SM_SP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

SM_SP <-- SM_SP --> SR_SUsmaç
SMAÇÖR
smokin
Sn
snobizm
snop
snopluk
soba
sobacı
sobacılık
sobalık
sobe
sobeleme
sobelemek
soda
sodyum
sodyum bikarbonat
sodyum florit
sodyum fosfat
sodyum hidroksit
sodyum hiposülfit
sodyum karbonat
sodyum klorür
sodyum nitrat
sodyum sülfat
sodyumlu
sof
sofa
sofi
sofilik
sofist
sofistik
sofistike
sofistlik
sofiyan
sofiyane
sofizm
sofora
sofra
sofra (veya sofrayı) kurmak
sofra başı
sofra bezi
sofra donatmak
sofra duası
sofra örtüsü
sofra tahtası
sofra takımı
sofra tuzu
sofracı
sofralık
sofrası açık
sofrayı kaldırmak (veya toplamak)
softa
softaca
softalaşma
softalaşmak
softalık
sofu
sofuca
sofuluk
soğan
soğan çiçeği
soğan ekmek
soğan kebabı
soğan yahnisi
soğancı
soğancık
soğancılık
soğanımsı
soğanlama
soğanlamak
soğanlı
soğansı
soğdakça
soğdca
soğrulma
soğrulmak
soğrumsama
soğuk
soğuk algınlığı
soğuk almak
soğuk bez
soğuk büfe
soğuk çalmak
soğuk çıkmak
soğuk dalgası
soğuk damga
soğuk durmak
soğuk duş etkisi yapmak
soğuk düşmek (veya kaçmak)
soğuk harp
soğuk hava deposu
soğuk ısırması
soğuk nevale
soğuk renkler
soğuk savaş
soğuk şaka
soğuk ter dökmek (veya basmak)
soğuk vurmak (veya yakmak)
SOĞUKÇA
soğukkanlı
soğukkanlı hayvanlar
soğukkanlı olmak
soğukkanlılık
soğuklama
soğuklamak
soğuklaşma
soğuklaşmak
soğuklaştırma
soğuklaştırmak
soğukluk
soğulma
soğulmak
soğuma
soğumak
soğumölçer
soğurgan
soğurganlık
soğurma
soğurmak
soğurmalı
soğurucu
Soğurulma
Soğurulmak
soğuruş
soğuşma
soğuşmak
soğutabilme
soğutabilmek
soğutkan
soğutma
soğutmaç
soğutmak
soğutucu
soğutulma
soğutulmak
soğutuş
soğuyuş
sohbet
sohbet etmek
sohbet ustası
sokabilme
sokabilmek
sokağa (veya sokaklara) düşmek
sokağa atmak
sokağa çıkmak
sokağa dökülmek
sokak
sokak çocuğu
sokak kadını
sokak kapısı
sokak kızı
sokak süpürgesi
sokaklara dökülmek
sokakta bulmamak
sokakta kalmak
sokaktaki adam
sokaktan toplamak
soket
sokma
sokmak
sokman
sokra
sokranma
sokranmak
SOKTURMA
sokturmak
soku
sokucu
sokulabilme
sokulabilmek
sokulgan
sokulganlık
sokulma
sokulmak
sokulu
sokuluş
sokuluverme
sokuluvermek
sokum
sokur
sokuş
SOKUŞMA
sokuşmak
sokuşturabilme
sokuşturabilmek
sokuşturma
sokuşturmak
sokuverme
sokuvermek
sol
sol açık
sol anahtarı
sol bek
sol eğilimli
sol eli beklemek
sol haf
sol iç
sol şerit
sol tarafından kalkmak
sol yapmak
sola kaymak
solak
solaklık
solaryum
solcu
solculuk
solda sıfır
solda sıfır kalmak
soldurma
soldurmak
solfej
solgun
solgunlaşma
solgunlaşmak
solgunluk
solidarist
solidarizm
solipsizm
solist
solistlik
sollama
sollama yapmak
sollamak
sollayabilme
sollayabilmek
sollayış
SOLLUK
solma
solmak
solo
solo yapmak
solocu
solucan
solucan düşürücü
solucan gibi
solucan otu
solucanlar
soluğan
soluğan etmek
soluğu (bir yerde) almak
soluğu kesilmek (veya tutulmak)
soluğunu kesmek
soluk
soluk aldırmamak
