açıklama yapmak TÜRKÇE SÖZLÜK - AÇıKLAMA YAPMAK - açıklama yapmak
Ana sayfa


açıklama yapmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • herhangi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuşmak veya yazmak.
  İlgili Kelimeler

  abdest bozmak
  aceleye getirmek
  acısını çıkarmak
  açıklanmak
  Açıklayabilmek
  açıklayış
  açınsamak
  açmak
  açmaza getirmek (veya düşürmek)
  ad yapmak
  aday adayı
  afi kesmek (veya satmak veya yapmak)
  ağaçdelen
  ağalanmak
  ağırdan almak
  ağırsamak
  ağzına yüzüne bulaştırmak
  ahdetmek
  ajite etmek
  akdetmek
  akın
  akın etmek
  aklı sonradan gelmek
  aklına geleni yapmak
  aklına uymak
  aklına yelken etmek
  aklından zoru olmak
  aklını kaçırmak
  aklını şaşırmak
  akseptans
  aktarmak
  alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)
  alay etmek
  alayında olmak
  alıkoymak
  alımlamak
  alıntılamak
  ambalajlamak
  analık etmek
  anasını bellemek
  angarya (veya angaryasını) çekmek
  anket yapmak
  anlatmak
  anlattırmak
  annelik etmek
  antiseptik
  antlaşmak
  antrenman yapmak
  apseleşmek
  araştırmak
  arda
  arızalanıvermek
  arızalanmak
  arkadan söylemek
  arkasından atlı kovalamak
  arkasından atmak (veya konuşmak)
  askere alınmak
  askere çağrılmak
  askere gitmek
  astar bol olmayınca yüze gelmez
  aşılamak
  aşka gelmek
  aşlık
  ata et, ite ot vermek
  atadan babadan görmek
  atak yapmak
  avadanlık
  ayağına üşenmemek
  ayağında donu yok, fesleğen ister (veya takar) başına
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayıyı vurmadan postunu satmak
  ayrı baş çekmek
  ayrımlamak
  badana etmek (veya vurmak)
  bağıtlaşmak
  bağlamak
  bağlantı yapmak
  bağlaşmak
  bahane bulmak
  bahse girmek (veya tutuşmak)
  bakım yapmak
  baklava açmak
  bakmak
  bal mumu
  bal özü
  balyalamak
  bam teline basmak (veya dokunmak)
  baraj yapmak (veya kurmak)
  barikatlamak
  basın bildirisi
  basınç yapmak
  Basıp gitmek
  basmak
  bastırmak
  baş yapmak
  başına dert açmak
  başına geçmek
  başına kalmak
  başına vurmak
  başını gözünü yarmak
  başının çaresine bakmak
  batiskaf
  baymak
  bedel vermek
  beslemek
  bestelemek
  beşiklik etmek
  beşlemek
  betonkarar
  bezelemek
  bezir yağı
  bırakışmak
  bıyık burmak (veya bükmek)
  bildirim
  bilgilendirme
  bilgisayar korsanı
  bin kalıba girmek
  bina etmek
  bir dediğini iki etmemek
  bir işaretine bakmak
  bir olmak
  birbirinin ağzına tükürmek
  biriktirmek
  birlik olmak
  boğmak
  bok yemek
  boy göstermek
  boya
  boya fırçası
  boya kalemi
  boya kullanmak
  boyanmak
  bölme
  börek açmak
  buat
  buhurdanlık
  buz üstüne yazı yazmak
  bütçelemek
  büyültmek
  cafcafından geçilmemek
  caka satmak
  cakasından geçilmemek
  canını dişine almak (veya takmak)
  canlı bomba
  cepheden hücuma geçmek
  cerre çıkmak
  ceviz kırmak
  cihat açmak
  ciltlemek
  cilvelenmek
  cilveleşmek
  çaba
  çaba harcamak
  Çalıp çırpmak
  çalışma izni
  çalışmak
  çalıştay
  çalmak
  çaresine bakmak
