açıklık getirmek TÜRKÇE SÖZLÜK - AÇıKLıK GETIRMEK - açıklık getirmek
Ana sayfa


açıklık getirmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • bir konu veya sorunu anlaşılır duruma getirmek.
  İlgili Kelimeler

  abandone
  abat etmek (veya eylemek)
  acayipleştirmek
  acılaştırmak
  acındırmak
  açığa çıkarmak
  açıklaştırmak
  açıklığa kavuşturmak
  açılım
  açıt
  açmak
  açmaza getirmek (veya düşürmek)
  adam etmek
  adamak kolay, ödemek zordur
  adet edinmek
  adlaştırmak
  ağaçlandırmak
  ağartmak
  ağdalaştırmak
  ağılandırmak
  ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)
  ağız (veya ağzını) açmak
  ağzına sıçmak
  ağzını bağlamak
  ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek
  ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak)
  ağzını dilini bağlamak
  ah vah demek
  ahıra çevirmek
  akıllandırmak
  akılsallaştırmak
  akışkanlaştırmak
  akkorlaştırmak
  aklını başından almak
  aklını karıştırmak
  akortsuzlaştırmak
  aktifleştirmek
  alacalandırmak
  alan talan etmek
  alçaltmak
  aleniyet
  alıklaştırmak
  alışkanlığında olmak
  alışkı edinmek
  alıştırmak
  allak bullak etmek
  allamak
  allem
  altüst etmek
  amaçlaştırmak
  AMBALE
  amel
  amorti etmek
  anayasallaştırmak
  anımsamak
  anımsatmak
  anıtlaştırmak
  anlamsızlaştırmak
  anormalleştirmek
  antikor
  antitoksin
  aptallaştırmak
  ara
  arabasını düze çıkarmak
  aralamak
  aralık
  aralıklı
  aralıksız
  arazi açmak
  arıklatmak
  arılaştırmak
  arıtmak
  arıza
  ARMATÜR
  arsızlaştırmak
  aruz
  aşığı kesilmek
  atamak
  avareleştirmek
  avukat tutmak
  avurt (veya avurtlarını) şişirmek
  ayağını kesmek
  ayağının türabı olmak
  ayar etmek
  ayarlamak
  aydınlatmak
  ayrıntılandırmak
  azaltmak
  azdırmak
  azgınlaştırmak
  azıtmak
  bağdamak
  bağdaşıklaştırmak
  bağımlılaştırmak
  bağımsızlaştırmak
  bahsi tazelemek
  barizleştirmek
  basıklaştırmak
  basitleştirmek
  baş döndürmek
  başına dünyanın belasını sarmak
  başını döndürmek
  başını ezmek
  başkalaştırmak
  battal etmek
  bayatlatmak
  bayındırlaştırmak
  bayraklaştırmak
  becermek
  bedbinleştirmek
  belini kırmak
  belirginleştirmek
  belirlemek
  belirsizleştirmek
  belli etmek
  benzeştirmek
  benzetmek
  berbat etmek (veya eylemek)
  berelemek
  berraklaştırmak
  beter etmek
  beyazlatmak
  beyin yıkamak
  bezmek
  bırakmak
  biçimlendirmek
  biçimselleştirmek
  biçimsizleştirmek
  bilemek
  bilgi toplamak
  bilimleştirmek
  bilimselleştirmek
  bilinçlendirmek
  billurlaştırmak
  Bindiği dalı kesmek
  bir biçimine getirmek
  bir sözünü (veya dediğini) iki etmemek
  biriktirmek
  birlemek
  birleştirmek
  bitirmek
  bodurlaştırmak
  boğmak
  boğumlamak
  boklamak
  bollaştırmak
  bollatmak
  bombardıman etmek
  bonkörlük
  borçlandırmak
  boşaltmak
  bozmak
  Briketlemek
  buharlaştırmak
  bulanıklaştırmak
  buluşturmak
  bunamak
  bungunlaştırmak