soluk almadan
soluk almak
soluk benizli
soluk borusu
soluk darlığı
soluk kesici
soluk soluğa
soluk soluğa kalmak
soluklama
soluklamak
soluklandırma
soluklandırmak
soluklanma
soluklanmak
soluklaşma
soluklaşmak
Solukluk
soluksuz
soluksuzluk
soluma
solumak
solungaç
SOLUNMA
solunmak
solunum
solunum aygıtı
solunum sistemi
soluş
SOLUTMA
solutmak
soluyabilme
soluyabilmek
soluyuş
solüsyon
som
soma
somak
somaki
somalili
somata
somnambulizm
somon
somon balığı
somun
somurma
SOMURMAK
somurtabilme
somurtabilmek
somurtkan
somurtkanlık
somurtma
somurtmak
somurtuk
somurtuş
somurulma
somurulmak
somut
somut ad
somut isim
somutlanma
somutlanmak
somutlaşma
somutlaşmak
somutlaştırma
somutlaştırmak
somutluk
somya
son
son adam
son birim
son bulmak
son çeyrek
son dakika
son derece
son deyiş
son ek
son gelmemek
son görev
son gürlüğü
son kanun
son kerte
son kozunu (veya kartını) oynamak
son nefes
son nefesini vermek
son noktayı koymak
son pişmanlık fayda vermemek (veya etmemek)
son ses
son ses düşmesi
son söz
son teşrin
son turfanda
son ütücü
son ütücülük
son vazife
son vermek
sona ermek
sona kalan dona kalır
sonar
sonat
sonbahar
soncul
sonda
sondaj
sondaj kuyusu
sondaj yapmak
sondajcı
sondajcılık
sondalama
sondalamacı
sondalamacılık
sondalamak
sone
soneri
SONLAMA
SONLAMAK
sonlandırabilme
sonlandırabilmek
sonlandırılma
sonlandırılmak
sonlandırış
sonlandırma
sonlandırmak
sonlanış
sonlanma
sonlanmak
sonlu
sonlu büyüklük
sonra
sonradan
sonradan gelen devlet devlet değildir
sonradan görme
sonradan görme, gavurdan dönme
sonradan görmüş
sonradan görmüşlük
sonradan olma
sonraki
sonraları
sonrasız
sonrasızlık
sonsal
sonsuz
sonsuz küçük
sonsuzlaşma
sonsuzlaşmak
sonsuzlaştırma
sonsuzlaştırmak
sonsuzluk
sonu gelmek
sonuç
sonuç almak
sonuç çıkarmak
sonuç karşılaşması
sonuç oyuncusu
sonuç takımı
sonuç vermek
sonuç yarışması
sonuçlama
sonuçlamak
sonuçlandırabilme
sonuçlandırabilmek
sonuçlandırılma
sonuçlandırılmak
sonuçlandırma
sonuçlandırmak
sonuçlanış
sonuçlanma
sonuçlanmak
sonuçsuz
sonuçsuzluk
sonuçta
sonunda
sonunu almak
sonunu getirememek
sonurgu
sonurtu
sonuşmaz
sopa
sopa atmak (veya çekmek)
sopa yemek
sopalama
sopalamak
sopalanma
sopalanmak
sopalı
soprano
sopsoğuk
sora sora bağdat (veya kabe) bulunur
sorabilme
sorabilmek
sordurabilme
sordurabilmek
sordurma
sordurmak
sordurtabilme
sordurtabilmek
sordurtma
sordurtmak
sorgu
sorgu hakimi
sorgu kutusu
sorgu sual
sorgu suale çekmek
sorgu yargıcı
sorgu yargıçlığı
sorguç
sorguçlanma
sorguçlanmak
sorguçlu
sorguçsuz
sorgulama
sorgulamak
sorgulanabilme
sorgulanabilmek
sorgulanış
sorgulanma
sorgulanmak
sorgulatabilme
sorgulatabilmek
sorgulatma
sorgulatmak
sorgulayabilme
sorgulayabilmek
sorgun
sorgusuz
sorgusuz sualsiz
sorguya çekmek
sorit
sorma
sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir
sorma! (veya sormayın! veya sorma gitsin!)
