DR_DU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

DR_DU <-- DR_DU --> DU_DZdragoman
dragon
drahmi
drahoma
draje
dram
drama
dramatik
dramatikleşme
dramatikleşmek
dramatikleştirme
dramatikleştirmek
dramatize
dramatize etmek
dramaturg
dramaturgluk
dramaturji
DREÇ
dren
drenaj
dretnot
drezin
DROG
drosera
droseragiller
Ds
dua
dua (veya duasını) almak
dua etmek
duacı
duahan
DUALI
duası tutmak
DUASIZ
duayen
duba
duba gibi
dubar
dubara
dubaracı
dubaracılık
dublaj
dublajcı
dublajcılık
duble
duble etmek
duble paça
duble yol
dubleks
dubleks daire
dublör
dublörlük
dubniyum
dudağını (veya dudaklarını) ısırmak
dudağının ucuna gelmek
dudak
dudak (veya dudağını) bükmek
dudak benzeşmesi
dudak boyası
dudak çukuru
dudak dudağa gelmek (veya kalmak)
dudak eşlemesi
dudak ısırmak
dudak kalemi
dudak payı bırakmak
dudak sarkıtmak
dudak tiryakisi
dudak ucuyla söylemek
dudak ünsüzü
dudak yarığı
dudakdeğmez
dudaklı
dudaksıl
dudaksıllaşma
dudaksız
dudu
dudu dilli
duetto
duhul
duhuliye
duhuliye kartı
duka
dukalık
dul
dul kalmak
dulaptal otu
dulaptal otugiller
dulavrat otu
dulda
dulda tutmak
duldalama
duldalamak
duldalanma
duldalanmak
duldalı
duldasız
dulluk
duluk
Duma
dumağı
Duman
duman almak
duman altı etmek
duman altı olmak
duman attırmak
duman etmek
duman olmak
duman rengi
duman vermek
dumana boğmak
dumanı doğru çıksın
dumanı tepesinden çıkmak
dumanı üstünde
dumanlama
dumanlamak
dumanlanma
dumanlanmak
dumanlı
dumansız
dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
dumansızlık
dumur
dumura uğramak
dun
dupduru
dur durak (veya dur dinlen veya dur otur) yok
dur! (veya durun!)
durabilme
durabilmek
duraç
durağan
durağan elektrik
durağanlaşma
durağanlaşmak
durağanlık
durak
durakalma
durakalmak
duraklama
duraklamak
duraklatma
duraklatmak
duraklayış
duraklı
duraklı dalga
DURAKLIK
duraksama
duraksamak
duraksamalı
duraksamasız
duraksatma
duraksatmak
duraksayış
DURAKSIZ
dural
duralama
duralamak
duralatma
duralatmak
duralayış
durallık
duran top
durayazma
durayazmak
durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
durduğu yerde
durdurabilme
durdurabilmek
durdurma
durdurmak
durdurtma
durdurtmak
durdurulma
durdurulmak
durduruş
durduruverme
durduruvermek
durgu
durgun
durgun şişkinlik
durgunlaşma
durgunlaşmak
durgunlaştırma
durgunlaştırmak
durgunluk
durgunluk çökmek
durma
durmadan
durmak
durmuş oturmuş
Durmuş oturmuşluk
duromer plastik
dursuz duraksız
duru
durucu
duruk
durukluk
duruksun
durulama
durulamak
durulanma
durulanmak
Durulaşma
durulaşmak
durulaştırma
durulaştırmak
DURULMA
durulmak
DURULTMA
durultmak
duruluk
durum
durum almak
durum eki
durum ortacı
durum ulacı
durum vaziyeti
durumdan ders çıkarmak
durumdan vazife çıkarmak
durumu bozulmak
durumu düzelmek
Durup dinlenmeden
durup durup
Durup dururken
duruş
duruşma
duruverme
duruvermek
duş
duş kabini
duş teknesi
duşak
duşaklama
duşaklamak
dut
dut gibi olmak
dut hoşafı
dut kurusu
dut kurusu ile yar sevilmez
dut pekmezi
dut yemiş bülbüle dönmek
dutçuluk
dutgiller
dutluk
duvağına doymamak
duvak
duvak düşkünü
DUVAKÇI
duvakçılık
duvaklama
duvaklamak
duvaklanma
duvaklanmak
duvaklı
DUVAKSIZ
duvar
duvar ayağı
duvar çekmek
duvar dayağı
duvar dişi
duvar gazetesi
duvar gibi
duvar halısı
duvar ilanı
duvar kağıdı
duvar pası
duvar resmi
duvar saati
duvar sarmaşığı
duvar sedefi
duvar takvimi
duvar topu
duvar yapmak
duvar yazısı
duvar yüzlü
duvarcı
duvarcılık
duvarlı
duy
duy priz
duyabilme
duyabilmek
duyar
duyar kat
duyarga
duyargalılar
duyarlı
duyarlık
duyarlıklı
duyarlılık
duyarsız
duyarsızlaşma
duyarsızlaşmak
duyarsızlaştırma
duyarsızlaştırmak
duyarsızlık
duygan
duygu
duygu sömürüsü
duygu sömürüsü yapmak
duygu uyanmak
duyguca
duygudaş
duygudaşlık
duygulandırma
duygulandırmak
duygulanım
duygulanış
duygulanma
duygulanmak
duygulu
duygululuk
duygun
duygunluk
duygusal
duygusal düşünme
duygusallık
duygusuz
duygusuzluk
duyma
duymak
duymamazlık
duymazlık
duymazlıktan gelmek
duysal
duyu
duyulabilme
duyulabilmek
DUYULMA
duyulmak
duyulmamış
duyulmamışlık
duyultu
duyulur duyulmaz
duyum
duyum almak
duyum eşiği
duyum ikiliği
duyum yitimi
duyumcu
duyumculuk
duyumlu
duyumölçer
duyumsal
duyumsama
duyumsamak
duyumsamazlık
duyumsatma
duyumsatmak
duyumsuz
duyumsuzluk
duyurabilme
duyurabilmek
duyurma
duyurmak
duyurtma
duyurtmak
duyuru
duyuru tahtası
duyurucu
duyuruculuk
duyuruda bulunmak
duyurulma
duyurulmak
Duyurum
Duyurumluk
duyusal
duyuş
duyuüstü
duyuverme
duyuvermek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,367188E-02