İI_İL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

İI_İL <-- İI_İL --> İM_İPika
ika etmek
ikame
ikame etmek
ikame mal
ikamet
ikamet etmek
ikamete memur edilmek
ikametgah
ikametgah ilmühaberi
ikametgah kağıdı
ikaz
ikaz etmek
ikaz lambası
ikaz yeleği
ikbal
ikbal düşkünlüğü
ikbal düşkünü
ikbali sönmek
İKDAM
ikebana
iken
iki
iki ahbap çavuş
iki anlamlı
iki anlamlılık
iki arada bir derede (kalmak)
iki arada kalmak
iki arslan bir posta sığmaz
iki at bir kazığa bağlanmaz
iki ateş arasında kalmak
iki ayağını bir pabuca sokmak
iki ayaklı
iki baş bir kazanda kaynamaz
iki başlı
iki baştan olmak
iki bir
iki buçukluk
iki büklüm
iki büklüm olmak
iki cambaz bir ipte oynamaz
iki cami arasında kalmış beynamaz
iki canlı
iki canlılık
iki cihan
iki cinslikli
iki çenekliler
iki çenetli
iki çenetliler
iki çıplak bir hamama yakışır
iki çift laf (veya lakırtı veya söz) etmek
iki deliye bir uslu koymuşlar
iki dilli
iki dinle bir söyle
iki dirhem bir çekirdek
iki düzlemli
iki el bir baş için
iki eli (birinin) yakasında olmak
iki eli (kızıl) kanda olsa
iki eli böğründe kalmak
iki eli şakaklarında düşünmek
iki eli yanına gelmek
iki emini bir yemin aralar
iki eşeyli
iki evcikli
iki fazlı
iki geçeli
iki gönül bir olunca samanlık seyran olur
iki gözü iki çeşme
iki gözü iki çeşme ağlamak
iki gözüm
iki gözüm kör olsun
iki hırtı, bir pırtı
iki kanatlılar
iki kaptan bir gemiyi batırır
iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış
iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak
iki kat olmak
iki katlı
iki kere iki dört eder
iki kulak bir dil için
iki lafı (veya sözü) bir araya getirememek
iki lakırtı etmek
iki lakırtıyı bir araya getirmek
iki nokta
iki ölç, bir biç
iki paralık
iki paralık etmek
iki paralık olmak
iki parmaklı
iki rahmetten (veya iyilikten) biri
iki satır laf etmek (veya konuşmak)
iki seksen uzanmak
iki söz bir pazar
iki şekilli
iki tek
iki terimli
iki testi tokuşunca biri elbet kırılır
iki tımar bir yem yerine geçer
iki ucu boklu değnek
iki ucunu bir araya getirememek
iki yakası bir araya gelmemek
iki yakasını bir araya getirememek
iki yaşamlı
iki yaşamlılar
iki yüzlü
ikibuçukluk
ikici
ikicilik
ikiçifte
ikide bir
ikide birde
ikile!
