MA_MD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

MA_MD <-- MA_MD --> ME_MHmaada
maaile
maalesef
maalmemnuniye
maarif
maarifçi
maaş
maaş almak
maaş bağlamak
maaş bordrosu
maaş vermek
maaşa geçmek
maaşlı
maaşsız
maatteessüf
maazallah
mabat
mabet
mabet ağacı
mabeyin
mabeyinci
mabeyincilik
mablak
MABUDE
mabut
Macar
macar biberi
macar ineği
macar salamı
Macarca
MACARLIK
macera
macera aramak
maceracı
maceracılık
maceralı
maceraperest
macerasız
maceraya atılmak
macun
macun çekmek
macun küreği
macuncu
macunculuk
macunlama
macunlamak
macunlanma
macunlanmak
macunlaşma
macunlaşmak
macunlatma
macunlatmak
macunluk
maç
maç maç
maç satmak
maç yapmak
maça
maça beyi
maça beyi gibi kurulmak
maça kızı
maçuna
madagaskarlı
madalya
madalya töreni
madalyalı
madalyasız
madalyasızlık
madalyon
madalyoncu
madalyonun ters tarafı (veya tersi)
madam
madama
madara
madara etmek
madara olmak
madaralaşma
madaralaşmak
madde
madde başı
madde madde
maddeci
maddecilik
maddeleme
maddelemek
maddeleşme
maddeleşmek
maddeleştirme
maddeleştirmek
maddelik
maddesel
maddesel nokta
maddeten
maddi
maddi zarar
maddileşme
maddileşmek
maddileştirme
maddileştirmek
maddilik
maddiyat
maddiyatçı
maddiyatçılık
maddiyet
madem
mademki
maden
maden bilimi
maden cevheri
maden damarı
maden devri
maden filizi
maden gazı
maden kirası
maden kömürü
maden kuyusu
maden mavisi
maden ocağı
maden sodası
maden suyu
maden yatağı
maden yünü
madenci
madencilik
madenî
madenî para
madenî yağ
madenî yün
madenkırmız
madensel
madenselleşme
madenselleşmek
madensi
mader
maderşahi
maderşahilik
maderzat
madımak
madik
madik atmak (veya etmek veya oynamak)
madikçi
madikleme
madiklemek
madrabaz
madrabazlık
madreporlar
madrup
madun
maestoso
maestro
mafevk
mafiş
mafsal
mafya
mafya çizgisi
mafyacı
mafyacılık
mafyalaşma
mafyalaşmak
mafyalık
maganda
maganda kurşunu
magandalık
magazin
magazin basını
magazin dünyası
magazinleşme
magazinleşmek
magazinleştirme
magazinleştirmek
magma
magmasal
magmatik
Magnezit
magnezyum
magnezyum karbonat
magnezyum klorür
magnezyum sülfat
magnezyumlu
magri
mağara
mağara bilimci
mağara bilimi
mağara resmi
mağara sesi
mağaza
mağazacı
mağazacılık
mağdur
mağdur etmek
mağdur olmak
mağduriyet
mağdurluk
mağfiret
mağfiret dilemek
mağfiret etmek
mağfur
mağlubiyet
mağlup
mağlup etmek
mağlup olmak
mağmum
mağribî
mağrip
mağrur
mağrurane
mağrurca
mağrurcasına
mağrurlanma
mağrurlanmak
mağrurluk
mağşuş
mahal
mahal kalmamak
mahal yok
mahalle
mahalle arası
mahalle arkadaşı
mahalle bekçisi
mahalle çapkını
mahalle imamı
mahalle kahvesi
mahalle kahvesi gibi
mahalle karısı
mahalle mektebi
mahalle muhtarı
mahallece
mahalleli
mahallenin delisi
mahallevari
mahalleyi ayağa kaldırmak
mahallî
mahallî idare
mahallî seçim
mahallîleşme
mahallîleşmek
maharet
maharet kazanmak
maharetli
maharetlilik
maharetsiz
maharetsizlik
mahbes
mahbube
mahbup
mahcubane
mahcubiyet
mahcup
mahcup çıkarmamak
mahcup etmek
mahcup kalmak
mahcup olmak
mahcupça
mahcupluk
mahcur
mahcuz
mahdum
mahdut
mahfaza
mahfazalı
mahfazasız
mahfe
MAHFİ
mahfil
mahfuz
mahfuzen
mahıv
mahir
mahirane
mahiye