  burnundan yakalamak
  buruşturmak
  buyruğu altına girmek
  bütünlemek
  bütünler
  bütünleştirmek
  bütünletmek
  büyü bozmak
  büyültmek
  büyütmek
  cami olmak
  canavarlaştırmak
  canlandırmak
  cansızlaştırmak
  cazibeleştirmek
  cazipleştirmek
  cemetmek
  cennete çevirmek
  cesaretini toplamak
  cıvıklaştırmak
  cıvıtmak
  coşkulandırmak
  çağrıştırmak
  çanına ot tıkmak (veya tıkamak)
  çapaçullaştırmak
  çaprazlamak
  çarpıklaştırmak
  çarpıtmak
  çatlak
  çatlatmak
  çatmak
  çekidüzen vermek
  çekingenleştirmek
  çelikleştirmek
  çepellemek
  çerçeve
  çeteleştirmek
  çetinleştirmek
  çetrefilleştirmek
  çevikleştirmek
  çevirmek
  çıkarmak
  çıkmaza sokmak
  çıplaklaştırmak
  çırpıya getirmek
  çiçeklendirmek
  çift sürmek
  çiftlemek
  çiftleştirmek
  çirkinleştirmek
  çitmek
  çocuk yetiştirmek
  çocuklamak
  çoğullamak
  çoğullaştırmak
  çopurlaştırmak
  çoraklaştırmak
  çölleştirmek
  çözümsüzleştirmek
  çukurlaştırmak
  çukurlatmak
  çürütmek
  dalgalandırmak
  dalgınlaştırmak
  dallandırıp budaklandırmak
  dallandırmak
  dara getirmek
  daraltmak
  Darlaştırmak
  darmaduman etmek
  değersizleştirmek
  değişiklik
  değiştirmek
  deldirmek
  delik
  delilendirmek
  delmek
  demokratikleştirmek
  dengelemek
  dengesizleştirmek
  dengine getirmek
  denk yapmak
  denklemek
  denkleştirmek
  derdini dökmek
  derinleştirmek
  derinletmek
  derlemek
  dermek
  ders vermek
  dertop
  destelemek
  devirmek
  devitmek
  devleştirmek
  devşirmek
  deyimleştirmek
  dikeltmek
  dikleştirmek
  dikmek
  dilendirmek
  dilini bağlamak
  dinamikleştirmek
  dinsizleştirmek
  dişileştirmek
  dişini sökmek
  divaneleştirmek
  dize getirmek
  dizelemek
  dizeleştirmek
  dogmalaştırmak
  Doğaçlamak
  doğallaştırmak
  doğrultmak
  doğululaştırmak
  doğurganlaştırmak
  doğurmak
  doldurmak
  dolduruşa getirmek
  dondurmak
  donuklaştırmak
  doyurmak
  döllemek
  döndürmek
  dövmek
  dramatikleştirmek
  dramatize etmek
  dumanlamak
  durgunlaştırmak
  durultmak
  duruluk
  duyarsızlaştırmak
  düğümünü çözmek
  dünyayı haram etmek
  düşündürmek
  düşünmek
  düzeltme
  Düzeltmeci
  düzeltmek
  düzen kurmak
  düzenlemek
  düzlemek
  düzletmek
  düzmek
  ebedîleştirmek
  eda etmek
  edebî sanat
  edilgenleştirmek
  efsaneleştirmek
  eğdirmek
  eğirmek
  eğmek
  eğriltmek
  eksiltmek
  ekvatoral
  el frenini çekmek
  el tazelemek
  elini kolunu bağlamak
  emdiği sütü burnundan getirmek
  emrivaki yapmak
  ensesinde boza pişirmek
  esaslandırmak
  esir etmek
  eskitmek
  esmerleştirmek
  esnekleştirmek
  eşitlemek
  eşitleştirmek
  eşlemek
  eteklerini indirmek
  eterleştirmek
  etkinleştirmek
  etkisizleştirmek
  evcilleştirmek
  evrenselleştirmek
  ezip büzmek
  ezme
  facialaştırmak
  farklılaştırmak
  fenalaştırmak
  ferahlatmak
  fetvayişerife çıkarmak
  fırın
  filarizlemek
  filmleştirmek
  fora etmek
  formülleştirmek