  çarkına etmek (veya okumak)
  çaşıtlamak
  çatmak
  çekinmek
  çengellemek
  çerkez peyniri
  çeşni katmak
  çete
  çevirmek
  Çıfıtlık etmek
  çıkarma birliği
  çıkarmak
  çıkartmak
  çıkılamak
  çırpıştırmak
  çiftçilik etmek
  çiftleştirmek
  çizmek
  çocuk (veya çocuğunu) düşürmek
  çözmek
  çukur açmak
  çukurlatmak
  dalga geçmek
  damgalamak
  dans etmek
  dayanmak
  dekorcu
  demagoji yapmak
  demeç
  demeç vermek
  DEMEMEK
  demetlemek
  deneylemek
  denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak
  ders yapmak
  dert etmek (veya edinmek)
  desinatör
  destelemek
  deveyi havuduyla yutmak
  dışarı çıkmak
  dikine gitmek
  dilemek
  dinleme salonu
  diplomat
  dipnot
  diş bilemek
  dişeğilemek
  dizinlemek
  Doğaçlamak
  doğmadık çocuğa don biçilmez
  doğurmak
  doktora yapmak
  dokumak
  dolap beygiri gibi dönüp durmak (veya dolaşmak)
  dolap çevirmek (veya döndürmek)
  dopinglemek
  dökmek
  dökümlemek
  dört dönmek
  dövüşmek
  duraksamak
  duran top
  duş teknesi
  duvar yapmak
  düğmek
  düğümlemek
  dürtelemek
  düz duvara tırmanmak
  düzen açıklaması
  düzenlemek
  ebe olmak
  ebelemek
  edim
  egzersiz yapmak
  eğilmek
  Eğretilemek
  Ekip biçmek
  el almak
  el birliği
  el sürmemek
  elçilik etmek (veya yapmak)
  elemek
  elemge
  eli ermek
  elinden geleni ardına (veya arkasına) koymamak
  elinden geleni yapmak
  eline ayağına üşenmemek
  elleşmek
  emir kulu
  erişte kesmek
  eteğiyle mum söndürmek
  eteklemek
  eterlemek
  etmediğini bırakmamak (veya komamak)
  etmek
  Ettiğiyle kalmak
  eylemek
  ezbere iş görmek
  ezbere yapmak
  farz
  faydası olmak
  fent çevirmek
  fesat çıkarmak (veya fesada vermek)
  fesat karıştırmak
  fetva vermek
  fındık kırmak
  fırlamak
  fırsat düşkünü
  fırsat kollamak (veya gözlemek)
  fırsat vermek
  film çevirmek
  fiyaka satmak
  formalık
  fötr
  gavura kızıp oruç yemek (veya bozmak)
  gece gündüz dememek
  gecikmek
  geçirmek
  geçmek
  gedik
  gelinlik etmek (veya tutmak)
  gerçekleştirmek
  gereç
  geri komamak
  gezinti yeri
  gezmek
  gırtlağından kesmek
  gitmek
  göce
  gölge düşürmek
  gölgelendirmek
  göndermek
  görmek
  görmezden gelmek
  görünüşü kurtarmak
  gücümsemek
  güderilemek
  gülerken ısırmak
  gümrüklemek
  günaha girmek
  hacamat şişesi
  hacet görmek
  hacetini yapmak (veya görmek)
  hacı olmak
  haç çıkarmak
  halt etmek
  harcamak
  harcetmek
  harman dövmek
  hata etmek (veya eylemek veya işlemek)
  hatır için çiğ tavuk yemek
  hava atmak
  hazır
  hedeflemek
  hesaba çekmek
  hesap açmak
  hesap sormak
  hesaplamak
  hesaplamak kitaplamak
  hesaplaşmak
  hizmetçi
  hizmeti dokunmak
  hizmetinde olmak
  hocalık etmek
  Hristiyanlaştırmak
  hükûmet darbesi
  hükûmeti devirmek
  hüner göstermek
  iade etmek
  ibzal etmek
  icra
  icra etmek
  içeriden evlenmek
  içi almamak
  içinden gelmek
  idareimaslahat etmek
  idman yapmak
  ifa etmek
  ifade
  ika etmek
  iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak
  iki nokta
  ikram etmek