mahiyet
mahkeme
mahkeme açmak
mahkeme kadıya mülk değil
mahkeme kapısı
mahkeme kararı
mahkeme masrafı
mahkemede dayısı olmak
mahkemeleşme
mahkemeleşmek
mahkemeli
mahkemelik
mahkemelik olmak
mahkemeye düşmek
mahkemeye vermek
mahkûk
mahkûkat
mahkûm
mahkûm etmek
mahkûm olmak
mahkûmane
mahkûmiyet
mahlas
mahlep
mahluk
mahlukat
mahlul
mahlut
mahmude
mahmudiye
mahmul
mahmul olmak
mahmur
mahmur çiçeği
mahmurlaşma
mahmurlaşmak
mahmurluk
mahmuz
mahmuz çiçeği
mahmuzlama
mahmuzlamak
mahmuzlanma
mahmuzlanmak
mahmuzlu
mahpus
mahpushane
mahpusluk
mahra
mahrama
mahreç
mahrek
mahrem
mahremiyet
mahremiyetine girmek
mahremlik
mahrukat
mahrum
mahrum etmek
mahrum olmak
mahrumiyet
mahrumluk
mahrut
mahruti
mahsuben
mahsubunu yapmak
mahsul
mahsulat
mahsuldar
mahsup
mahsup etmek
mahsur
mahsur kalmak
mahsus
mahsusen
mahsustan
mahşer
mahşer gibi
mahşer günü
mahşer midillisi
mahşere dönmek
mahşerî
mahşerleşme
mahşerleşmek
mahunya
mahur
mahurbuselik
mahut
mahvetme
mahvetmek
mahviyet
mahvolma
mahvolmak
mahya
mahya ışıklığı
mahya kiremidi
mahya şenliği
mahyacı
mahyacılık
mahyalık
mahzar
mahzen
mahzun
mahzun etmek
mahzun olmak
mahzunane
mahzunca
mahzunlaşma
mahzunlaşmak
mahzunluk
mahzur
mahzur doğurmak
mahzur görmek
mahzurlu
mahzursuz
mai
mail
mail olmak
maile
main
maişet
maiyet
maiyet memuru
majeste
majesteleri
majör
majör gam
majüskül
makabil
makabline şamil
makadam
makadamlama
makadamlamak
makak
makale
makam
makam arabası
makam odası
makam otomobili
makam ödeneği
makam şoförü
makam tazminatı
makara
makara çekmek
makara gibi
makaraları koyuvermek (veya zapt edememek veya salıvermek)
makaralı
makaralı kuş
makarasını çözmek
makaraya almak (veya sarmak)
MAKARENA
makarna
makarnacı
makarnacılık
makas
makas almak
makas değiştirmek
makas hakkı
makas payı
makas vurmak
makasçı
makasçılık
makaskar
makaslama
makaslamak
makaslanma
makaslanmak
makaslı
makaslı böcek
makassız
makastar
makat
makber
makbul
makbul olmak
makbule geçmek
makbuz
MAKEDON
Makedonca
Makedonyalı
maket
maket bıçağı
maketçi
maketçilik
makferlan
makferlanlı
maki
makigiller
MAKİLİK
MAKİNA
makine
makine çekmek
makine dolabı
makine gibi
makine gibi adam
makine gücü
makine odası
makine yağı
makineci
makinecilik
makineleşme
makineleşmek
makineleştirme
makineleştirmek
makineli
makineli tabanca
makineli tüfek
makineli tüfek gibi
makineyi bozmak
makinist
makinistlik
MAKOSEN
makrama
MAKRO
makroekonomi
makroekonomik
MAKROME
makromeli
makromolekül
makrosefal
maksat
maksat gütmek
maksat hasıl olmak
maksat muhabbet olsun
maksatlı
maksatsız
maksatsızlık
maksi
maksi etek
maksimal
maksimum
maksure
maksut
makta
maktel
maktu
maktu fiyat
maktul
maktul düşmek (veya olmak)
makul
makul olmak
makule
makûs
makyaj
makyaj odası
makyaj takımı
makyaj yapmak
makyajcı
makyajcılık
makyajlama
makyajlamak
makyajlı
makyajsız
makyajsızlık
makyavelci
Makyavelcilik
makyavelist
Makyavelizm
MAKYÖR
makyöz
mal
mal adama hem dost hem düşmandır
mal beyanı
mal bildirimi
mal birliği
mal bulmuş mağribî gibi
mal canı kazanmaz, can malı kazanır
mal canın yongasıdır
mal canlısı
mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
mal edinmek
mal etmek
mal kaldırmak
mal kapatmak
mal meydanda
mal mülk
mal olmak
mal sahibi
mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
mal sandığı
mal varlığı
mal yapmak
mala
malafa
malaga
malak
malakit
malaklama
malaklamak
MALALAMA
malalamak
malama
malarya
Malatya
malatyalı
malatyalılık
MALAYANİ
malaz
malazgirt
malca
malcı
malcılık
MALÇ
MALEN
malezyaca
malezyalı
malgama
malı götürmek
malı ongun olanın adı angın olur
malı taşı
malın gözü
malın iyisi boğazdan geçer
malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür
mali
mali analist
mali belge
mali cebir
mali senet
mali yıl
malihülya
malik
malik olmak
malikane
Maliki
malikilik
malikiyet
maliye
maliyeci
maliyecilik
maliyet
maliyet fiyatı
maliyetli
maliyetsiz
maliyetsizlik
MALKAR
Malkarca
malkıran
malkoç
MALLANMA
mallanmak
malt
malta eriği
malta humması
malta palamudu
malta taşı
MALTALI
MALTALIK
Maltız
maltız keçisi
maltlanma
maltlanmak
MALTOZ
malul
malul gazi
malulen
malulen emekli
maluliyet
malullük
malum
malum değil
malum olmak
malum ya!
malumat
malumat almak
malumat edinmek
malumat sahibi
malumat vermek
malumatfuruş
malumatfuruşluk
malumatlı
malumatsız
malumatsızlık
malumattar
malumattar etmek
malumu ilam etmek
MALYA
malzeme
mama
mamafih
mamak
mamaliga
mambo
mamelek
mamografi
mamul
mamulat
mamur
mamure
mamut
mana
mana (veya manası) çıkmak
mana çıkarmak
mana vermek
MANACA
manalandırabilme
manalandırabilmek
manalandırma
manalandırmak
manalı
manas
manasına gelmek
manasız
manasızlık
manastır
MANAT
manav
MANAVGAT
manavlık
manaya gelmek
manca
mancana
mancınık
mancınık işi
mancınıkçı
Mançu
Mançuca
manda
manda gibi
manda gibi yayılmak
manda gibi yemek
mandacı
mandacılık
mandagözü
mandal
mandalina
mandallama
mandallamak
mandallanma
mandallanmak
mandallı
mandalsız
mandapost
mandar
mandarin
mandarinlik
mandater
mandepsi
mandepsiye basmak (veya düşmek)
mandıra
mandıracı
mandıracılık
mandolin
mandolinci
manej
manen
manevi
manevi evlat
manevi ilim
manevi tazminat
manevi zarar
maneviyat
maneviyatı bozulmak
maneviyatını kırmak
manevra
manevra fişeği
manevra yapmak
manga
mangal
mangal gibi yüreği olmak
mangal kömürü
mangal yağı
mangal yürekli
mangalda kül bırakmamak
MANGAN
manganez
manganin
mangır
mangırlı
mangırsız
mangiz
mango
mani
mani düzmek (veya yakmak)
mani olmak
mania
manialı
maniasız
MANİCİ
Manicilik
manidar
manifatura
manifaturacı
manifaturacılık
manifesto
Manihaizm
manika
manikür
manikürcü
manikürcülük
manikürlü
manikürsüz
maniple
manipülasyon
manipülatör
Manisa
manisa kebabı
manisa lalesi
manisalı
manisalılık
manişka
manita
manitacı
manitacılık
manivela
manivelalı
mankafa
mankafalık
manken
manken gibi
mankenlik
mankurt
mankurtlaşma
mankurtlaşmak
MANO
manolya
manolyagiller
manometre
mansıp
mansiyon
manşet
manşon
mantalite
mantar
mantar ağacı
mantar atmak
mantar bilimci
mantar bilimi
mantar çorbası
mantar gibi (yerden) bitmek
mantar hastalığı
mantar kent
mantar meşesi
mantar özü
mantar tabakası
mantar tabancası
mantara basmak
mantarcı
mantarcılık
mantardoğuran
mantarhane
mantarlama
