FI_FL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

FI_FL <-- FI_FL --> FM_FPfıçı
fıçı balığı
fıçı gibi
fıçıcı
fıçıcılık
fıçılama
fıçılamak
fıkdan
fıkıh
fıkır fıkır
fıkır fıkır kaynamak
fıkırdak
fıkırdaklık
Fıkırdama
fıkırdamak
fıkırdaşma
fıkırdaşmak
fıkırdatma
fıkırdatmak
fıkırdayış
fıkırtı
fıkra
fıkracı
fıkracılık
fıkrama
fıkramak
fıkramsı
FILDIR
fındık
fındık altını
fındık ateşi
fındık biti
fındık faresi
fındık kabuğunu doldurmaz
fındık kırmak
fındık kurdu
fındık kurdu gibi
fındık rengi
fındık sıçanı
fındık yağı
fındık yuvası
fındıkçı
fındıkçılık
fındıki
fındıkkabuğu
fındıkkıran
fındıklı
fındıklık
fır
fır dönmek
fır fır
fırça
fırça çekmek (veya atmak)
fırça gibi
fırçacı
fırçacılık
fırçalama
fırçalamak
fırçalanma
fırçalanmak
fırçalatma
fırçalatmak
fırçalayabilme
fırçalayabilmek
fırçalayış
fırçalı
fırçalık
fırdolayı
fırdöndü
fırfır
fırfırlı
fırfırsız
fırıl fırıl
fırıldak
fırıldak çevirmek (veya döndürmek)
fırıldak çiçeği
fırıldak gibi
fırıldakçı
fırıldakçılık
fırıldanma
fırıldanmak
fırıldatma
fırıldatmak
fırın
fırın gibi
fırın kebabı
fırıncı
fırıncılık
fırında makarna
fırınlama
fırınlamak
fırınlanma
fırınlanmak
fırınlatma
fırınlatmak
fırınlı
fırınlık
fırka
FIRKACI
fırkacılık
fırkata
fırkateyn
fırlak
fırlama
fırlamak
fırlatabilme
fırlatabilmek
fırlatılma
fırlatılmak
fırlatış
fırlatıverme
fırlatıvermek
fırlatma
fırlatmak
fırlayış
fırsat
fırsat beklemek (veya aramak)
fırsat bilmek
fırsat bu fırsat
fırsat bulmak
fırsat düşkünü
fırsat düşmek (veya çıkmak)
fırsat eşitliği
fırsat her vakit ele geçmez
fırsat kollamak (veya gözlemek)
fırsat sakal altından geçer
fırsat vermek
fırsat yoksulu
fırsatçı
fırsatçılık
fırsatı ganimet bilmek
fırsatı kaçırmak
fırsatını düşürmek
fırsattan istifade etmek
fırt
fırt fırt
fırtına
fırtına atlatmak
fırtına çıkmak
fırtına gibi
fırtına kopmak (veya patlamak)
fırtına kuşu
fırtına kuşugiller
fırtına uğrağı
fırtınalı
fırtınaya yakın rüzgar
fıs fıs
fısfıs
fısfıslama
fısfıslamak
fısfıslanma
fısfıslanmak
fısfıslatma
fısfıslatmak
fısıl fısıl
fısıldama
fısıldamak
fısıldanma
fısıldanmak
fısıldaşma
fısıldaşmak
fısıltı
fısıltı gazetesi
fısır fısır
fısırtı
FISKİYE
fıslama
fıslamak
fıslanma
fıslanmak
fıslatma
fıslatmak
fıstık
fıstık çamı
fıstık ezmesi
fıstık gibi
fıstık rengi
fıstıkçı
fıstıkçılık
fıstıki
fıstıki makamla
fıstıklama
fıstıklamak
fıstıklık
fış fış
fışıldama
fışıldamak
fışıltı
fışır fışır
Fışırdama
fışırdamak
fışırdatma
fışırdatmak
fışırtı
fışkı
fışkılama
fışkılamak
fışkılık
fışkın
fışkırabilme
fışkırabilmek
fışkırdak
fışkırık
fışkırış
fışkırma
fışkırmak
fışkırtı
fışkırtıcı
fışkırtılma
Fışkırtılmak
fışkırtma
fışkırtmak
fışlama
fışlamak
fıştaklama
fıştaklamak
fıtık
fıtık olmak
fıtık otu
fıtıklı
fıtır sadakası
fıtrat
fıtraten
fıtri
fıtriye
fıttırma
fıttırmak
fi tarihinde
fiber
fiberglas
fibrin
fibrinojen
fidan
fidan biti
fidan boylu
fidan gibi
fidancık
fidanlık
fide
fideci
fidecilik
fideist
fideizm
fideleme
fidelemek
fidelik
fidye
fidyeinecat
fifre
figan
figan etmek
figür
figüran
figüranlık
figürasyon
figüratif
figüratif sanat
figürlü
figürsüz
fiğ
fihrist
fihristleme
fihristlemek
fiil
fiil cümlesi
fiil çekimi
fiil gövdesi
fiil kökü
fiil tabanı
fiil tasrifi
fiile koymak
fiilen
fiilî
fiili bozuk
fiilî hizmet
fiilî hizmet zammı
fiilimsi
fiiliyat
fikir
fikir adamı
fikir almak
fikir babası
fikir danışmak
fikir edinmek
fikir hürriyeti
fikir işçisi
fikir vermek
fikir yazısı
fikir yormak
fikir yürütmek
fikirdeş
fikirleşme
fikirleşmek
fikirleştirme
fikirleştirmek
FİKİRLİ
fikirlilik
fikirsiz
fikirsizlik
