ad TÜRKÇE SÖZLÜK - AD - ad
Ana sayfa


ad
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.

  Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.

  dil bilgisi Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.

  Sayma.

  Sayılma.

  "ad" nasıl hecelerine ayrılır
  ad  İlgili Kelimeler

  ad bilimci
  ad bilimsel
  ad çekimi
  ad gövdesi
  ad koymak
  ad tabanı
  ad takmak
  ad vermek
  adak
  adaklama
  adaklanma
  adaklı
  adaklık
  adaksız
  adalet mahkemesi
  adalet örgütü
  adaletli
  adaletlilik
  adaletsiz
  adaletsizlik
  adalı
  adam başı
  adam gibi
  adam kıtlığında
  adam yerine koymak
  ADAMA
  adamcasına
  adamcıllık
  adamkökü
  adamsız
  adamsızlık
  adanalı
  adanalılık
  ADANMA
  adanmak
  adaş
  adaşlık
  ADATMA
  ADATMAK
  adayabilme
  adayabilmek
  adayış
  adaylık
  adcı
  addan türeme ad
  addan türeme fiil
  addedilebilme
  addedilebilmek
  addedilme
  addetme
  addolunma
  ademiyet
  adı üstünde
  ADIMLAMA
  adımlamak
  adımlayabilme
  adımlayabilmek
  adımlayış
  adımlık
  adını kirletmek (veya lekelemek)
  adıyamanlı
  adıyamanlılık
  adi adım
  adil
  adileşebilme
  adileşebilmek
  adileşiverme
  ADİLEŞME
  adileşmek
  adileştirme
  adileştirmek
  ADİLLİK
  adlandırabilme
  adlandırabilmek
  adlandırılabilme
  adlandırılabilmek
  adlandırılış
  adlandırılma
  adlandırılmak
  adlandırım
  adlandırış
  adlandırıverme
  adlandırma
  adlanma
  adlaşma
  adlaşmak
  adlaştırma
  adlaştırmak
  adli
  adli makam
  adli merci
  adli polis
  adli tabip
  adli tabiplik
  adli tıp
  adres defteri
  adres rehberi
  adsal
  adsız
  adsız sansız
  adsızlık
  ağzından
  aksoğan
  alabandayı yemek
  andante
  anmak
  anonim
  avukat tutmak
  bağlaçlı tamlama
  balotaj
  belirsizlik sıfatı
  belirsizlik zamiri
  besni
  bir temiz
  birleşik fiil
  bulunak
  bulunma durumu
  CEYHAN
  CEZİRE
  cinayet
  cinayet işlemek
  Çağatayca
  çalık
  çıkma durumu
  dağ çayı
  defterden (veya defterinden) silmek
  demek
  denilmek
  denmek
  domuz gibi
  durum
  durum eki
  düşüklük
  edat tümleci
  ek fiil
  esame
  esma
  eşek sudan gelinceye kadar dövmek
  etap
  FULE
  GERGER
  gıyaben
  gizli duruşma
  gölbaşı
  gölgede (veya gölgesinde) kalmak
  gövde
  gözünü (veya gözlerini) kan bürümek
  güzel
  hak
  hakça
  haksızlık etmek
  halk edebiyatı
  hazret
  herif
  icra
  insan sarrafı
  insanlık sende kalsın
  isim
  isim cümlesi
  isim çekimi
  isim durumu
  isim gövdesi
  isim hali
  isim koymak
  isim kökü
  isim tabanı
  isim takmak
  isim tamlaması
  isim vermek
  isimci
  isimcilik
  isimden türeme fiil
  isimden türeme isim
  isimlendirilmek
  isimlendirmek
  isimli
  isimsiz
  ismen
  ismi geçmek
  ismi gibi bilmek
  ismi var cismi yok
  ismini cismini almak
  ismiyle cismiyle
  iyelik eki
  iyiden iyiye
  kalayı basmak
  kaldırım kabadayılığı
  kankurutan
  kardeş
  kardeşlik
  karın ağrısı
  karma tamlama
  kıya
  kişi başına
  konuşmama hakkı
  koşaç
  koşmak
  kura çekmek
  lekelenme
  lotarya
  merkum
  mevzubahis
  mezkûr
  morg
  mumaileyh
  Mühliye
  müsemma
  müşarünileyh
  nam
  namına
  namzet
  namzetlik
  nezir
  nezretmek
  nomanklatür
  nominalizm
  Paraflamak
  PARAVAN
  pedometre
  pir
  robot resim
  robot resmini çizmek (veya yapmak)
  sabıka kaydı
  satı
  sayı sıfatı
  sırasına geçmek
  siftinlik
  sincik
  soru sıfatı
  soru zamiri
  sözü edilmek
  sözü geçmek
  takı
  takmak
  tamlayan durumu
  tarsusbeyazı
  temiz bir dayak atmak
  temiz bir dayak yemek
  tesmiye
  tesmiye etmek
  topluluk eki
  tut
  türe
  türetme
  türetme eki
  ucuz
  uyarlayıcı
  uygun adım
  vakfetmek
  vasıta hali
  yaban tavşanı
  yalın durum
  yardımcı fiil
  yokluk eki
  yönelme durumu
  yumurtalık
  YÜREĞİR
  yürümek
  zımbırtı
  zikredilmek
  zikretmek
  zikrolunmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,140625