  fütur getirmek
  füzesavar
  gagasından yakalamak
  gamlandırmak
  gavur etmek
  gaz vermek
  geçersizleştirmek
  gelenekleştirmek
  gelmek
  gemiyi rotasına koymak
  genelleştirmek
  genişletmek
  gerçekleştirmek
  gerekçelendirmek
  gerginleştirmek
  gerginlik yaratmak
  geri almak
  germek
  GETİRME
  gevmek
  gevşetilmek
  gıcır gıcır etmek
  glasnost
  göçmenleştirmek
  gök boylamı
  gölgelemek
  göllemek
  gönlünü çelmek
  gösteri yürüyüşü
  gözenek
  gözünü almak
  gözünü bağlamak
  güçlendirmek
  güçleştirmek
  gülünçleştirmek
  güncellemek
  güncelleştirmek
  gürültüye getirmek (veya boğmak)
  hacı
  hadde
  haddeden geçirmek
  haddelemek
  haddini bildirmek
  hakkını vermek
  halkalamak
  halletmek
  hamur açmak
  harap etmek
  haşat etmek
  hayata geçirmek
  hayvanlaştırmak
  hazır etmek
  hazırlamak
  hazırlatmak
  hedef göstermek
  helak etmek
  heykelleştirmek
  hikayeleştirmek
  hizalamak
  hizaya getirmek
  hurdaya çevirmek
  huy edinmek
  hülyalaştırmak
  hürmette kusur etmemek
  hüzünlendirmek
  ılıklaştırmak
  ılındırmak
  ılıştırmak
  ılıtmak
  ırgat pazarına döndürmek
  ısıtmak
  ıslah etmek
  ıslatmak
  ışıklandırmak
  ışınlamak
  ibadet etmek
  icabına bakmak
  idam etmek
  idealleştirmek
  ifa etmek
  ifadelendirmek
  iflahını kesmek
  ihdas etmek
  ihrama girmek
  ihya etmek
  ikiz doğurmak
  ilahlaştırmak
  ilişkilendirmek
  ilkeleştirmek
  ilkelleştirmek
  ilmeklemek
  imar etmek
  imkansızlaştırmak
  inceltmek
  indirgemek
  infaz etmek
  inkılap
  iplikçilik
  iskana açmak
  iş edinmek
  işlemek
  ithal etmek
  itibarsızlaştırmak
  ivedileştirmek
  iz bırakmak
  kabalaştırmak
  kademelendirmek
  kafasını ezmek
  kafaya almak
  kalem açmak
  kaleme almak
  kalınlaştırmak
  kamburlaştırmak
  kamburunu çıkarmak
  kamu kurumu
  kangallamak
  kanıksamak
  kanserleştirmek
  kapamak
  kapana sıkıştırmak
  kapı almak (veya yapmak)
  kapitalistleştirmek
  kar bırakmak
  karartmak
  karga etmek
  karılık etmek
  karış
  karikatürleştirmek
  karmak
  karmakarış etmek
  karmakarışık etmek
  karman çorman etmek
  karmaştırmak
  kasmak
  kaşımak
  katarlamak
  katılaştırmak
  katmak
  kavramlaştırmak
  kaza etmek
  kerem
  kesinleştirmek
  keskinleştirmek
  keskinletmek
  keyfini yapmak
  kırıklamak
  kırk dereden su getirmek
  kırlık
  kırma
  kısaltmak
  kısırlaştırmak
  kıstırmak
  kıvamlaştırmak
  kıymetleştirmek
  kireç söndürmek
  kireçsizleştirmek
  kirletmek
  kişiselleştirmek
  kitaplaştırmak
  klasikleştirmek
  Klorürleştirmek
  kocamanlaştırmak
  kolaylaştırmak
  komalık etmek
  komikleştirmek
  kontratabla
  korkunçlaştırmak
  koşullamak
  koşutlaştırmak
  koyulaştırmak
  koyultmak
  kökünü kazımak
  köleleştirmek
  kömürleştirmek
  köpekkuyruğu
  kösteklemek
  köyleştirmek
  kristal mavisi
  kristallendirmek
  kulağını sağır etmek
  kullanmak
  kumlaştırmak
  kurallaştırmak
  kuramlaştırmak
  kurban