ikilem
ikileme
ikileme düşmek
ikilemek
ikilemli
ikilemsiz
ikilenme
ikilenmek
ikileşik
ikileşim
ikileşme
ikileşmek
ikiletme
ikiletmek
ikili
ikili averaj
ikili bahis
ikili çatı
ikili kök
ikili oynamak
ikili sigorta
ikili ünlü
ikili yatak
ikilik
ikinci
ikinci ayak
ikinci bahar
ikinci baharı yaşamak
ikinci çağ
ikinci el
ikinci ferik
ikinci gelmek
ikinci kaptan
ikinci plana düşmek
ikinci sınıf
ikinci yarı
ikinci zaman
ikinci zar
ikincil
ikincil grup
ikincilik
ikindi
ikindi ezanı
ikindi namazı
ikindi vakti
ikindi zamanı
ikindiden sonra dükkan açmak
ikindiüstü
ikindiüzeri
ikindiyin
ikircik
ikirciklenme
ikirciklenmek
ikircikli
ikirciklik
ikircil
ikircim
ikircimli
ikircimlik
ikisi bir kapıya çıkmak
ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar
ikişer
ikişer olmak
İKİTEK
ikitelli
ikiyüzlü
ikiyüzlülük
ikiz
ikiz anlam
ikiz anlamlı
ikiz doğurmak
ikiz ünlü
ikiz ünsüz
ikizkenar
ikizkenar üçgen
ikizkenar yamuk
İKİZLER
ikizleşme
ikizli
ikizlilik
iklim
iklim bilimci
iklim bilimi
iklimleme
iklimleme cihazı
ikmal
ikmal etmek
ikmal imtihanı
ikmale bırakmak
ikmale kalmak
ikna
ikna etmek
ikna olmak
ikon
ikonografi
ikrah
ikrah etmek
ikrah getirmek
ikrahlık
ikram
ikram etmek
ikram görmek
ikramcı
ikramiye
ikramiyeli
ikramiyesiz
ikrar
ikrar etmek
ikrar vermek
ikraz
ikraz etmek
iksir
iktibas
iktibas etmek
iktidar
iktidardan düşmek
iktidarlı
iktidarsız
iktidarsızlaşma
iktidarsızlaşmak
iktidarsızlaştırma
iktidarsızlaştırmak
iktidarsızlık
iktifa
iktifa etmek
iktiran
iktiran etmek
iktisaden
iktisadi
iktisadiyat
iktisap
iktisap etmek
iktisat
iktisat etmek (veya yapmak)
iktisatçı
iktisatçılık
iktisatlı
iktisatsız
iktisatsızlık
iktiza
iktiza etmek
il
ila
ilaç
ilaç gibi
ilaç gibi gelmek
ilaç için olsun
ilaç için yok
ilaç yapmak (veya hazırlamak)
ilaç yazmak
ilaçlama
ilaçlamak
ilaçlanış
İlaçlanma
ilaçlanmak
ilaçlı
ilaçlık
ilaçsız
ilaçsızlık
ilah
ilah gibi
ilahe
ilahi
ilahî
ilahiyat
ilahiyatçı
ilahiyatçılık
ilahlaşma
ilahlaşmak
ilahlaştırma
ilahlaştırmak
ilam
ilam almak
ilam etmek
ilan
ilan etmek
ilan panosu
ilan tahtası
ilan vermek
ilancılık
ilanen
İLANIAŞK
ilanıaşk etmek
ilanihaye
ilarya
ilave
ilave etmek
ilaveli
ilaveten
ilbay
ilca
ilca etmek
ilçe
ilçebay
ile
ilek
ilelebet
ilenç
ilençli
ilençsiz
ileniş
ilenme
ilenmek
iler tutar yeri olmamak (veya kalmamak)
ileri
ileri almak
ileri atılmak (veya çıkmak)
ileri geçmek
ileri gelen
ileri gelmek
ileri geri
ileri geri etmemek
ileri geri konuşmak (veya söz etmek veya laflar etmek)
ileri gitmek
ileri görüş
ileri görüşlü
ileri görüşlülük
ileri götürmek
ileri gözetleyici
ileri karakol
ileri sürmek
ileri teknoloji
ileri uç
ileri uç oyuncusu
ileri varmak
ileri vites
ilerici
ilericilik
ileride
ilerisine gitmek
ilerisini gerisini düşünmemek
ilerisini gerisini hesaplamamak
ileriyi görmek
ilerlek
ilerleme
ilerlemek
ilerletme
ilerletmek
ilerleyici
ilerleyici benzeşme
ilerleyiş
ileti
iletici
iletiliş