sormaca
sormak
sormak ayıp olmasın
sorması ayıp olmasın (veya sorması ayıp)
sormuk
sorti
sorti yapmak
soru
soru cümlesi
soru eki
soru işareti
soru sıfatı
soru sormak
soru zamiri
soru zarfı
sorulma
sorulmak
sorulu görünüm
sorum
SORUMA
sorumak
sorumlu
sorumlu tutmak
sorumluluk
sorumluluk almak
sorumluluk düşmek
sorumsuz
sorumsuzca
sorumsuzlaşma
sorumsuzlaşmak
sorumsuzluk
sorun
sorun çıkarmak
sorun etmek
sorun olmak
sorun yapmak
sorunlu
sorunsal
sorunsuz
sorunsuzluk
soruşma
soruşmak
soruşturabilme
soruşturabilmek
soruşturma
soruşturma açmak
soruşturma kurulu
soruşturmacı
soruşturmacılık
soruşturmak
soruşturucu
sorutkan
SORUTMA
sorutmak
soruverme
soruvermek
sos
sosis
sosis yaka
sosluk
sosyal
sosyal adalet
sosyal antropoloji
sosyal antropolojik
sosyal bilgiler
sosyal bilim
sosyal bilimler
sosyal bünye
sosyal değerler
sosyal değişme
sosyal demokrasi
sosyal demokrat
sosyal devlet
sosyal düzen
sosyal etkinlik
sosyal faaliyet
sosyal gelişme
sosyal güvenlik
sosyal hayat
sosyal ilişki
sosyal konum
sosyal konut
sosyal olay
sosyal olgu
sosyal oluşum
sosyal psikoloji
sosyal psikolojik
sosyal sınıf
sosyal sigorta
sosyal statü
sosyal tabaka
sosyal yapı
sosyal yardım
sosyal yaşam
sosyalist
sosyalistik
sosyalistlik
sosyalizasyon
sosyalizm
sosyalleşme
sosyalleşmek
sosyalleştirme
sosyalleştirmek
sosyete
sosyetik
sosyoekonomik
sosyokültürel
sosyolengüistik
sosyolog
sosyoloji
sosyolojik
sosyolojizm
sote
sovhoz
Sovyet
soy
soy ağacı
soy gazlar
soy ismi
soy kütüğü
soy oluş
soy sop
soy yapısı
soya
soya çekim
soya çekmek
soya eti
soya fasulyesi
soya filizi
soya loru
soya sütü
soya unu
soya yağı
soyabilme
soyabilmek
soyadı
soydaş
soydaşlık
soydur çeker, boktur kokar
soydurma
soydurmak
soygun
soyguncu
soygunculuk
soyka
soykırım
soylu
soylu erki
soylu soplu
soyluluk
soyma
soymak
soymuk
soysal
soysuz
soysuzca
soysuzlaşma
soysuzlaşmak
soysuzlaştırma
soysuzlaştırmak
soysuzluk
soytarı
soytarılık
soyucu
soyuculuk
soyulma
soyulmak
soyum
soyunabilme
soyunabilmek
soyundurma
soyundurmak
soyunma
soyunma odası
soyunmak
soyuntu
Soyunup dökünmek
soyunuş
soyunuverme
soyunuvermek
Soyup soğana çevirmek
soyuş
soyut
soyut ad
soyut isim
soyut sanat
soyut sayı
soyutçuluk
soyutlama
soyutlamak
soyutlanma
soyutlanmak
soyutlaşma
soyutlaşmak
soyutlaştırma
soyutlaştırmak
soyutlayabilme
soyutlayabilmek
soyutluk
söbe
SÖĞÜRME
söğüş
söğüşleme
söğüşlemek
söğüşlük
söğüt
söğütgiller
söğütlü
söğütlük
söke
sökel
sökme
sökmek
söktürme
söktürmek
sökü otu
sökük
sökük dikmek
sökükçü
sökülme
sökülmek
sökülüş
söküm
sökün
sökün avı
söküntü
Söküp atmak
söküş
sölenterler
sölom
sölomlular
sölpük
sölpüme
sölpümek
sömestir
sömikok
sömürge
sömürgeci
sömürgecilik
sömürgeleşme
sömürgeleşmek
sömürgeleştirme
sömürgeleştirmek
sömürgen
sömürgenlik
sömürme
sömürmek
sömürtme
sömürtmek
sömürü
sömürücü
sömürücülük
sömürülme
sömürülmek
sömürüş
söndürme
söndürmek
söndürtme
söndürtmek
söndürücü
söndürülme
söndürülmek
sönme
sönmek
sönük
sönüklük
sönüm
sönüm ayrımı
sönümleme
sönümlemek
sönümlü
sönümsüz
sör
sörf
sörfçü
sörfçülük
sövdürme
sövdürmek
söve
söven
sövgü
sövgücü
sövgücülük
sövme
sövmek
sövücü
sövücülük
