bir yığın TÜRKÇE SÖZLÜK - BIR YıĞıN - bir yığın
Ana sayfa


bir yığın
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Birçok, pek çok:
  "Canın boğazdan geldiğini öğrenmemiz için ise bir yığın zaman gerekti."- T. Buğra.
  İlgili Kelimeler

  ... bir hal almak (hale girmek)
  ... damgasını vurmak
  ... duygusu uyandırmak
  ... düşkünü
  ... -e kuvvet
  ... fırın ekmek yemesi lazım
  ... kisvesi altında
  ... meraklısı
  ... nere ... nere
  ... nerede ... orada
  ... ziyafeti çekmek
  ...-e gelince
  ...-inde değil
  ...-meye görsün (veya gör)
  aba altında er yatar
  aba altından sopa (veya değnek) göstermek
  aba güreşi
  aba vakti yaba, yaba vakti aba
  abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
  abadi
  abajur
  abandırmak
  abanın kadri yağmurda bilinir
  abanmak
  abanozgiller
  abartabilmek
  abartı
  abartılı
  abartısız
  abartmak
  abaza peyniri
  abbas
  abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
  abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
  abdala malum olur
  abdalın dostluğu köy görününceye kadar
  abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
  abdest
  abdest almak
  abdestbozan otu
  abdestlik
  abdiaciz
  abdülleziz
  abe
  abes
  Abhaz
  abıhayat
  abla
  ablatya
  abone
  abone etmek
  abone olmak
  abonman
  aborda
  aborda etmek
  aborda olmak
  abosa
  abra
  abramak
  abraş
  absent
  ABU
  abuk sabuk
  abukça
  abur cubur
  acaba
  acar
  acayip
  acayip olmak
  acayipleşmek
  acayipleştirmek
  acele ile menzil alınmaz
  acele işe şeytan karışır
  acele posta
  acele yürüyen yolda kalır
  aceleye gelmek
  aceleye getirmek
  Acem
  acem halayı
  acem lalesi
  acem pilavı
  acemborusu
  acembuselik
  acemi
  acemi katır kapı önünde yük indirir
  acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir
  acemilik çekmek
  acemkürdi
  acente
  acı
  acı acı
  acı acıyı keser, su sancıyı
  acı ağaç
  acı badem
  acı badem kurabiyesi
  acı balık
  acı ceviz
  acı çiğdem
  acı kök
  acı marul
  acı ot
  acı patlıcanı kırağı çalmaz
  acı söylemek
  acı söz insanı dininden çıkarır
  acı yonca
  acıkan doymam, susayan kanmam sanır
  acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler
  acıkara
  acıklı başta akıl olmaz
  acıkmış kudurmuştan beterdir
  acılaşmak
  acılaştırmak
  acıma
  acımak
  acımasızca
  acından kimse ölmemiş
  acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
  acındırmak
  acısı çıkmak
  acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
  acısına dayanamamak
  acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
  acısını çekmek
  acısını çıkarmak
  acısını görmek
  acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
  aciz
  aciz kalmak
  acizane
  acizleri
  acizleşebilmek
  acur
  acyo
  acze düşmek
  aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
  aç açına
  aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç at yol almaz, aç it av almaz
  aç ayı oynamaz
  aç biilaç
  aç doymam, tok acıkmam sanır
  aç elini kora sokar
  aç esner, aşık gerinir
  aç gezmektense tok ölmek yeğdir
  aç gözünü, açarlar gözünü
  aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
  aç ile eceli gelen söyleşir
  aç karnına
  aç köpek fırın deler
  aç kurt aslana saldırır
  aç kurt gibi
  aç kurt yavrusunu yer
  aç ne yemez, tok ne demez
  aç susuz kalmak
  aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
  açelya
  açgözlüce
  açgözlülük etmek
  açığa alınmak
  açığa almak
  açığa çıkmak
  AÇIK
  açık ağız aç kalmaz
  açık artırma
  açık bilet
  açık devre
  açık dolaşım sistemi
  açık düşmek
  açık eksiltme
  açık görüş
  açık gri
  açık hava müzesi
  açık imza
  açık kahverengi
  açık kalp ameliyatı
  açık kapı bırakmak
  açık kapı politikası
  açık kestane
  açık kırmızı
  açık maaşı
  açık mavi
  açık olmak
  açık oturum
  açık pembe
  açık sarı
  açık sayım
  açık seçik
  açık şehir
  açık tutmak
  açık vermek
  açık yaraya tuz ekilmez
  açık yeşil
  açık yüreklilikle
  açıkağız
  açıkça
  açıkçası
  açıklama yapmak
  açıklamak
  açıklanabilmek
  açıklaştırabilmek
  açıklayıcı
  açıklığa kavuşturmak
  açıklık
  açıklık getirmek
  açıklık kazanmak
  açıklıkla
  açıklıkölçer
  açıkta bırakmak
  açıkta kalmak (veya olmak)
  açıktan
  açıktan almak
  açıktan atamak
  açıktan atanmak
  açıktan para almak
  açılama
  açılan solar, ağlayan güler
  açılım
  açılış
  açılış konuşması
  açılış töreni
  açılma
  açımlamak
  açımlayıcı
  açın gözü ekmek teknesinde olur
  açın imanı olmaz
  açın karnı doyar, gözü doymaz
  açın koynunda ekmek durmaz
  açın kursağına çörek dayanmaz
  açın uykusu gelmez
  açındırmak
  açınım
  açınsamak
  açıortay
  açıortay düzlemi
  açısal hız
  açısal sapma
  açış konuşması
  açıt
  açkı
  açlık grevi
  açlık ile yokluğun arası yarım yufka
  açlık sınırı
  açma
  açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
  açmak
  açmaz
  açmaz düğümü
  açmaza getirmek (veya düşürmek)
  açtı ağzını, yumdu gözünü
  açtırma ağzımı
  Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü
  ad
  ad durumu
  ad kökü
  ada
  ada bana, adayım sana
  ada çayı
  ada soğanı
  ada tavşanı
  ada tepe
  adacyo
  adak adamak
  adam
  adam adama
  adam adama gerek olur
  adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
  adam adamdan korkmaz, utanır
  adam adamı bir kez aldatır
  adam başına
  adam boyu
  adam değilim
  adam etmek
  adam içine karışmak
  adam olacak çocuk bokundan belli olur
  adam olana bir söz yeter
  adam olana çok bile
  adam olmak
  adam sen de!