  ilaçlık
  iletişim kurmak
  ilmik atmak
  indirim yapmak
  insanda akıl bırakmamak (veya koymamak)
  insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında
  inşa etmek
  iskonto etmek (veya yapmak)
  İslamlaştırmak
  ismi çıkmak
  istihkam
  iş çevirmek
  iş çıkarmak
  iş görmek
  iş işlemek
  iş karıştırmak
  iş tutmak
  işemek
  işini görmek
  işlemek
  işler becermek
  itiraf
  ittihaz etmek
  iyilik etmek (veya yapmak)
  izah
  izin
  izin almak
  jimnastik yapmak
  jübile yapmak
  kabahat etmek (veya işlemek)
  kabara
  kaçamak yapmak
  kadastrolamak
  kahve falı
  kaka yapmak
  kakalamak
  kakmak
  kalem oynatmak
  kalgımak
  kanat çırpmak
  kanun çiğnemek
  kapı aralamak
  kapı aramak
  kapı yapmak
  kaputluk
  kar etmek
  kara para aklamak
  karakol gemisi
  karılık etmek
  kariyer yapmak
  kaskolamak
  kastarlamak
  kavramak
  kaya uçmazsa dere dolmaz
  kedi ile harara (veya çuvala) girmek
  keleplemek
  kendine dert etmek
  kerpiç dökmek
  kesek
  keskenmek
  kestirmek
  keyfi bilmek
  kılmak
  kımkım etmek
  kınlamak
  Kırıp sarmak
  kırklamak
  kırpmak
  kıvırmak
  kızaklamak
  kireç ocağı
  kireçlemek
  kirizmalamak
  kirletmek
  kolayını aramak
  kolonyalamak
  kompostoluk
  konferans vermek
  kontrat yapmak
  kontrpiyede kalmak
  konumlandırmak
  konuşmak
  konvansiyon
  kopartmak
  kopyalamak
  kordon
  kostaklanmak
  koster
  koşuşturmak
  kovuşturmak
  köfterlik
  kökleme
  köpürmek
  kötü yola sapmak
  kubaşmak
  kulağı ters taraftan göstermek
  kulak kıvırmak
  kulis yapmak
  kurmak
  kurt ağzı bağlamak
  kurul
  kusur etmek
  kutlamak
  kuyu açmak
  kündelemek
  kürk
  laf çıkarmak
  laf yapmak
  lafı mı olur?
  laga luga
  lokma dökmek
  maç yapmak
  madik atmak (veya etmek veya oynamak)
  madiklemek
  mahsubunu yapmak
  makine
  makineleşmek
  makyaj
  makyajlamak
  MAKYÖR
  makyöz
  malt
  manevra yapmak
  manikürcü
  maraza çıkarmak
  masajlamak
  masraf görmek
  mecbur
  mecbur kalmak (veya olmak)
  mecburcu
  meram etmek
  mesaiye kalmak
  meydana düşmek
  mil yapmak
  mola
  mola almak
  mumlamak
  müzakere etmek (veya yapmak)
  nabzını yoklamak
  nakış işlemek
  nakletmek
  nakşetmek
  namaz
  namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz
  nane yemek
  naniklemek
  nazileştirmek
  nazlaşmak
  nefis muhasebesi yapmak
  nerede bu bolluk
  neşter
  nifak sokmak
  nifak tohumu
  nispet eki
  nispet vermek (veya yapmak)
  nöbet beklemek (veya tutmak)
  numara çevirmek
  numara yapmak
  numaralandırmak
  nurlandırmak
  nutuk atmak (veya çekmek)
  ok yaydan (veya yayından) çıkmak
  olaylaştırmak
  oldubittiye getirmek
  on paraya on takla (veya taklak) atmak
  onarmak
  ortaya atılmak
  ortaya koymak
  otostop yapmak
  oylumlamak
  oynamak
  oyun kurmak
  oyun oynamak
  oyun yapmak
  öğretici
  ölçüşmek
  ön hekim
  öncelemek
  önlem almak
  öperken ısırmak
  örmek
  örneğini çıkarmak
  örtülü
  öykünmek
  özen göstermek
  Özenip bezenmek
  özleştirmek
  paçal
  paçalık
  pano
  pansuman yapmak