sövülme
sövülmek
sövüntü
Sövüp saymak
sövüş
sövüşme
sövüşmek
sövüştürme
sövüştürmek
söylem
söyleme
Söylemediğini bırakmamak
söylemek
söylemesi ayıp
söylemseme
söylemsemek
söylence
söylenilme
söylenilmek
söyleniş
söylenme
söylenmek
söylenti
söyleşi
söyleşme
söyleşmek
söyletme
söyletmek
söylettirme
söylettirmek
söylev
söylevci
söylevcilik
söyleyebilmek
söyleyeceği olmak
söyleyiş
söyleyivermek
söz
söz açmak
söz almak
söz altında kalmamak
söz anlayan beri gelsin
söz aramızda
söz atmak
söz ayağa düşmek
söz başı
söz bir, Allah bir
söz birliği
söz birliği etmek
söz bölüğü
söz bölükleri
söz cambazı
söz cambazlığı
söz çıkmak
söz dağarcığı
söz dalaşı
söz dinlemek (veya tutmak)
söz dizimi
söz dizimsel
söz düellosu
söz düşmemek
söz düşürmek
söz ebeliği
söz ebesi
söz ehli
söz etmek
söz geçirmek
söz gelimi
söz gelişi
söz gelmek
söz getirmek
söz gösterisi
söz götürmek
söz götürmez
söz gümüşse sükût altındır
söz hazinesi
söz işitmek
söz kaldırmamak
söz karışıklığı
söz kesimi
söz kesmek
söz konusu
söz konusu edilmek
söz konusu olmak
söz meydanı
söz misali
söz olmak
söz rüşveti
söz sahibi
söz sahibi olmak
söz sırası
söz sözü açmak
söz temsili
söz tutmak
söz ustası
söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir
söz varlığı
söz vermek
söz yarışı
söz yazarı
söz yetiştirmek
söz yitimi
söz yok!
söz zinciri
sözce
sözcü
sözcük
sözcük hazinesi
sözcük türü
sözcük vurgusu
sözcüklü
sözcüksüz
sözcülük
sözde
sözde kalmak
sözde özne
söze atılmak
söze başlamak
söze karışmak
söze son vermek
söze yatmak
sözel
sözel öğrenme
sözgötürmez
sözlendirici
sözlendiricilik
sözlendirme
sözlendirmek
sözlenme
sözlenmek
sözleşme
sözleşme tutanağı
sözleşme yapmak
sözleşmek
sözleşmeli
sözleşmesiz
sözlü
sözlü film
sözlü kültür
sözlü saldırı
sözlü soru önergesi
sözlü tarih
sözlük
sözlük bilgisi
sözlük bilimci
sözlük bilimi
sözlük birimi
sözlükçe
sözlükçü
sözlükçülük
sözsel
sözsüz
sözsüz oyun
sözü açılmak
sözü ağzına tıkamak
sözü ağzında bırakmak
sözü ağzında gevelemek
sözü ağzında kalmak
sözü ağzından almak
sözü bağlamak
sözü çevirmek
sözü dağıtmak
sözü edilmek
sözü geçmek
sözü kesmek
sözü mü olur?
sözü sohbeti yerinde
sözü tartmak
sözü uzatmak
sözüm meclisten dışarı
sözüm ona
sözüm yabana
sözün ardı boşa çıkmak
sözün kısası
sözünde durmak
sözünden çıkmamak
sözünden dönmek
sözüne gelmek
sözüne sadık kalmak
sözüne sahip
sözünü (veya sözünüzü) balla kestim (veya kesiyorum)
sözünü esirgememek (veya sakınmamak)
sözünü geri almak
sözünü kesmek
sözünü tutmak
sözünübilmez
sözünün eri
spagetti
spastik
spatula
spazm
spektroskop
spektroskopi
spektrum
spekülasyon
spekülatif
spekülatör
sperm
sperma
sperma ana hücresi
spermasızlık
spermatozoit
spesifik
spesiyal
spesiyalist
spesiyalite
spiker
spikerlik
spiral
spiril
spiritüalizm
spiritüel
sponsor
sponsorluk
spontane
spontaneizm
spor
spor kesesi
spor kulübü
spor loto
spor toto
sporcu
sporculuk
sporlanma
sporlanmak
sporlular
sporsever
sporseverlik
sportif
sportmen
sportmenlik
spot
spot alım
spot lambası
spot mağaza
spot satım
spotçu
sprey
sprint
sprinter


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

4,296875E-02