DA_DD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

DA_DD <-- DA_DD --> DE_DHdadacı
dadacılık
dadaist
dadaizm
dadanabilme
dadanabilmek
dadandırma
dadandırmak
dadanış
DADANMA
dadanmak
dadaş
dadaşlık
dadı
dadı olmak
dadılık
dadılık etmek
dağ
dağ (veya dağlar) gibi (veya kadar)
dağ (veya dağları) devirmek
dağ adamı
dağ anası
dağ ardında olsun da yer altında olmasın
dağ armudu
dağ aslanı
dağ ayısı
dağ başı
dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün el için
dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
dağ başından duman eksik olmaz
dağ bayır
dağ bilimi
dağ birliği
dağ çamı
dağ çayı
dağ çayırı
dağ çileği
dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
dağ dalak otu
dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
dağ elması
dağ eriği
dağ eteği
dağ evi
dağ gölü
dağ havası
dağ iklimi
dağ ispinozu
dağ kavağı
dağ keçisi
dağ kestanesi
dağ kırlangıcı
dağ kolu
dağ köyü
dağ lalesi
dağ merası
dağ nanesi
dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
dağ oluşu
dağ otlağı
dağ reyhanı
dağ serçesi
dağ servisi
dağ sıçanı
dağ taş
dağ tavuğu
dağ topu
dağ yürümezse abdal yürür
dağa çıkmak
dağa kaldırmak
dağalası
dağar
dağarcığı yüklü
dağarcığına atmak
dağarcığındakini çıkarmak
dağarcık
dağarcıkta bir şey kalmamak
dağbaşı
dağcı
dağcıl
dağcılık
dağda bağın var, yüreğinde dağın var
dağda büyümüş
dağda gez, belde gez insafı elden bırakma
dağdağa
dağdağalı
dağdağasız
dağdan gelip bağdakini kovmak
dağdan inme
dağılabilme
dağılabilmek
dağılım
dağılış
dağılıverme
dağılıvermek
dağılma
dağılmak
dağınık
dağınık gözenek
dağınık ışık
dağınıkça
dağınıklık
dağıntı
dağıtabilme
dağıtabilmek
dağıtıcı
dağıtıcılık
dağıtık
dağıtılabilme
dağıtılabilmek
dağıtılıverme
dağıtılıvermek
dağıtılma
dağıtılmak
dağıtım
dağıtım bürosu
dağıtımcı
dağıtımcılık
dağıtımevi
dağıtış
dağıtıverme
dağıtıvermek
DAĞITMA
dağıtmak
dağıttırma
dağıttırmak
daği
dağlağı
dağlama
dağlama resim
dağlamak
dağlanış
dağlanıverme
dağlanıvermek
dağlanma
dağlanmak
dağlar anası
dağlara düşmek
dağlara taşlara
dağların misafir aldığı mevsim
dağların şenliği (veya gelin anası)
dağlatış
dağlatma
dağlatmak
dağlayabilme
dağlayabilmek
dağlayış
dağlayıverme
dağlayıvermek
dağlı
dağlıç
dağlık
dah
dah etmek
daha
daha bir
daha da
daha daha
daha iyisi can sağlığı
daha neler!