  adam sırasına geçmek (veya girmek)
  adama benzemek (veya dönmek)
  adamak
  adamak kolay, ödemek zordur
  adamakla mal tükenmez
  adamca
  adamdan saymak
  ADAMI
  adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
  adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  adamlık sende kalsın
  adamotu
  adana kebabı
  adaptör
  aday
  aday adayı
  aday göstermek
  aday olmak
  adaylığını koymak
  adaylık
  ademcilik
  adet edinmek
  adet olmak
  adet yerini bulsun diye
  adı batası (veya batasıca)
  adı batmak
  adı bile okunmamak
  adı çıkmak
  adı çıkmış dokuza, inmez sekize
  adı kalmak
  adı karışmak
  adı sanı
  adım
  adım (veya adımını) atmak
  adım adım izlemek
  adımını attırmamak
  adımını geri atmak
  adımlamak
  ADINA
  adını ...-ye çıkarmak
  adını ağzına abdestle almak
  adını ağzına almamak
  adını anmak
  adını çıkarmak
  adi adım
  adi defter
  adi ıskarmoz
  adi palanga
  adileşivermek
  adileşmek
  adlandırmak
  adlar dizgesi
  adlı adıyla
  adli sicil
  adli yıl
  adli zabıta
  adres
  adres kitabı
  adsız
  aerobik
  aerobik solunum
  aerodinamik
  af
  af buyurun!
  af çıkarmak
  afaki
  afal afal
  afal afal bakmak
  afallaşmak
  afallaştırmak
  affedersin (veya affedersiniz)
  affetmişsin
  affettuoso
  affını dilemek (veya istemek)
  affınıza sığınarak
  afiş
  afişe olmak
  afiyet (veya afiyet şeker) olsun
  afra tafra
  afrika çekirgesi
  afrika domuzu
  afrika menekşesi
  afura tafura gelmemek
  afyon
  afyon kaymağı
  afyon sakızı
  afyonlamak
  aganta
  Agaragar
  agitato
  agnozi
  agop
  agucuk
  ağ kurdu
  ağ torba
  ağa borç eder, uşak harç
  ağababa
  ağabey
  ağaca balta vurmuşlar `sapı bedenimden` demiş
  ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
  ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür
  ağacı kurt, insanı dert yer
  ağacın kurdu içinde olur
  ağaç biti
  ağaç ebegümeci
  ağaç kavunu
  ağaç kökünden yıkılır
  ağaç kurbağası
  ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar
  ağaç minesi
  ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
  ağaç olmak
  ağaç oyma
  ağaç sansarı
  ağaç yaşken eğilir
  ağaç yılanı
  ağaçkesen
  ağaçlandırabilmek
  ağaçlandırmak
  ağaçtan maşa olmaz
  ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
  ağanın eli tutulmaz
  ağanın gözü ata tımardır
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağanın gözü, yiğidin sözü
  ağanın malı çıkar, uşağın canı
  ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  ağartı
  ağda
  ağdırmak
  ağılamak
  ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
  ağıllanmak
  ağır
  ağır ağır
  ağır aksak
  ağır basar, yeğni kalkar
  ağır basmak
  ağır çekim
  ağır git ki yol alasın
  ağır kazan geç kaynar
  ağır ol!
  ağır ol, batman gel
  ağır otur ki bey (veya molla) desinler
  ağır taş yerinden oynamaz
  ağır yara
  ağır yara almak
  ağır yongayı yel kaldırmaz
  AĞIRCA
  ağırdan almak
  ağırlama
  ağırlaşmak
  ağırlaştırmak
  ağırlık
  ağırlık basmak (veya çökmek)
  ağırlık merkezi
  ağırsamak
  ağırşaklanmak
  ağıt
  ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)
  ağız
  ağız ağıza vermek (veya konuşmak)
  ağız alışkanlığı
  ağız bağı
  ağız bağı yapmak
  ağız birliği
  ağız birliği etmek
  ağız değişikliği
  ağız kokusu
  ağız kuşağı
  ağız tatsızlığı
  ağız tüfeği
  ağız tütünü
  ağız yer, yüz utanır
  ağızda sakız gibi çiğnemek
  ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)
  ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
  ağızlamak
  ağızlı
  ağızlık
  ağlama ölü için, ağla deli için
  ağlamak
  ağlamak para etmez
  ağlamakla yar ele girmez
  Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar
  ağlatan gülmez
  ağlayanın malı gülene hayretmez
  ağlayıp da gözden mi olayım?
  ağmak
  ağrı
  ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  ağrımak
  ağrısı tutmak
  ağrısız baş mezarda olur
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ağustos böceği
  ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar
  ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
  ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır
  ağza tat, boğaza feryat
  ağzı dili bağlanmak
  ağzı dili tutulmak
  ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
  ağzı kara
  ağzı kurusun
  ağzı olan konuşuyor
  ağzı oynamak
  ağzı torba değil ki büzesin
  ağzı var dili yok
  ağzı yanmak
  ağzına ... koymamak
  ağzına biber sürerim (veya çalarım)
  ağzına bir kemik atmak
  ağzına bir parmak bal çalmak
  ağzına bir zeytin verir, altına (veya ardına) tulum tutar
  ağzına burnuna bulaştırmak
  ağzına kadar
  ağzına layık
  ağzına sağlık
  ağzına sıçmak
  ağzına sürmemek
  ağzına takılmak
  ağzına volta almak
  ağzına vur, lokmasını al
  ağzına yüzüne bulaştırmak
  ağzında yaş kalmamak
  ağzından çıkmak
  ağzından girip burnundan çıkmak
  ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme
  ağzını açacağına gözünü aç
  ağzını bağlamak
  ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek
  ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak)
  ağzını hayra aç!