  paraşütçü birlikler
  parçalanmak
  parşömen
  patırtıya pabuç bırakmamak
  pazarlık etmek
  pekmez kaynatmak
  pekmezlik
  pençelemek
  pervane kesilmek
  pik yapmak
  piknik yapmak
  pist
  piyasa yeri
  piyasaya çıkmak
  polemiğe girmek (veya girişmek)
  posta yapmak
  pot kırmak
  potlanmak
  programlamak
  protesto
  punduna getirmek
  racon kesmek
  reçellik
  rejisörlük etmek
  resim
  resim almak
  resmetmek
  rötuşlamak
  rüşvet yemek
  sahaya çıkmak
  sahtelemek
  salatalık
  salçalık
  saldırı
  saldırmak
  sarmak
  sarraf
  sayfalamak
  Sayımlamak
  sefer etmek
  seferberlik ilan etmek
  sekilemek
  selamlamak
  sergikarası
  servis atmak
  servise çıkmak
  set çekmek
  sevişmek
  sıkboğaz
  sıklaştırmak
  sınıflandırmak
  sıra savmak
  sıralamak
  sırt sırta vermek
  siftah etmek
  sigara (veya sigarasını) sarmak
  sigortalamak
  sinemacılık
  sinerji
  sondaj yapmak
  soruşturma açmak
  soruşturma kurulu
  sökmek
  sömürgeleştirmek
  söz etmek
  söz götürmek
  sözleşme yapmak
  su almak
  sululaşmak
  sübvanse etmek
  sürçmek
  sürfile yapmak
  şaheser yaratmak
  şahsiyata dökmek
  şaka yapmak
  şakalaşmak
  şamata etmek (veya koparmak)
  şaşırmak
  şerbet içmek
  şerbetlik
  şerh
  şeytana parmak ısırtmak
  şıralık üzüm
  şike yapmak
  şoke
  şov yapmak
  tabela
  tafsil
  tahakküm etmek
  tahsil etmek
  takım
  takışmak
  takla atmak
  taklit etmek
  takunyalı
  tanım
  taraklamak
  taramak
  tarayıcı
  tarif
  tariflendirmek
  tasvir etmek
  tavana vurmak
  tavuk ayağı yemek
  tavzih
  tazelemek
  tazyik etmek
  tedarikte bulunmak
  tefe koymak
  tek durmamak
  teklemek
  tekrar etmek
  televizyon verici istasyonu
  temasa geçmek
  temel
  tenzilat yapmak
  tepi
  ter dökmek
  tercüme etmek
  tertibat almak
  tesir etmek
  teşebbüse geçmek
  tetebbu etmek
  tezgah
  tezgahlamak
  tıkırdamak
  tıraş etmek
  tırnak takmak
  titremek
  toplanmak
  topraklandırmak
  tuhaflık etmek
  tura çıkmak
  turne
  tutmak
  tutuculaşmak
  tuvalet masası
  tütsülemek
  tütün sarmak
  u dönüşü yapmak
  ucundan tutmak
  uşaklık etmek
  üstüne kuş kondurmak
  üstüne yürümek
  vaaz etmek
  vaktini şaşmamak
  vakumlamak
  varlık göstermek
  varmak
  vermek
  volta vurmak
  vurmak
  yabancı saha
  yağdırmak
  yakasına çökmek
  yakın takibe almak
  yakmak
  yallah etmek
  yanılgıya düşmek
  yankı uyandırmak
  yansılamak
  yapınmak
  Yapıp etmek
  yapışmak
  yapıştırmak
  yapıvermek
  yapma
  yapmadığı kalmamak
  yapmadığını bırakmamak
  yaratmak
  yarımlamak
  yarmalık
  yasak savmak
  yazmak
  yellemek
  yelpazelemek
  yenilik yapmak
  yerine getirmek
  yıkanmak
  yinelemek
  yoğurt çalmak
  yol açmak
  yol çizmek
  yol kesmek
  yorum
  yufkalık
  yumurtlamak
  yuvalamak
  yuvarlamak
  yüreğinden gelmek
  yürütmek
  yüz yapmak
  yüz yazmak
  yüzmek
  yüzünü ağartmak
  zehir saçmak
  zemzem kuyusuna işemek
  zengin etmek
  zıplamak
  zıt gitmek
  zorgulu
  ZUMLAMAK


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  5,371094E-02