İletilme
iletilmek
iletim
iletiş
iletişim
iletişim ağı
iletişim araçları
iletişim kurmak
iletişim merkezi
iletişim ortamı
iletişimli
iletişimlilik
iletişimsiz
iletişimsizlik
iletişme
iletişmek
iletken
iletken damarlar
iletkenlik
iletki
iletme
iletmek
ilga
ilga etmek
ilgeç
ilgeçli
ilgeçli tümleç
ilgi
ilgi alanı
ilgi çekici
ilgi çekicilik
ilgi çekmek (veya uyandırmak)
ilgi duymak
ilgi eki
ilgi görmek
ilgi göstermek
ilgi toplamak
ilgileme
ilgilemek
ilgilendiriş
ilgilendirme
ilgilendirmek
ilgileniş
ilgilenme
ilgilenmek
ilgili
ilgililik
ilginç
ilginçleşme
ilginçleşmek
ilginçlik
ilgisini çekmek
ilgisini kesmek
ilgisiz
ilgisizlik
ilhak
ilhak etmek
ilham
ilham almak
ilham etmek (veya vermek)
ilham kaynağı
ilham kaynağı olmak
ilham perisi
ilhan
ilhanlık
iliği kemiği donmak
iliği kemiği ısınmak
iliğine (veya iliklerine) kadar
iliğine işlemek (veya geçmek)
iliğine kadar ıslanmak
iliğini kemirmek
iliğini kurutmak
ilik
ilik gibi
ilikçi
ilikçilik
İLİKLEME
iliklemek
iliklenme
iliklenmek
iliklerinde duymak
ilikleyiş
ilikli
İLİKSİ
iliksiz
ilim
ilim adamı
ilimci
ilimcilik
ilinek
ilineksel
ilinti
ilintileme
ilintilemek
ilintili
ilintisiz
ilistir
ilişiği kalmamak
ilişiğini kesmek
ilişik
ilişikli
ilişiksiz
ilişiksizlik
ilişilme
ilişilmek
İlişim
İLİŞKEN
ilişkenli
ilişki
ilişki kurmak
ilişkilendirme
ilişkilendirmek
ilişkili
ilişkin
İlişkinlik
ilişkisiz
ilişkisizlik
ilişkiye girmek
İLİŞME
ilişmek
iliştirilme
iliştirilmek
iliştirme
iliştirmek
ilk
ilk adım
ilk ağızda
ilk çağ
ilk çeyrek
ilk devre
ilk dördün
ilk elden
ilk gençlik
ilk gösteri
ilk göz ağrısı
ilk kanun
ilk mektep
ilk önce
ilk örnek
ilk planda
ilk sezi
ilk tasarım
ilk teşrin
ilk vuran okçudur
ilk yardım
ilk yardım çantası
ilk yardım hastanesi
ilk yarı
ilkah
ilkah etmek
ilkbahar
ilkbahar noktası
ilke
İLKECİ
ilkecilik
ilkel
ilkel kalmak
ilkel memeliler
ilkel toplum
ilkelce
ilkelcilik
ilkeleşme
ilkeleşmek
ilkeleştirme
ilkeleştirmek
ilkelleşme
ilkelleşmek
ilkelleştirme
ilkelleştirmek
ilkellik
ilkesel
ilkgüz
ilkin
ilkokul
ilköğrenim
ilköğretim
ilkten
ilkyaz
illa
İLLAKİ
illallah
illallah dedirtmek
illallah demek (veya etmek)
ille
ille velakin
illegal
illet
illet etmek
illet olmak
illetine uğramak
illetli
illî
illiyet
illüstrasyon
illüzyon
illüzyonist
illüzyonizm
ilme
ilmek
ilmekleme
ilmeklemek
ilmî
ilmiahlak
ilmihal
ilmik
ilmik atmak
ilmikleme
ilmiklemek
ilmiklenme
İlmiklenmek
ilmikli
ilmiksiz
ilminden anlamak
ilmini almak
ilmiye
ilmühaber
ilsizleşme
ilsizleşmek
iltibas
iltibasa yol açmak
iltica
iltica etmek
iltica hakkı
iltifat
iltifat etmek
İltifatkar
iltifatlı
iltihabi
iltihak
iltihak etmek
iltihap
iltihaplanma
iltihaplanmak
iltihaplı
iltihapsız
iltimas
iltimas etmek (veya geçmek)
iltimasçı
iltimasçılık
iltiması olmak
iltimaslı
iltisak
iltisaki
iltisaki dil
iltizam
iltizam etmek
iltizamcı
iltizami
ilzam
ilzam etmek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,953125E-02