  ağzını kapamak
  ağzını kapamak (veya kilitlemek)
  ağzını kiraya vermek
  ağzını öpeyim (veya seveyim)
  ağzını tutmak
  ağzının içine girmek
  ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak
  ağzının kokusunu çekmek
  ağzının payını (veya ölçüsünü) almak
  ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek
  ağzının perhizi yok
  ağzının tadı bozulmak (veya kaçmak)
  ağzının tadını kaçırmak
  ağzıyla içmesini bilmek
  ağzıyla kuş tutsa...
  ah
  ah alan onmaz
  ah çekmek
  ah yerde kalmaz
  ahali
  ahar
  ahbap
  ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır
  ahdetmek
  aheste
  ahfeş
  ahıra çekmek
  Ahilik
  ahit
  ahkam yürütmek
  ahlak
  ahlakçılık
  ahlaklılık
  ahlaksızca
  ahlat
  ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez
  ahmak gelin yengeyi halayığı sanır
  ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  ahmak yerine koymak
  ahmakça
  ahmaklaşmak
  ahtapot
  ahududu
  aidat
  aile
  aile bütçesi
  aile doktoru
  aile fotoğrafı
  ajan
  ak akçe kara gün içindir
  ak benek
  ak gün ağartır, kara gün karartır
  ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
  ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
  ak koyunun kara kuzusu da olur
  ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
  ak sülümen
  Akacak kan damarda durmaz
  akaç
  akaçlamak
  akağaç
  akait
  akala
  akamber
  akar amber
  akar edinmek
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  akarı kokarı olmamak
  akarsu
  akarsu çukurunu kendi kazır
  akarsu pislik tutmaz
  akarsu santrali
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akasma
  akasya
  akbaba
  akbabagiller
  akbalık
  akbalıkçıl
  akbaş
  akciğer
  akciğerliler
  akça armudu
  akçaağaç
  akçaağaçgiller
  akçalamak
  akçöpleme
  akdoğan
  akgünlük
  akı
  akı karası geçitte belli olur
  akıbet
  akıbetine uğramak
  akıcı ünsüz
  akıcılık ölçeği
  akıl akıl, gel çengele takıl
  akıl akıldan üstündür
  akıl danışmak
  akıl durdurmak
  akıl etmek
  akıl hocalığı taslamak
  akıl hocalığı yapmak
  akıl için yol (veya tarik) birdir
  akıl işi değil
  akıl karı olmamak
  akıl kişiye sermayedir
  akıl para ile satılmaz
  akıl sır ermemek
  akıl terelelli
  akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var
  akıl yaşta değil baştadır
  akıl yürütmek
  akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
  akıllı
  akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (veya oğlunu) everir
  akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
  akıllıca
  akıllım
  akılsallaştırmak
  akılsız başın cezasını ayaklar çeker
  akılsız iti (veya köpeği) yol kocatır
  akılsızca
  akım
  akım ölçümü
  akım trafosu
  AKIMCI
  akımölçer
  akın
  akınkayası
  akıntı
  akıntı çağanozu
  akıntıölçer
  akıntıya (veya akıntıya karşı) kürek çekmek
  akıntıya kapılmak
  akışkanlaştırma
  AKIŞMA
  akıtma
  akideyi bozmak (veya akidesi bozulmak)
  akik
  akis
  akis uyandırmak
  akkaraman
  akkarınca
  akkavak
  akkefal
  akkelebek
  akkuyruk
  akla gelmeyen başa gelir
  akla karayı seçmek
  akla sığar gibi
  akla zarar
  aklan
  aklı (bir şeye) takılmak
  aklı almamak
  aklı başa yaş getirir
  aklı bir yerde olmak
  aklı dağılmak
  aklı durmak
  aklı fikri bir şeyde olmak
  aklı kalmak
  aklı kesmek
  aklı sonradan gelmek
  aklık
  aklıma gelen başıma geldi
  AKLIMDA
  aklın yolu birdir
  aklına bir şey gelmesin
  aklına düşmek
  aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  aklına gelmek
  aklına koymak
  aklına sığdırmak
  aklına şaşayım (veya şaşarım)
  aklına takmak
  aklına tüküreyim
  aklında olsun (veya kalsın!)
  aklından geçirmek
  aklını (bir şeyle) bozmak
  aklını başından almak
  aklını başka yere vermek
  aklını şaşırmak
  aklının terazisi bozulmak
  aklınla bin yaşa
  akma sınırı
  akmak
  akmantar
  Akmasa da damlar
  akompanyatör
  akonitin
  akont
  akor
  akordiyon
  akort
  akortsuzlaştırmak
  akrep
  akrostiş
  aksak
  aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
  aksakal
  aksamak
  aksan
  aksanı bozuk
  aksatmak
  aksedir
  aksesuar
  aksetmek
  aksırık
  aksırıvermek
  aksi şeytan
  aksi tesadüf
  aksilik
  aksiyon
  aksöğüt
  akşam ahıra sabah çayıra
  akşam akşam
  akşam ise yat, sabah ise git
  akşam piyasası
  akşama doğru
  akşama karşı gitme, tana karşı yatma
  akşama sabaha
  akşamcılık etmek
  akşamdan kavur, sabaha savur
  akşamdan sonra merhaba
  akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
  akşamın işini sabaha (veya yarına) bırakma
  akşamlamak
  akşamsefası
  aktarıcı
  aktarma
  aktarma yapmak
  aktarmak
  aktavşan
  aktif
  aktif taşıma
  aktinyum
  aktör
  AKVA
  akvaryum
  akya balığı
  akzambak
  Al aşağı vur yukarı
  Al benden de o kadar
  al birini, vur ötekine (veya birine)
  al elmaya taş atan çok olur
  al giymedim ki alınayım
  Al gülüm ver gülüm
  al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz
  al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur (veya gocunsun)
  al kiraz üstüne kar yağmış
  al malın iyisini, çekme kaygısını
  al sana bir ... daha
  Al takke ver külah
  ala ala hey
  ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
  alabalık
  alabalık yağı
  alabalıkgiller
  alabanda ateş
  alabaş
  alabildiğine
  alabora
  alacabalıkçıl
  alacağı olmak
  alacağı olsun!