dahası
dahası var
dahi
dahice
dahil
dahil etmek
dahil olmak
dahilen
dahilî
dahilî deniz
dahilî harp
dahilî nizamname
dahilî talimatname
dahilik
dahiliye
dahiliye mütehassısı
dahiliye subayı
dahiliyeci
dahiyane
dahletme
dahletmek
dahli olmak
daim
daim etmek (veya eylemek)
daim olmak
daima
daimî
dair
daire
daire kesmesi
daire parçası
daireli
dairesel
DAİRESİZ
dairevi
dakik
dakika
dakika başı
dakikalık
dakikane
dakikası dakikasına
dakikası dakikasına uymaz
dakikasında
daktilo
daktilo etmek
daktilo kağıdı
daktilo makinesi
daktilo masası
daktilo şeridi
daktilograf
daktilografi
daktiloluk
daktiloskopi
daktilotekni
dal
dal budak salmak
dal gibi
dal gibi kalmak
dal sürmek
dal vermek
Dala çıka
dalabilme
dalabilmek
dalak
dalak kestirmek
dalak otu
dalalet
dalalete düşmek
DALAMA
dalamak
dalan
DALANCI
Dalancılık
dalanış
dalanma
dalanmak
dalaş
dalaşabilme
dalaşabilmek
dalaşma
dalaşmak
dalaştırma
dalaştırmak
dalavere
dalavere çevirmek (veya dalaveresini döndürmek)
dalavereci
dalaverecilik
dalay lama
dalayış
dalbastı
DALCIK
daldalanma
daldalanmak
daldan dala
daldan dala konmak
daldırabilme
daldırabilmek
daldırılabilme
daldırılabilmek
daldırılış
daldırılma
daldırılmak
daldırış
daldırıverme
daldırıvermek
daldırma
daldırma çay
daldırmak
daldırtma
daldırtmak
daldız
dalfes
dalfidan
dalfidan boylu
dalga
dalga bandı
dalga boyu
dalga çukuru
dalga dalga
dalga geçmek
dalga genliği
dalga hızı
dalga kuşağı
dalga oyuğu
dalga periyodu
dalga saymak
dalga sırtı
dalga tepesi
dalga uzunluğu
dalga yüksekliği
dalgacı
dalgacı Mahmut
dalgacık
dalgacılık
dalgakıran
dalgalanabilme
dalgalanabilmek
dalgalandırabilme
dalgalandırabilmek
dalgalandırıcı
dalgalandırılma
dalgalandırılmak
dalgalandırış
dalgalandırma
dalgalandırmak
dalgalanış
dalgalanma
dalgalanmak
dalgalanmaya bırakmak
dalgalı
dalgalı akım
dalgalı akım üreteci
dalgalı borçlar
dalgalı kur
dalgaölçer
dalgasına taş atmak
dalgasını taşlamak
DALGASIZ
dalgaya düşmek (veya gelmek)
dalgaya getirmek
dalgayı başa almak
dalgı
dalgıç
dalgıç böcekler
dalgıç elbisesi
dalgıç gözlüğü
dalgıç kuşları
dalgıç kuşu
dalgıç kuşugiller
dalgıç tüpü
dalgıçlık
dalgın
dalgın dalgın
Dalgınca
dalgınlaşabilme
dalgınlaşabilmek
dalgınlaşma
dalgınlaşmak
dalgınlaştırma
dalgınlaştırmak
dalgınlığına gelmek
dalgınlığına getirmek
dalgınlık
dalgınlıkla
dalgır
dalgündüz
dalıcı
dalıcılık
dalına basmak
dalına binmek
dalınç
dalıp çıkmak
Dalıp gitmek
dalış
dalıverme
dalıvermek
dalız
dalkavuk
dalkavukça
dalkavuklaşma
dalkavuklaşmak
dalkavukluk
dalkavukluk etmek
dalkılıç
dalkıran
dalkurutan
dallama
DALLAMAK
dallanabilme
dallanabilmek
dallandırılma
dallandırılmak
dallandırıp budaklandırmak
dallandırış
dallandırma
dallandırmak
dallanıp budaklanmak
dallanış
dallanıverme
dallanıvermek
dallanma
dallanmak
dalları basmak
dallı
dallı budaklı
dallı güllü
dalma
dalmak
dalöğle
dalsı
DALSIZ
daltaban
daltabanlık
daltonizm
daluyku
dalya
dalyan
dalyan ağı
dalyan çorbası
dalyan gibi
dalyan köftesi
dalyan sepeti
dalyan tarlası
dalyan yeri
dalyancı
dalyancılık
dalyarak
dalyasan
dam
dam aktarma
dam altı
dam koruğu
dam koruğugiller
dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı
dam yandı, içindeki sıçan da (birlikte) yandı
dama
dama çıkmak
dama demek
dama tahtası
dama taşı
dama taşı gibi oynatmak
damacana
DAMACI
damak
damak eteği
damak tadı
damak ünsüzü
damaklı
damaklı diş
damaksı
damaksıl
damaksıllaşma
Damaksıllaşmak
damaksıllaştırma
damaksıllaştırmak
DAMAKSIZ
damalı
damar
damar aktarma
damar damar
damar sertliği
damar tabaka
damar tıkanıklığı
damarcık
damardan girmek
damardaraltan
damargenişleten
damarı (veya damarları) kabarmak
damarı bozuk
damarı kurusun!