  kurban kesmek
  kurdunu kırmak
  kurmak
  kurşuna dizmek
  kurumlaştırmak
  kurutmak
  kutsallaştırmak
  küçültmek
  kümelemek
  kündeye almak (veya getirmek)
  küşayiş
  kütleştirmek
  laçka etmek
  laf taşımak
  lafı değiştirmek
  legalleştirmek
  lekeletmek
  listelemek
  loşlaştırmak
  maddileştirmek
  mahvetmek
  manalandırabilmek
  mandallamak
  manyaklaştırmak
  marnlamak
  mars etmek
  masallaştırmak
  matlaştırmak
  mavileştirmek
  mayın taramak
  medenileştirmek
  melezleştirmek
  merkezlemek
  merkezleştirmek
  mermerleştirmek
  mesele yapmak
  meslek edinmek
  meşrulaştırmak
  meydanlık
  mıhlamak
  mide bulandırmak
  militanlaştırmak
  mineralleştirmek
  mitleştirmek
  modalaştırmak
  modernize etmek
  monotonlaştırmak
  muma döndürmek (veya çevirmek)
  mumyalamak
  mumyalatmak
  müesseseleştirmek
  mükemmelleştirmek
  münasebetini getirmek
  müzminleştirmek
  nabzına girmek
  nafia
  namaz (veya namazını) kılmak
  narkoz vermek
  nas
  nazına katlanmak
  nazını çekmek
  nemlendirmek
  nemletmek
  neşelendirmek
  normalleştirmek
  nötrlemek
  nurlandırmak
  odaklaştırmak
  oğul çıkarmak
  oksitlemek
  olağanlaştırmak
  olaylaştırmak
  olgunlaştırmak
  olupbittiye getirmek
  oluşturmak
  onarmak
  ormanlaştırmak
  ortaklaştırmak
  ortalık yer
  oruç tutmak
  oyunlaştırmak
  ozonlamak
  öğütmek
  ölçüştürmek
  ölümsüzleştirmek
  öncü oyun
  örgülemek
  örgütlemek
  örtmek
  öyküleştirmek
  özdeşlemek
  özdeşleştirmek
  özelleştirmek
  özerkleştirmek
  özgünleştirmek
  özleştirmek
  özümlemek
  paçavraya çevirmek
  pahlamak
  para basmak
  parlaklaştırmak
  parlatmak
  pasifleştirmek
  pasivize etmek
  pastörize etmek
  pembeleştirmek
  pencere
  perçinleştirmek
  peresesine getirmek
  perişan etmek
  perişanlık vermek
  pıhtılaştırmak
  pisletmek
  pişirmek
  pöstekisini sermek
  pratikleştirmek
  profesyonelleştirmek
  projelendirmek
  pundunu bulmak
  puslandırmak
  pusulamak
  putlaştırmak
  pürüzlemek
  radikalleştirmek
  raporlamak
  rast getirmek
  rasyonelleştirmek
  rayına oturtmak
  rende
  resmîleştirmek
  restore etmek
  robot
  robotlaştırmak
  ruh kazandırmak (veya vermek)
  ruhsuzlaştırmak
  sabitleştirmek
  sabunlamak
  saçmalaştırmak
  sadeleştirmek
  saf dışı etmek (veya bırakmak)
  saflaştırmak
  sağlamlamak
  sağlamlaştırmak
  sakatlamak
  sakızlaştırmak
  sakinleştirmek
  saparta
  saptamak
  sarılaştırmak
  sarımsaklatmak
  savcı
  saydamlaştırmak
  secde etmek
  seçmek
  seferberlik ilan etmek
  semirtmek
  sepi
  sepilemek
  serbest bırakmak
  serinletmek
  serinlik vermek
  sertleştirmek
  seslendirmek
  sevimlileştirmek
  sevimsizleştirmek
  seyrekleştirmek
  seyreltmek
  sıcaklaştırmak
  sıfatlaştırmak
  sıfırlamak
  sıkılamak
  sıkılaştırmak
  sıkıştırmak
  sıklaştırmak
  sıradanlaştırmak
  sıralamak
  sırasını getirmek
  sıvaştırmak
  sıvıklaştırmak
  sıvındırmak
  sızdırmak