  alacağım olsun da alakargada olsun
  alacağına saymak (veya tutmak)
  alacak
  alacak verecekle ödenmez
  alacaklı olmak
  alacalanmak
  alacalık
  alaçam
  alafranga saat
  alageyik
  alakalanmak
  alakarga
  alan
  alan araştırması
  alan denetimi
  alan hızı
  alan koruması
  alan talan etmek
  alan talan olmak
  alarga
  alarga durmak
  alargada durmak (veya tutmak)
  alarm
  alaşım
  alavere
  alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)
  alay
  alay etmek
  alaya çıkmak
  alaybozan
  alazlamak
  albatros
  albüm
  alçacık eşeğe herkes biner
  alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar
  alçak yer yiğidi hor gösterir
  alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  alçalıvermek
  alçı kalıp
  alçılı sargı
  alçıya almak (veya koymak)
  aldanmak
  aldatmak
  aldehit
  Aldı
  aldı sazı eline
  aldırmak
  aldırmaz
  alegori
  alelusul
  alem
  alemi var mı?
  alerjen
  alerji
  alet
  alet edevat
  alet etmek
  alet işler, el övünür
  alet olmak
  alev alev
  alev lambası
  aleyh
  aleyhine olmak
  aleyhtarlık
  alfa
  alfabe
  alfabe dışı
  alfenit
  algarina
  algı
  algılamak
  algoritma
  alıcı
  alıcı kuşun ömrü az olur
  alıç
  alıkça
  alıklaşmak
  alıklık
  alıkoymak
  alın
  alın teri dökmek
  alın yazısı değişmez
  alındı
  alındısız
  alınganlaşmak
  alınmak
  alıntı
  alıntılamak
  Alıp vereceği olmamak
  Alıp vermek
  alış fiyatı
  alışık
  alışılmak
  alışkanlık
  alışkanlık edinmek
  alışkanlık haline getirmek
  alışkanlıktan (veya alışkanlığından) kopamamak
  alışkın
  alışmak
  Alışmış kudurmuştan beterdir
  alışmış kursak bulamacını ister
  alıştırma
  alışveriş sigortası
  ALİ
  ALİCENAP
  alim unutmuş, kalem unutmamış
  alimallah
  alinazik
  alkarna
  alkış
  alkış kopmak
  alkış tutmak
  alkışlamak
  Allah
  allah (binbir) bereket versin
  allah (seni) inandırsın
  Allah acısını unutturmasın
  allah akıl fikir (veya akıllar) versin
  Allah Allah!
  Allah aratmasın
  Allah artırsın
  Allah aşkına
  Allah bağışlasın
  Allah bahtından güldürsün
  allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
  Allah bana, ben de sana
  Allah belasını versin
  allah beterinden saklasın (veya esirgesin)
  Allah bilir
  allah bilir ama kul da sezer
  allah bir
  Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  Allah bir yastıkta kocatsın
  allah büyüktür
  Allah canını alsın
  Allah dağına göre kar verir
  Allah derim
  Allah dirlik düzenlik versin
  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  Allah dört gözden ayırmasın
  Allah düşmanıma vermesin
  Allah ecir sabır versin
  Allah eksik etmesin
  Allah eksikliğini göstermesin
  Allah emeklerini eline vermesin
  allah esirgesin (veya saklasın)
  Allah etmesin
  allah göstermesin
  allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  allah hakkı için
  allah halil ibrahim bereketi versin
  allah hayırlı etsin
  allah herkesin gönlüne göre versin
  allah hoşnut olsun
  allah iki iyilikten birini versin
  allah iyiliğini (veya layığını) versin
  allah kahretsin
  allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
  allah kavuştursun
  allah kerim
  allah kısmet ederse
  allah korusun (veya saklasın)
  allah kulundan geçmez
  allah kulunu kısmeti ile yaratır
  allah kuru iftiradan saklasın
  allah manda şifalığı versin
  allah mübarek etsin
  allah müstahakını versin
  allah ne verdiyse
  allah ömürler versin
  allah övmüş de yaratmış
  allah rahatlık versin
  allah rahmet eylesin
  allah rızası için
  allah sabırlı kulunu sever
  allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin
  allah selamet versin
  allah senden razı olsun
  allah seni (veya sizi) inandırsın
  allah sevdiğine dert verir
  allah son gürlüğü versin
  allah sonunu hayır etsin
  allah taksimi
  allah taksiratını affetsin
  allah tamamına erdirsin (veya eriştirsin)
  allah tekrarına erdirsin
  allah utandırmasın
  allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
  allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  allah vermesin
  allah versin
  allah yazdı ise bozsun
  allah yürü ya kulum demiş
  allah ziyade etsin
  allah!
  allahı çok, insanı az bir yer
  allahualem
  allak bullak etmek
  allegretto
  allegro
  allem
  alma
  alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
  almaç
  almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
  almak
  alman gümüşü
  alman papatyası
  Alman usulü
  Almanca
  almaşık yapraklar
  alna yazılan başa gelir
  alnına kara sürmek
  alnında yazılmış olmak
  alnının akıyla
  alo
  alpaka
  alpyıldızı
  alşimi
  alt
  alt başlık
  alt cins
  alt değirmen güçlü akar
  alt familya
  alt geçit
  alt kat
  alt kurul
  alt sınıf
  alt şube
  alt takım
  alt tür
  alt yanı çıkmaz sokak
  alt yazı
  altı
  altı alay üstü kalay
  altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
  altı yaş olmak
  altılı
  altılık
  altın adı pul oldu, kız adı dul oldu
  altın anahtar her kapıyı açar
  altın ateşte, insan mihnette belli olur
  altın böcek
  altın çağı
  altın eli bıçak kesmez
  altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  altın kaplama
  altın kökü
  altın pas tutmaz
  altın suyu
  altın tutsa toprak olur (veya altına yapışsa elinde bakır kesilir)
  altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
  altın yere düşmekle pul olmaz
  altınbaş
  altınbeşik
  altından çapanoğlu çıkmak
  altından kalkamamak
  altını çizmek
  altını üstüne getirmek
  altının kıymetini sarraf bilir
  altıntop
  altıparmak
  altışar
  altız
  altlamak
  altmış
  altmışaltı
  altmışaltıya bağlamak
  altmışar
  altmışdörtlük
  altta kalanın canı çıksın
  altta kalmak
  alttan almak
  altüst böreği
  altyapı
  alümin
  alüminyum
  alüvyon
  ama
  ama ne
  amabile
  amaç
  amaç edinmek
  amaç gütmek
  amaçlamak
  amaçlı
  amaçsız
  amaçsızca
  aman
  aman derim!