FİKREN
fikrî
fikrini almak
fikrini çelmek
fikrisabit
fikriyat
fiks menü
fikstür
FİKTİF
fil
fil dişi
fil dişi karası
fil dişi kule
fil dişi kuleden bakmak
fil dişi kuleye çekilmek
fil elması
fil faresi
fil gibi
fil hastalığı
fil yürüyüşü
filaman
filan
filan falan
filantrop
FİLAR
filariz
filarizleme
filarizlemek
filarlı
filarmoni
filarmonik
filarsız
filateli
filatelist
filbahri
fildekoz
fildişi
fildişi gibi
fildişi rengi
file
file bekçisi
filenk
filet
fileto
filgiller
filhakika
filigran
filigranlı
filika
filikacı
filinta
filinta gibi
filipince
Filipinli
filiskin
Filistinli
filiz
filiz gibi
filiz rengi
filiz vermek
filizcik
filizî
filizkıran
filizleme
filizlemek
filizlendirme
filizlendirmek
filizlenme
filizlenmek
filizli
filkulağı
film
film çekmek
film çevirmek
film müziği
film oynamak
film oynatmak
film yıldızı
filmci
filmcilik
filmleştirme
filmleştirmek
filo
filogenez
filoksera
filolog
filoloji
filolojik
filotilla
filoz
filozof
filozofça
filozofik
filozoflaşma
filozoflaşmak
filozofluk
filsi
filtre
filtreli
filtresiz
filum
filvaki
Fin
Fin hamamı
final
finale kalmak
finalist
finalizm
finans
FİNANSAL
FİNANSE
finanse edilmek
finanse etmek
finansman
fincan
fincan böreği
fincan fincan
fincan gibi
fincan oyunu
fincancı
fincancı katırlarını ürkütmek
fincandibi
fincanlık
Fince
fingir fingir
fingirdek
fingirdeme
fingirdemek
fingirdeşme
fingirdeşmek
finike portakalı
finiş
fink
Finlandiyalı
fino
Fin-Ugor
firak
firaklı
firar
firar etmek
firari
firavun
firavun faresi
firavun inciri
firavunlaşma
firavunlaşmak
firavunluk
fire
fire vermek
firez
firfiri
firik
firkat
firkete
firketeleme
firketelemek
firma
firuze
fisebilillah
fiskal
fiske
fiske fiske kabarmak (veya olmak)
fiske kondurmamak (veya dokundurmamak)
fiskeleme
fiskelemek
fiskos
fiskos etmek
fiskos masası
fiskos sehpası
fissür
fistan
fistanlı
fistanlık
fistansız
fisto
fistolu
fistül
fisür
fiş
fiş açmak
FİŞE
fişek
fişek atmak
fişek gibi
fişek salıvermek
fişekçi
fişekçilik
fişekhane
fişekli
fişeklik
fişeklikli
fişeksiz
fişini tutmak
fişka
FİŞLEME
fişlemek
FİŞLENME
fişlenmek
fişletme
fişletmek
fişli
fişlik
fişsiz
fiştekleme
fişteklemek
fit
fit olmak
fit vermek (veya sokmak)
fitçi
fitçilik
fitil
fitil gibi
fitil olmak
fitil vermek
fitilci
fitili almak
fitilleme
fitillemek
fitillenme
fitillenmek
fitilli
fitilsiz
FİTİN
fitleme
fitlemek
fitlenme
fitlenmek
fitne
fitne fesat çıkarmak
fitne fücur
fitne kumkuması
fitne sokmak
fitneci
fitnecilik
fitneleme
fitnelemek
fitnelik
fitocoğrafya
fitopatoloji
fitopatolojik
fitre
fiyaka
fiyaka satmak
fiyakacı
fiyakalı
fiyasko
fiyasko vermek
fiyaskolu
fiyaskosuz
fiyat
fiyat ayarlamak
fiyat biçmek
fiyat kırmak
fiyat vermek
fiyatlandırma
fiyatlandırmak
fiyatlanma
fiyatlanmak
fiyatları dondurmak
fiyatlı
fiyonk
fiyonk makarna
fiyonklu
fiyonksuz
fiyort
fizibilite
fizik
fizik gücü
fizik kondisyonu
fizik ötesi
fizik tedavi uygulayıcısı
fizik tedavisi
fizik yapısı
fizikçe
fizikçi
fiziki
fiziki coğrafya
fiziki harita
fizikokimya
fiziksel
fizyokrat
fizyokratlık
fizyolog
fizyoloji
fizyolojik
fizyolojist
fizyonomi
fizyoterapi
fizyoterapist
flama
flamacı
Flaman
flaman atı
flaman kuşu
Flamanca
flamangiller
flamanlar
flambe
flamenko
flamingo
flandra
flandra balığı
flanel
flaş
flaş conta
FLAŞÖR
flavta
flebit
flegmon
fleol
flit
flitleme
flitlemek
flok
flor
flora
floresan
floresan lamba
floresans
florışı
florışıl
flori
florin
florit
FLORÜR
floş
flöre
flört
flört etmek (veya yapmak)
flu
flurcun
flurya
flüt
flütçü


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0234375