  silahlandırmak
  silikleştirmek
  silindir gibi ezmek
  silmek
  simgelemek
  sindirmek
  sinemalaştırmak
  sinirlerini germek
  sislendirmek
  sistemleştirmek
  sivilleştirmek
  sivrileştirmek
  sivriltmek
  sloganlaştırmak
  soğuklaştırmak
  sokmak
  somutlaştırmak
  soysuzlaştırmak
  soyutlaştırmak
  sömürgeleştirmek
  söndürmek
  söz düşürmek
  sözlendirmek
  sözünde durmak
  sözünü tutmak
  stabilize etmek
  standartlaştırmak
  su vermek
  suples
  suskunlaştırmak
  susturmak
  sürüklemek
  şeamet tellallığı yapmak
  şehirlileştirmek
  şekerleştirmek
  şemalaştırmak
  şeneltmek
  şıklaştırmak
  şifrelemek
  şiirleştirmek
  şişirmek
  şişmanlatmak
  tabakalamak
  tabaklamak
  tabiileştirmek
  tabulaştırmak
  tacizlik getirmek
  tahkimat
  tamamlamak
  tanksavar
  tarafsızlaştırmak
  tarla açmak
  tasavvur etmek
  tatlılaştırmak
  tav vermek
  tava getirmek
  tavazzuh
  tavazzuh etmek
  tavına getirmek
  tazelemek
  tazeletmek
  tedip etmek
  tefavüt etmek
  tekeden süt çıkarmak
  tekelleştirmek
  temelleştirmek
  terbiyelemek
  tercüman olmak
  terkip etmek
  termikleştirmek
  tespit etmek
  tevhit etmek
  tığ
  tıkamak
  titreştirmek
  tiyatrolaştırmak
  tomarlamak
  tomruklamak
  ton
  top etmek
  topaklaştırmak
  toparlamak
  toplamak
  toplumsallaştırmak
  topuk vurmak
  torbalamak
  tozlaştırmak
  tunçlamak
  TUŞLAMAK
  tutmak
  tümlemek
  türküleştirmek
  ucuzlatmak
  ufaltmak
  ufunetlendirmek
  uğur getirmek
  un ufak etmek
  uyarlamak
  uydulaştırmak
  uygulamak
  uysallaştırmak
  uyuşturmak
  uyutmak
  ülküleştirmek
  üretmek
  vaadini tutmak
  vaat
  var etmek
  varlık göstermek
  vatanlaştırmak
  vazife görmek
  verimsizleştirmek
  vıcıklamak
  viraneye çevirmek
  virt etmek
  vitrinlemek
  vurmak
  vuzuh
  vücuda getirmek
  vücut vermek
  vücut yapmak
  yabancılaştırmak
  yakınlaştırmak
  yakınsama
  yakıştırmak
  yaklaştırmak
  yanmak
  yansızlaştırma
  yansızlaştırmak
  yapaylaştırmak
  yapılandırmak
  yapmak
  yararlı kılmak
  yasalaştırmak
  yasallaştırmak
  yaslamak
  yasmak
  yassılamak
  yassılaştırmak
  yassıltmak
  Yastıklamak
  yatırmak
  yavanlaştırmak
  yaygınlaştırmak
  yazıya geçirmek
  yedirmek
  yeğniltmek
  yenilik yapmak
  yerelleştirmek
  yığmak
  yıpratmak
  yırtmaç
  Yiyip bitirmek
  yoğunlaştırmak
  yoğurmak
  yoksullaştırmak
  yoksun bırakmak (veya etmek veya kılmak)
  yol açmak
  yoluna koymak
  yolunu tutmak
  yongalamak
  yormak
  yönerge
  yöreselleştirmek
  yufka açmak
  yuları takmak
  yumaklamak
  yummak
  yumuşatmak
  yuvarlaklaştırmak
  yuvarlamak
  yuvgu
  yüceltmek
  yükselim
  yükseltmek
  yürürlükten kaldırmak
  yürütmek
  yüz yüze getirmek
  yüzdürmek
  Yüzeyselleştirmek
  yüzsüzleştirmek
  zar tutmak
  zebun etmek
  zenginleştirmek
  zihin açmak
  zihnini altüst etmek
  zindan etmek
  zorlaştırmak
  züppeleştirmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,201172E-02