damarı tutmak
damarına (veya damarlarına) işlemek
damarına basmak
damarına çekmek
damarına girmek
damarını bulmak
damarlandırma
damarlanma
damarlanmak
damarlı
damarsız
damasko
damat
damat girmek
damatlık
damdan çardağa atlamak
damdan düşen, damdan düşenin halini bilir
damdan düşer gibi
damdan düşercesine
damdazlak
damga
damga harcı
damga pulu
damga vergisi
damga vurmak
damga yemek
damgacı
damgacılık
Damgalama
damgalamak
damgalanabilme
damgalanabilmek
damgalanış
damgalanıverme
damgalanıvermek
Damgalanma
damgalanmak
damgalatma
damgalatmak
damgalayabilme
damgalayabilmek
damgalayış
damgalayıverme
damgalayıvermek
damgalı
damgasız
damıtabilme
damıtabilmek
damıtıcı
damıtık
damıtılabilme
damıtılabilmek
damıtılış
damıtılma
damıtılmak
damıtım
damıtımevi
damıtış
damıtma
damıtmak
damızlık
damla
damla damla
damla hastalığı
damla inmek
damla sakızı
damla taş
damla taşı
damlacık
damlalık
DAMLAMA
damlamak
damlatabilme
damlatabilmek
damlatılabilme
damlatılabilmek
damlatılma
damlatılmak
damlatış
damlatıverme
damlatıvermek
DAMLATMA
damlatmak
Damlaya damlaya göl olur
damlaya uğramak
damlayabilme
damlayabilmek
damlayış
damlayıverme
damlayıvermek
damlı
damper
damperli
dampersiz
DAMSIZ
dan dan
dan dun
dan dun konuşmak (veya etmek)
dana
dana derisi
dana eti
dana humması
danaayağı
danaburnu
DANACI
danadili
danakıran otu
danalar gibi bağırmak (veya böğürmek)
dananın kuyruğu kopmak
Danca
dandik
dandikleşme
dandikleşmek
dandiklik
dandini
dandini bebek
DANE
dang
dangadak
dangalak
dangalakça
dangalaklaşma
dangalaklaşmak
dangalaklık
dangıl dungul
dangırdama
dangırdamak
danış
danışabilme
danışabilmek
danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
danışık
danışıklı
danışıklı dövüş
danışıklık
danışılabilme
danışılabilmek
danışılma
danışılmak
danışma
danışma bürosu
danışma meclisi
danışmak
danışman
danışmanlık
danimarka kırmızısı
Danimarkalı
daniska
daniskasını yapmak
danişment
dank
dans
dans etmek
dans salonu
dansçı
dansçılık
dansimetre
DANSLI
dansör
dansörlük
dansöz
dansözlük
danssız
dantel
dantel ağacı
DANTELLİ
dantelsiz
DAPDAR
dapdaracık
dar
dar açı
dar aralık
dar boğaz
dar darına
dar gelirli
dar gelirlilik
dar gelmek
dar görüşlü
dar görüşlülük
dar hat
dar kaçmak
dar kafalı
dar kafalılık
dar paça
dar ünlü
dar vakit
dar zaman
dara
dara boğmak
dara dar
dara düşmek
dara gelmek
dara getirmek
daraban
daracık
daraç
darağacı
darağacına çekmek
daralabilme
daralabilmek
DARALIŞ
daralıverme
daralıvermek
daralma
daralmak
daraltabilme
daraltabilmek
DARALTI
daraltıcı
daraltılabilme
daraltılabilmek
daraltılış
daraltılma
daraltılmak
daraltış
daraltıverme
daraltıvermek
DARALTMA
daraltmak
daralttırma
daralttırmak
darasını almak
darasını düşmek
darasız
daraş
daraşlık
daraya atmak (veya çıkarmak)
darbe
darbe almak
darbe vurmak (veya indirmek)
darbe yemek
darbeci
darbecik
darbecilik
darbeleme
darbelemek
darbetme
darbetmek
darbımesel
darboğaz
darbuka
darbukacı
darbukacılık
darca
darda bulunmak
darda kalmak
dardağan
dargeçit
dargın
dargın durmak
dargınlaşma
dargınlaşmak
dargınlık
darı
darı darına
darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