mantarlamak
mantarlar
mantarlaşma
mantarlaşmak
mantarlı
mantarlık
mantarsı
mantı
MANTICI
mantık
mantık dışı
mantık öncesi
Mantıkça
mantıkçı
mantıkçılık
mantıken
mantıki
mantıklı
mantıksal
mantıksız
mantıksızlık
MANTİ
mantin
mantinota
mantis
manto
mantolu
mantoluk
mantosuz
manuel
manuka yağı
manyak
manyakça
manyaklaşma
manyaklaşmak
manyaklaştırma
manyaklaştırmak
manyaklık
manyat
manyetik
manyetik alan
manyetik disk
manyetik kart
manyetik kartuş
manyetik kaset
manyetik şerit
manyetik tambur
manyetit
manyetize
manyetize etmek
manyetize olmak
manyetizma
manyetizmacı
manyetizmacılık
manyeto
manyetolu
manyetometre
manyetosuz
manyezi
manyezit
manyok
manzara
manzara koymak
manzaralı
manzarasız
manzum
manzume
Maocu
Maoculuk
mapa
mapus
mapusa düşmek
mapushane
mapushaneye düşmek
maraba
marabacılık
marabut
maral
marangoz
marangoz balığı
marangoz mengenesi
marangozhane
marangozluk
maranta
maraş dondurması
maraş işi
maraton
maratoncu
maraz
maraza
maraza aramak
maraza çıkarmak
marazi
marazlanma
marazlanmak
marazlı
marazlık
marazlık etmek
marda
Mardin
mardinli
mardinlilik
mareşal
mareşallik
mareşallik asası
margarik asit
margarin
marifet
marifet göstermek
marifet iltifata tabidir
marifetiyle
marifetli
marifetsiz
marihuana
MARİNA
marinacılık
MARİNAT
mariz
marizleme
marizlemek
marj
MARJİNAL
marjinalleşme
marjinalleşmek
marjinallik
MARJLI
marjsız
mark
marka
marka giymek
marka olmak
markacı
markaj
markaja almak
markajcı
markalama
markalamak
markalanma
markalanmak
markalaşma
markalaşmak
markalı
markasız
MARKE
marke etmek
MARKET
marketçi
marketçilik
marki
markiz
markizet
MARKKA
MARKÖR
Marksçı
Marksçılık
Marksist
Marksizm
marley
Marmara
marmara çırası
MARMARİS
marmelat
marn
marnlama
marnlamak
maroken
marokenci
marokencilik
maron
marpuç
marpuççu
marpuççuluk
mars
mars etmek
mars olmak
marsık
marsık gibi
marsıvan
marsıvan ayısı
marsıvan eşeği
marsıvan otu
marsıvaneşeği
marş
marş marş
marşandiz
mart
mart ayı dert ayı
mart çıkmadıkça dert çıkmaz
mart dokuzu
mart dokuzunda çıra yak, bağ buda
mart havası gibi
mart içeri, pire dışarı
mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
mart kedisi
mart kedisi gibi
martaval
martaval atmak (veya okumak)
martavalcı
martavalcılık
martı
martıgiller
martin
martini
martir
martolos
maruf
marufiyet
marul
marulcu
marulcuk
marulumsu
Maruni
maruz
maruz bırakmak
maruz bulunmak (veya olmak)
maruz kalmak
maruzat
marya
marya ağı
mas
mas turizm
masa
masa başı
masa başında
masa örtüsü
masa saati
masa takvimi
masa tenisi
masa topu
masaj
masaj yapmak
masajcı
masajcılık
masajlama
masajlamak
masal
masal alemi
masal aleminde yaşamak
masal gibi
masal okumak (veya anlatmak)
masalcı
masalcılık
masalımsı
masallaştırma
masallaştırmak
Masalsı
MASARA
masarif
masarika
masat
masaüstü
masaüstü yayıncı
masaüstü yayıncılık
masaya oturmak
masaya yatırmak
masif
masiko
mask
maskanyin
maskara
maskara etmek
maskara olmak
maskaraca
maskaralanma
maskaralanmak
maskaralaşma
maskaralaşmak
maskaralık
maskarası olmak
maskarasını çıkarmak
maskarata
maskaraya almak
maskaraya çevirmek
maske
maskeleme
maskelemek