  aman diyene kılıç kalkmaz
  amansızca
  aması maması yok!
  aması var
  amasya elması
  amatör
  amatörce
  ambalajlı
  ambalajsız
  AMBALE
  ambarda kurutma
  ambargo
  ambargo koymak
  amber
  amber ağacı
  amber balığı
  amberbu
  amca
  amcamla dayım, hepsinden aldım payım
  amel
  amele pazarı
  amenna
  AMENTÜ
  Amerika
  amerika armudu
  amerika bademi
  amerika elması
  amerika tavşanı
  amerikanvari
  Amerikyum
  ametist
  amfibol
  amfizem
  amilaz
  amin
  amino asit
  amip
  amipler
  amir
  AMİRCE
  amit
  amma
  amma da yaptın ha!
  amonyak
  amonyaklamak
  amonyum
  AMOR
  amorti etmek
  amortisman
  amper saat
  ampul
  ampütasyon
  amyant
  ana
  ana bir, baba ayrı
  ana çizgi
  ana doğrusu
  ana duvar
  ana erki
  ana fikir
  ana gibi yar olmaz, bağdat gibi diyar olmaz
  ana ile kız, helva ile koz
  ana kadın
  ana kapı
  ana kent
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  ana kitap
  ana kucağı
  ana kuyu
  ana motif
  ana sayaç
  ana vatan
  ana yapı
  ANACIK
  anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
  ANADOLU
  ANAGRAM
  anahtar
  anahtar bitkiler
  anahtar kelime
  anahtar uydurmak
  analı kuzu, kınalı kuzu
  analık fenalık
  ANAM
  anam avradım olsun
  anam babam
  anamal
  anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
  anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi?
  anan yahşi, baban yahşi
  ananas
  ananasgiller
  ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
  ananın bahtı kızına
  ananın bastığı yavru incinmez
  ANASIL
  anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
  anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
  anasından emdiği sütü burnundan getirmek
  anasını ağlatmak
  anasını eşek kovalasın!
  anasını sat! (veya satayım!)
  anasının nikahını istemek
  anason
  anatomi
  anayasa
  anca beraber, kanca beraber
  ancak
  andante
  andantino
  andız
  andız otu
  anele
  aneroit
  anestezi
  anestezi bilimi
  anevrizma
  angarya
  angarya (veya angaryasını) çekmek
  angaryaya koşmak
  angut
  angutça
  anık
  anımsamak
  anımsatıvermek
  anımsatmak
  anıştırmak
  anıt
  ANİF
  anilin
  animato
  Anjiyografi
  Anka
  ankara çiğdemi
  ankara taşı
  ankara tavşanı
  ankastre
  anket yapmak
  Anladımsa Arap olayım
  anlam
  anlam aykırılığı
  anlam çıkarmak
  anlam daralması
  anlam genişlemesi
  anlam iyileşmesi
  anlam kayması
  anlam kötüleşmesi
  anlam vermek
  anlama
  anlamak
  anlamazlık
  anlamazlıktan (veya anlamazlığa) gelmek (veya vurmak)
  anlamına gelmek
  anlamlı
  anlamsız
  anlamsızca
  Anlarsın ya!
  anlaşılmaz
  anlaşmalı iflas
  anlaşmaya varmak
  anlaşmazlık çıkmak
  anlata anlata bitirememek
  anlatı
  anlatım
  anlatımlı
  anlatmak
  anlattırmak
  anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  Anlayıp dinlemek
  anlayış
  anlayış göstermek
  anlayışlı
  anlık
  anma
  anma gerilim
  anma töreni
  anmak
  anofel
  anonimleşmek
  anonimleştirmek
  anons etmek
  ansızın
  ansiklopedi
  ansiklopedicilik
  ansiklopedik sözlük
  ant
  ant içmek
  ant olsun
  ant verdirmek
  ant vermek
  antefleksiyon
  antep baklavası
  antep fıstığı
  antep fıstığıgiller
  antep işi
  antifriz
  antika
  antika mobilya
  antikalaşmak
  antikatot
  antilop
  antiloplar
  antimon
  antrasit
  antrenman
  ANÜRİ
  anzarot
  apaçıklık
  apak
  apandis
  aparat
  apartman
  apazlama
  apıştırmak
  aplikasyon
  aplike
  apoletleri sökülmek
  appassionato
  apse yapmak
  apsent
  apsis
  aptal
  aptallaşabilmek
  aptallığa vurmak
  ar dünyası değil kar dünyası
  ar yılı değil, kar yılı
  ara
  ara bulucu
  ara kararı
  ara sıra
  ara vermek
  araba devrilince yol gösteren çok olur
  araba ile tavşan avlanmaz
  arabalı vapur
  araban
  arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
  arabankürdi
  arabesk
  arabistan defnesi
  aracı
  aracı banka
  aracı koymak
  aracılık etmek
  araç
  araçsız
  arada çıkarmak
  arada kaynamak
  araf
  aragonit
  arak
  ARAKİYE
  araları limoni olmak
  aralık
  aralık vermek
  aralıkla
  arama
  arama motoru
  arama yapmak
  aramak
  aramakla bulunmaz
  Arami
  aramice
  aranıp taranmak
  aranmak
  Arap
  Arap olayım
  arap sabunu
  arap tavşanı
  arap zamkı
  arapsaçı
  arapsaçına dönmek
  arasta
  araştırma filmi
  araştırma geliştirme
  araştırmak
  aratmak
  araya almak
  araya girmek
  araya koymak
  araya vermek
  arayıcı
  arayıcı fişeği
  Arayıp da bulamamak
  arazbar
  arazbarbuselik
  arazi taraması
  ardı ardına
  ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ardıç
  ardıç kuşu
  ardıl
  ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
  ardından sapan taşı yetişmez
  ardışık devre
  ardışık görüntü
  ardışık olgular
  ardışık sayılar
  ardiye
  argon
  argonot
  ARGÜMAN
  arı bal alacak çiçeği bilir
  arı bey olan kovana üşer
  arı beyi
  arı gibi
  arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
  arı kızdıranı sokar
  arı kil
  arı kovanı gibi işlemek
  arı kuşu
  arı kuşugiller
  arı söğüdü, akıllı öğüdü sever
