ZU_ZZ/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ZR_ZU <-- ZU_ZZ --> AA_ADzuhur
zuhur etmek
zuhurat
zuhuri
zuhuri kolu
zula
zula etmek
zulmet
zulmetme
zulmetmek
zulüm
zulüm görmek
ZUM
zum yapmak
ZUMLAMA
ZUMLAMAK
zurna
zurna gibi
zurnacı
zurnacılık
zurnacının karşısında limon yemek gibi
zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına
zurnanın zırt dediği yer
zurnazen
zübde
züccaciye
züğürt
züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir
züğürt tesellisi
züğürtleme
züğürtlemek
züğürtleşme
züğürtleşmek
züğürtlük
Zühal
Zühre
zührevi hastalık
zührevi hastalıklı
züht
zühul
zükam
zül
zül addetmek
zül saymak
ZÜLAL
zülfaris
ZÜLFİKAR
zülfüyar
zülfüyare dokunmak
zülüf
zülüflü
zümre
zümre edebiyatı
zümre toplantısı
zümrüdi
Zümrüdüanka
Zümrüdüanka gibi
zümrüt
zümrüt gibi
zümrüt yeşili
zümrütlenme
zümrütlenmek
zümrütsü
züppe
züppece
züppeleşme
züppeleşmek
züppeleştirme
züppeleştirmek
züppelik
züppelik etmek
zürafa
zürafa gibi
zürafagiller
ZÜREFA
zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü
zürra
zürriyet
zürriyetli
zürriyetsiz
zürriyetsizlik
züyuf
züyuf akçe


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,171875E-02