maskelenme
maskelenmek
maskeli
maskeli balo
maskesi düşmek
maskesini atmak
maskesini düşürmek (veya kaldırmak)
maskesiz
maskot
maskulen
maslahat
maslahatgüzar
maslahatgüzarlık
maslak
maslup
masmavi
masnu
masnuat
mason
mason locası
masonluk
masör
MASÖZ
masraf
masraf etmek
masraf görmek
masraf kapısı
masraf kapısı açmak
masrafa girmek
masrafı çekmek
masraflı
masrafsız
masraftan çıkmak
masruf
massetme
massetmek
mastar
mastara
master
mastı
mastı çiçeği
mastika
mastor
mastor olmak
mastur
masturi
mastürbasyon
masum
masumane
MASUMCA
masumcasına
MASUME
masumiyet
masumluk
masun
masuniyet
masura
maş
maşa
maşa gibi
maşa gibi kullanmak
maşa kadar
maşa varken elini yakmak
maşacı
maşacılık
MAŞALA
maşalama
maşalamak
maşalanma
maşalanmak
maşalı
maşalık
maşalık etmek
maşallah
maşallahı var
maşası olmak
maşatlık
maşer
maşerî
maşlah
maşrapa
maşrık
maşuk
maşuka
mat
mat etmek
mat olmak
matador
matafora
matafyon
matah
matara
matbaa
matbaacı
matbaacılık
matbu
matbua
matbuat
matem
matem ayı
matem havası
matem tutmak
matematik
matematikçi
matematikçilik
matematiksel
matematisyen
matemli
materyal
materyalist
materyalizm
matine
matiz
matiz olmak
matizlik
matkap
matla
matlaşma
matlaşmak
matlaştırma
matlaştırmak
matlık
matlup
matmazel
matrağa almak
matrah
matrak
matrak geçmek
matrakçı
matriarkal
MATRİKS
matris
matris kağıdı
matruş
MATRUŞKA
matruşluk
matrut
matuf
matuf olmak
matuh
maun
maval
maval okumak
mavera
mavi
mavi bayrak
mavi boncuk
mavi boncuk dağıtmak
mavi çocuk
mavi yakalılar
mavi yolcu
mavi yolculuk
mavihastalık
mavikantaron
maviküf
mavileşme
mavileşmek
mavileştirme
mavileştirmek
mavili
mavilik
mavimsi
mavimtırak
maviş
maviş maviş bakmak
mavna
mavnacı
mavnacılık
MAVRA
mavra atmak (veya sıkmak)
MAVRACI
mavruka
mavzer
maya
maya ağacı
maya çalmak
mayabozan
mayalama
mayalamak
mayalandırma
mayalandırmak
mayalanma
mayalanmak
mayalı
mayalık
mayası bozuk
mayasıl
mayasıl otu
mayasında olmak
mayasız
mayasız yoğurt tutmaz
maydanoz
maydanoz olmak
maydanozgiller
mayhoş
mayhoşluk
mayın
mayın arama tarama gemisi
mayın dökmek (veya döşemek)
mayın gemisi
mayın taramak
mayın tarlası
mayıncı
mayınlama
mayınlamak
mayınlanma
mayınlanmak
mayınlı
MAYINSIZ
mayıs
mayıs böceği
mayıs böcekleri
mayıslı
mayışma
mayışmak
mayi
mayistra
maymun
maymun balığı
maymun gibi
maymun gözünü açtı
maymun iştahlı
maymuna benzetmek (veya çevirmek veya döndürmek)
maymuna dönmek
maymuncuk
maymunlar
maymunlaşma
maymunlaşmak
maymunlaştırma
maymunlaştırmak
maymunluk
maymunsu
mayna
mayna etmek
mayo
MAYOCU
mayoculuk
mayonez
mayonezli
mayonezsiz
mayşor
maytaba almak
maytap
maytap geçmek
mazak
mazarrat
mazbata
mazbata muharriri
mazbut
mazeret
mazeret bulmak
mazeret kağıdı
mazeretli
mazeretsiz
mazeretsizlik
mazgal
mazgallı
mazgirt
mazhar
mazhar olmak
mazhariyet
mazı
mazı meşesi
MAZILIK
mazi
maziye karışmak
mazlum
mazlumluk
mazlumun ahı yerde kalmaz
mazmun
maznun
mazohizm
mazoşist
mazoşizm
mazot
mazot göstergesi
mazotlama
mazotlamak
mazruf
mazur
mazur görmek
mazur olmak
mazurka
mazuryum
Md


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,046875