  arık ata kuyruğu da yüktür
  arık etten yağlı tirit olmaz
  arık öküze bıçak çalınmaz
  Arıkovanı
  arılamak
  arılar
  arıza
  arızasız
  arif olan anlasın (veya anlar)
  arifane
  arife
  arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar
  arifeyi gösterip bayramı göstermemek
  arioso
  aritmetik dizi
  aritmetik orta
  ariyet
  ariza
  arka
  arka bulmak
  arka çıkmak
  arka müziği
  arka plan
  arka üstü
  arka yüz
  arkabahçe
  arkada bırakmak
  arkada kalanlar (veya arkadakiler)
  arkadan söylemek
  arkadan vurmak
  arkadaş
  arkadaş değil, arka taşı
  arkadaş olmak
  arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim
  arkadaşlık etmek
  arkaizm
  arkalamak
  arkalık
  arkası alınmak
  arkası pek
  arkasına bakmadan gitmek (veya kaçmak)
  arkasına düşmek (veya takılmak)
  arkasında dolaşmak (veya gezmek)
  arkasından atlı kovalamak
  arkasından zil takıp oynamak
  arkasını almak
  arkasını getirememek
  arkasını sağlama almak
  arkeopteriks
  arkoz
  arlanmazca
  arlı arından, huysuz huyundan vazgeçmez
  arma
  arma soymak
  armağan
  armağan etmek
  ARMATÜR
  armoni
  armudu soy ye, elmayı say ye
  armudun iyisini (dağda) ayılar yer
  armudun önü, kirazın sonu
  armut
  armut dalının dibine düşer
  armut kabağı
  armut piş ağzıma düş!
  Arnavut
  arpa
  arpa eken buğday biçmez
  arpa ektim, darı çıktı
  arpa güvesi
  arpa samanıyla, kömür dumanıyla
  arpa unundan kadayıf olmaz
  arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
  arpacıya borç eden, ahırını tez satar
  arpalama
  arpalık
  arpalık etmek (veya yapmak)
  arpej
  arsız arsız
  ARSIZCA
  arsızın yüzüne tükürmüşler, `yağmur yağıyor` demiş
  arsızlaştırmak
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  art
  art düşünce
  artçı
  artı güç
  artı para
  artık
  artık yıl
  artırım
  artırmak
  artistçe
  artmak
  Aryanizm
  arz
  arzu duymak
  as
  asa
  asabi
  asalak
  asalaksavar
  asalet
  asaleten
  asaleten atamak
  asaleten atanmak
  asansör
  asayiş
  asayiş berkemal
  asbest
  aselbent
  asetilen
  aseton
  asfalt
  asgari müşterek
  asgari tutar
  asgari ücret
  asıda olmak (veya kalmak)
  asık suratlı
  asıl
  asıl azmaz, bal kokmaz
  asıl nüsha
  asılanmak
  asılı
  asıllı
  asılmak
  asılmışadam
  asıltı
  asıntı
  Asıp kesmek
  aside
  asimetrik
  asimile
  asitölçer
  askat
  asker çıkarmak
  askerce
  askercilik
  askerî ambargo
  askerî ataşe
  askerîleşmek
  askerîleştirmek
  askerlik yoklaması
  askı
  askıda kalmak
  askıya almak
  Aslan
  aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  aslan postunda, gönül dostunda
  aslan yatağından belli olur
  aslanağzı
  aslanca
  aslanım!
  aslankulağı
  aslankuyruğu
  aslanpençesi
  asma
  asma biti
  asma kabağı
  asma kilit
  asma merdiven
  asmak
  aspidistra
  aspiratör
  assolist
  astar
  astar bol olmayınca yüze gelmez
  astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek)
  astarlı zarf
  astarya
  astasım
  astropikal
  Asurca
  aş taşınca kepçeye paha olmaz
  aş tuz ile, tuz oran ile
  aşağı
  aşağı (falan) yukarı
  aşağı kalmamak
  aşağı kurtarmaz
  aşağı mahalle
  aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
  aşağı yukarı
  aşağı yukarı yürümek
  aşağısamak
  aşama
  aşama sırası
  aşar
  aşçıbaşı
  aşı
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşığa bağdat sorulmaz
  aşığa bağdat uzak değil
  aşığı cuk oturmak
  aşığın gözü kördür
  aşık
  aşık daima bey oturmaz
  aşık kemiği
  aşık, alemi kör, dört yanını duvar sanır
  aşıkane
  aşılamak
  aşılı
  aşındırmak
  aşını, eşini, işini bil
  aşırı
  aşırı bellem
  aşırı doyma
  aşırı duyarlık
  aşırı duyu
  aşırı erime
  aşırma
  aşırma kayış
  aşırmacı
  aşırmacılık
  aşırmak
  aşısız
  AŞİR
  aşiret
  aşk ağlatır, dert söyletir
  aşk olmayınca meşk olmaz
  aşk olsun
  aşka gelmek
  aşkın
  aşmak
  aşure
  aşure yemeye giden kaşığını taşır
  At
  at at oluncaya kadar sahibi mat olur
  at beslenirken kız istenirken
  at binenin, kılıç kuşananın
  at binicisine göre kişner
  at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
  at ile avrat yiğidin bahtına
  at izi it izine karışmak
  at kestanesi
  at kestanesigiller
  at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
  at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
  at ölür, itlere bayram olur
  at pazarında eşek osurtmuyoruz!
  at sineği
  at var, meydan yok
  at yedi günde, it yediği günde
  at yiğidin yoldaşıdır
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  ata arpa yiğide pilav
  ata binen nalını mıhını arar
  ata da soy gerek, ite de
  ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  ata dostu oğla mirastır
  ata et, ite ot vermek
  ata eyer gerek, eyere er gerek
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  atabey
  atacılık
  atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta
  atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
  atamak
  atanmak
  ATARİ
  atasarısı
  ataşe
  atel
  ateş almaya mı geldin?
  ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
  ateş çiçeği
  ateş demekle ağız yanmaz
  ateş düştüğü yeri yakar
  ateş gecesi
  ateş gemisi
  ateş gibi kesilmek
  ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  ateş olsa cirmi kadar yer yakar
  ateşe vermek
  ateşe vurmak
  ateşe vursa duman vermez
  ateşine yanmak
  ateşle barut bir yerde durmaz
  ateşle oynamak
  ateşler içinde yanmak
  ateşli ateşli
  atfetmek
  atı atasıyla, katırı anasıyla
  atılan ok geri dönmez
  atılım
  atılmak
  atım
  atım tepmez, itim kapmaz deme
  atımlık
  atın bahtsızı arabaya düşer
  atın dorusu, yiğidin delisi
  atın ölümü arpadan olsun
  atın ürkeği, yiğidin korkağı
  atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
  atına bakan ardına bakmaz
  atıp (veya atmak) tutmak
  atışmak
  atıyorum
  atkuyruğu
  atkuyruğugiller
  atladı geçti genç osman!
  atlama
  atlama tahtası
  atlama taşı
  atlama taşı yapmak
  atlamak
  atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
  atlar tepişir, arada eşekler ezilir
  atlas
  atlatmak
  atlı karınca
  atlıkarınca
  atlıya saat olmaz
  atma recep, din kardeşiyiz
  atmaca
  atmak
  atmosfer
  atom
  atom ağırlığı
  atom sayısı
  atonal
  atölye resmi
  atropin
  atsan atılmaz, satsan satılmaz
  atta, avratta uğur vardır
  attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
  attan inip eşeğe binmek
  attığı tırnak kadar olamamak
  av
  av avlanmış, tav tavlanmış
  av avlayanın, kemer bağlayanın
  av köpeği avdan kalmaz
  av vuranın değil alanın
  ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  ava giden avlanır
  avadancı
  avadanlık
  aval
  aval aval
  avalca
  avamca
  avanakça
  avanta
  AVAR
  avara
  avara etmek
  avare etmek
  avarya
  avcı
  avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir
  avcı otu
  avisto
  avize ağacı
  avlamak
  avlu
  avradı eri saklar, peyniri deri
  avrat malı, kapı mandalı
  avrat tuz dedi mi ciğeri cız der
  avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  avrupa kayını
  avucu kaşınmak
  avucunun içi gibi bilmek
  avucunun içine almak
  avuç dolusu
  avukat tutmak
  avunmak
  avuntu
  Avustralya
  avustralya karatavuğu
  avutmak
  ay
  ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
  ay aydın, hesap belli
  Ay balığı
  ay balığıgiller
  ay ışığında ceviz silkilmez
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  ayağı (veya ayakları) suya ermek
  ayağı alışmak
  ayağı düze basmak
  ayağı yerden kesilmek
  ayağı yürüten baştır
  ayağına bağ vurmak
  ayağına çabuk
  ayağına geçirmek
  ayağına ip takmak
  ayağına sağlık
  ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?
  ayağında donu yok, fesleğen ister (veya takar) başına
  ayağını (veya ayaklarını) öpeyim
  ayağını (veya ayaklarını) sürümek
  ayağını alamamak
  ayağını çekmek
  ayağını kaydırmak
  ayağını kesmek
  ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  ayağını tek almak
  ayağını yorganına göre uzat
  ayağının (veya ayaklar) altında
  ayağının (veya ayaklarının) altını öpeyim
  ayağının altına karpuz kabuğu koymak
  ayağının bağını çözmek
  ayağının bastığı yerde ot bitmez
  ayağının pabucunu başına giymek
  ayağının türabı olmak
  ayak
  ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  ayak atmamak
  ayak ayak üstüne atmak
  ayak bağı
  ayak bağı olmak
  ayak basmak
  ayak basmamak
  ayak değiştirmek
  ayak diremek
  ayak divanı
  ayak izi
  ayak sürümek
  ayak tedavisi
  ayak teri
  ayak tutmak
  ayak ucu
  ayakaltında dolaşmak
  ayakbastı
  ayakçı
  ayakkabılarını çevirmek
  ayakları geri geri gitmek
  ayakları üstünde durmak
  ayaklarını yerden kesmek
  ayaklı
  ayaklı mani
  ayaklık
  ayaksızlar
  ayakta
  ayakta tutmak
  ayakucu
  ayan beyan
  ayandon
  ayar
  ayar etmek
  ayarı bozuk
  ayarlamak
  ayarlı
  ayarsız
  ayaz paşa kol geziyor
  ayazda kalmak
  ayazlamak
  aybaşı
  ayçiçeği
  aydemir
  aydınger
  aydınlanma
  aydınlanmak
  aydınlatıcı
  aydınlatmak
  aydınlık
  aydınlıkölçer
  aygıt
  ayı
  ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
  ayı görmeden bayram etme
  ayı gülü
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayı üzümü
  ayı yavrusu ile oynuyor
  ayıgiller
  ayık
  Ayıkla pirincin taşını!
  ayıklamak
  ayıkulağı
  ayılmak
  ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  ayıptır söylemesi
  ayırmaç
  ayırmak
  ayırtaç
  ayıt
  ayıya kaval çalmak
  ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  ayıyı vurmadan postunu satmak
  aykırı katmanlaşma
  aylak adam işidir
  aylak olmak
  aylamak
  aylanmak
  aylarca
  aylığa geçmek
  aylığına
  aylık
  aylık almak
  aylık bağlamak
  ayna
  aynabakar
  aynalı sazan
  aynısefa
  ayol
  ayraç
  ayraç açmak
  ayranı kabarmak
  ayranı yok içmeye, atla (veya tahtırevanla) gider sıçmaya
  ayranım budur, yarısı sudur
  AYRI
  ayrı basım
  ayrıca
  ayrıcasız
  ayrık otu
  ayrıklık
  ayrılaşmak
  ayrılık
  ayrılma
  ayrılmak
  ayrım
  ayrımlaşma
  ayrımsamak
  ayrıntı
  ayrıntıda boğulmak
  ayrıntılandırmak
  ayrıntıya inmek
  ayrıştırıcı
  ayşekadın
  aytışmak
  ayva
  ayvadana
  ayvaz, kasap hep bir hesap
  ayyar tilki art ayağından tutulur
  ayyaşlaşmak
  ayyuk
  az ateş çok odunu yakar
  az buçuk
  az buz olmamak
  az çok
  az değil!
