HI_HL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

HI_HL <-- HI_HL --> HM_HPhıçkırabilme
hıçkırabilmek
hıçkırık
hıçkırık tutmak
hıçkırış
hıçkırma
hıçkırmak
hıçkırtma
hıçkırtmak
Hıdırellez
HIFIZ
hıfza çalışmak
hıfzetme
hıfzetmek
hıfzıssıhha
hık
hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş
hık mık
hık mık etmek
hık tutmak
hıltan
HILTAR
hımbıl
hımbıllaşma
hımbıllaşmak
hımbıllık
hımhım
hımhımlık
hımış
hıncahınç
hıncını çıkarmak
hınç
hınç (veya hıncını) almak
hınçlı
hınçsız
hınk
hınzır
hınzırca
hınzırcasına
hınzırlaşma
hınzırlaşmak
hınzırlık
hınzırlık etmek
hır
hır çıkarmak
hırbo
hırboluk
hırçın
hırçınlaşma
hırçınlaşmak
hırçınlık
hırçınlık etmek (veya yapmak)
hırdavat
hırdavatçı
hırdavatçılık
hırgür
hırgür çıkarmak
hırıl hırıl
hırıldama
hırıldamak
hırıldaşma
hırıldaşmak
hırıldayış
hırıltı
hırıltıcı
hırıltılı
hırıltısız
hırızma
hırka
HIRKALI
hırkasız
hırkayı başına çekmek
HIRLAMA
hırlamak
hırlaşma
hırlaşmak
hırlatma
hırlatmak
hırlayış
hırlı
hırlı mıdır, hırsız mıdır?
Hırpalama
hırpalamak
hırpalanış
Hırpalanma
hırpalanmak
hırpalatma
hırpalatmak
hırpalayabilme
hırpalayabilmek
hırpalayış
hırpani
hırpanilik
hırs
hırs basmak
hırs bastırmak
hırs bürümek
hırsından çatlamak
hırsını alamamak
hırsını yenmek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

5,859375E-03