
çömlekçi suyu saksıdan içer
çömlekçilik
ÇÖMME
çömmek
çöp
çöp arabası
çöp gibi
çöp kebabı
çöp kovası
çöp sepeti
çöp tenekesi
çöp torbası
çöp vergisi
çöpçatan
çöpçatanlık
çöpçü
çöpçülük
çöpe dönmek
çöpe gitmek
çöpleme
çöplenebilme
çöplenebilmek
çöpleniş
çöplenme
çöplenmek
çöplü
çöplük
çöplük horozu
çöplükçü
çöplükçülük
çöpsüz
çöpsüz üzüm
çöpten çelebi
çördek
çörek
çörek mantarı
çörek otu
çörekçi
çörekçilik
çöreklenebilme
çöreklenebilmek
çörekleniş
çöreklenme
çöreklenmek
çöreklik
çörkü
çörten
çörten gibi
çörtü
çöven
çöz
çöz yağı
çözdürebilme
çözdürebilmek
çözdürme
çözdürmek
çözdürülebilme
çözdürülebilmek
çözdürülme
çözdürülmek
çözebilme
çözebilmek
çözelti
çözgü
çözgün
çözgünlük
çözme
çözmek
çözücü
çözücülük
çözük
çözülebilme
çözülebilmek
çözülme
çözülmek
çözülüm
çözülüş
çözülüverme
çözülüvermek
çözüm
çözüm yolu
çözümcü
çözümleme
çözümlemek
çözümlemeli
çözümlenebilme
çözümlenebilmek
çözümleniş
çözümleniverme
çözümlenivermek
Çözümlenme
çözümlenmek
çözümler
çözümleyebilme
çözümleyebilmek
çözümleyici
çözümleyicilik
çözümleyiş
çözümleyiverme
çözümleyivermek
çözümsel
çözümsüz
çözümsüzleşme
çözümsüzleşmek
çözümsüzleştirilme
çözümsüzleştirilmek
çözümsüzleştirme
çözümsüzleştirmek
çözümsüzlük
çözündürebilme
çözündürebilmek
çözündürme
çözündürmek
çözündürülme
çözündürülmek
çözünebilme
çözünebilmek
çözünme
çözünmek
çözüntü
çözünürlük
çözüş
çözüşme
çözüşmek
çözüştürme
çözüştürmek
çözüverme
çözüvermek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,757813E-02