darıdünya
darıfülfül
darılabilme
darılabilmek
darılgan
darılganlık
darılıverme
darılıvermek
DARILMA
darılmaca
darılmak
DARILTMA
darıltmak
darısı ... başına (veya darısı başına)
darlaşabilme
darlaşabilmek
DARLAŞMA
darlaşmak
darlaştırabilme
darlaştırabilmek
darlaştırılabilme
darlaştırılabilmek
darlaştırılma
darlaştırılmak
darlaştırma
Darlaştırmak
darlık
darmadağın
darmadağın etmek
darmadağın olmak
darmadağınık
darmadağınıklık
darmadağınlık
darmaduman
darmaduman etmek
darmaduman olmak
darmadumanlık
darmstadtiyum
darp
darphane
DARU
darülaceze
darülbedayi
darüleytam
darülfünun
darüşşifa
Darvincilik
dasdaracık
dasit
dasnik
data
datif
daüssıla
dav
dava
dava (veya davayı) kaybetmek
dava (veya davayı) kazanmak
dava (veya davayı) yitirmek
dava adamı
dava arkadaşı
dava etmek (veya açmak)
dava görmek
dava vekili
dava vekilliği
davacı
davacı olmak
davacılık
davacın kadı olursa yardımcın allah olsun
davalaşma
davalaşmak
davalı
davalık
davar
davar gütmek
davasını gütmek
davaya bakmak
davet
davet etmek
davet olunmak
davetçi
davetçilik
davete icabet etmek
davetiye
davetkar
davetli
davetname
davetsiz
davetsiz gelen döşeksiz oturur
davlumbaz
davranabilme
davranabilmek
davrandırma
davrandırmak
davranılabilme
davranılabilmek
davranılma
davranılmak
davranım
davranış
davranış bilgisi
davranış bozukluğu
davranışçılık
DAVRANMA
Davranma!
davranmak
davudi
davul
davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
davul çalmak (veya dövmek)
davul çalsan işitmez
davul dengi dengine diye çalar
davul gibi
davulcu
davulculuk
davultozu
davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı
davulun sesi uzaktan hoş gelir
davya
dayağa idmanlı olmak
dayak
dayak arsızı
dayak atmak
dayak cennetten çıkmıştır
dayak düşkünü
dayak kaçkını
dayak yemek
dayaklama
dayaklamak
dayaklanma
dayaklanmak
DAYAKLI
DAYAKLIK
dayaksız
dayalı
dayalı döşeli
DAYAMA
dayamak
dayamsız döşemsiz
dayanabilme
dayanabilmek
dayanak
dayanak noktası
dayanaklı
dayanaklık
dayanaklık etmek
dayanaksız
dayanç
dayandırabilme
dayandırabilmek
dayandırma
dayandırmak
dayanıklı
dayanıklılık
dayanıksız
dayanıksızlaşma
dayanıksızlaşmak
dayanıksızlık
dayanılabilme
dayanılabilmek
dayanılma
dayanılmak
dayanılmaz
dayanılmazlaşma
dayanılmazlaşmak
dayanılmazlık
dayanım
dayanım ömrü
dayanırlık
DAYANIŞ
dayanışabilme
dayanışabilmek
dayanışık
dayanışma
dayanışmacı
dayanışmacılık
dayanışmak
dayanışmalı
DAYANMA
dayanma gücü
dayanma ömrü
dayanmak
dayantı
dayatabilme
dayatabilmek
dayatılabilme
dayatılabilmek
dayatılış
dayatılma
dayatılmak
DAYATIŞ
dayatışma
dayatışmak
dayatıverme
dayatıvermek
DAYATMA
dayatmacı
dayatmacılık
dayatmak
dayattırma
dayattırmak
dayayabilme
dayayabilmek
Dayayıp döşemek
dayayış
dayayıverme
dayayıvermek
DAYE
dayı
dayı kızı
dayı oğlu
dayılanabilme
dayılanabilmek
dayılanış
dayılanma
dayılanmak
dayılık
dayızade
DAYLAK
daz
DAZKIR
DAZKIRI
dazkırlaşma
dazkırlaşmak
dazlak
dazlaklaşma
dazlaklaşmak
dazlaklık
DAZLAMA
dazlamak
dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer
Db


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

2,929688E-02