  az kaldı (veya kalsın)
  az kaz, uz kaz, boyunca kaz
  az olsun, uz olsun
  az sonra
  az söyle, çok dinle
  az tamah çok ziyan getirir
  az veren candan, çok veren maldan
  az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur
  aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
  aza sormuşlar: `nereye?` `çoğun yanına` demiş
  azalmak
  azaltmak
  azan kurda kızan köpek
  azı çoğa saymak (veya tutmak)
  azıcık
  azıcık aşım ağrısız başım
  azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur
  azılı
  azımsamak
  azınlık
  azınlık hükûmeti
  azınlıkta kalmak
  azim
  AZİT
  azletmek
  azmankaya
  azmetmek
  azmettirmek
  azmış kudurmuştan beterdir
  aznif
  AZOL
  azonal
  azotölçer
  azrail gelince oğul, uşak sormaz
  baba
  baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
  baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  baba ocağı
  baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş
  baba tatlısı
  baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
  babaköş
  babalık
  babalık fırın has işler
  babam sağ olsun
  babam!
  babamın adı hıdır, elimden gelen budur
  babana rahmet
  babanın sanatı oğla mirastır
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  babasının (veya babalarının) çiftliği
  babasız oğlan doğurmak
  babayiğit
  babayiğitçe
  baca dolgusu
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  baca kaşı
  bacağına geçirmek
  bacak bacak üstüne atmak
  bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  bacakkıran
  bacaksız
  bacı
  badat
  badeli aşık
  badem ağacı
  badem şekeri
  bağ
  bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
  bağ bayırda, tarla çayırda
  bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
  bağdamak
  BAĞDAT
  bağı ağlayanın yüzü güler
  bağıl
  bağıl değer
  bağıl nem
  bağım
  bağımlamak
  bağımlaşmak
  bağımlı
  bağımlı akım kaynağı
  bağımlılaştırılmak
  bağımsız
  bağımsız bölüm
  bağımsız milletvekili
  bağıntı
  bağırdak
  bağırgan
  bağırsak askısı
  bağırsak düğümlenmesi
  bağırsaklarını deşerim
  bağırtlak
  bağırtmak
  bağışık
  bağışlamak
  bağıtçı
  bağlam
  bağlama
  bağlamak
  bağlamsal anlam
  bağlanmak
  bağlantı doku
  bağlaşım
  bağlaşmak
  bağlayıcı
  bağlayıcı ünsüz
  bağlı
  bağnaz
  bağnazlık
  bağrıkara
  Bahailik
  bahane
  bahane aramak
  bahane bulmak
  bahane etmek
  bahçe makası
  bahçe nanesi
  bahçıvan
  bahçıvan kebabı
  bahis
  bahis açmak
  bahriye
  bahriye çiftetellisi
  bahse girmek (veya tutuşmak)
  bahsetmek
  bahsi geçmek
  bahsi kapamak
  bahşiş
  bahşiş atın dişine (veya yaşına) bakılmaz
  baht
  baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
  bahtı açık olmak
  bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
  Bak bak!
  bak hele!
  bak!
  bakalım (veya bakayım)
  bakalit
  bakam
  bakan göze bağ olmaz
  bakan yemez, kapan yer
  bakar mısınız?
  bakara
  bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
  bakarsın
  bakı
  bakıcı
  bakım
  bakımlık
  bakındı
  bakış açısı
  bakış atmak
  bakışım
  baki
  baki kalmak
  bakkala bırakma!
  bakla
  bakla çiçeği
  bakla falı
  baklagiller
  baklan
  baklava
  baklava börek
  baklava börek olsa yemem
  baklayı ağzından çıkarmak
  bakma sen
  bakmak
  bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu
  baksana! (veya baksanıza!)
  baktıkça alır
  baktın kar havası, eve gel kör olası
  bal bal demekle ağız tatlanmaz
  bal dök de yala
  bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
  bal kabağı
  bal kelebeği
  bal mumu yapıştırmak
  bal olan yerde sinek de olur
  bal tutan parmağını yalar
  balaban
  balaban kuşu
  BALAT
  balata
  balcı kızı daha tatlı
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  baldırpatlatan
  baldırsokan
  balgam taşı
  balgümeci
  balı dibinden, yağı yüzünden
  balı olan bal yemez mi?
  balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
  balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
  balık baştan avlanır
  balık baştan kokar
  balık çorbası
  balık istifi
  balık otu
  balıkçıl
  balıkçılgiller
  balıkçın
  balıklama
  balıknefesi
  balıksırtı
  balın alası oğlun tazesinden
  balkon
  ballandırmak
  ballı börek
  ballıbaba
  ballıbabagiller
  balon
  balon balığı
  balon lastik
  balon uçurmak
  balsıra
  balta değmedik ağaç olmaz
  balta olmak
  baltalama
  baltalamak
  baltalık
  baltası kütükten çıkmak
  bambu
  bambul otu
  bamya
  bamya dolması
  ban ağacı
  ban otu
  bana bak!
  bana da ... demesinler
  bana dokunmayan yılan bin yaşasın
  banda almak
  bandıra
  bandırma
  banjo
  banko
  banko geçmek
  banmak
  bant çözmek
  bant doldurmak
  banttan vermek
  banyo
  banyo bataryası
  baobap
  bar
  bar bar
  baraj
  baraj yapmak (veya kurmak)
  barajı aşmak
  barak
  barbarca
  barbarizm
  barbunya
  barbunyagiller
  barbut
  barda
  bardacık
  bardak eriği
  bardakaltı
  baret
  bargam
  barınmak
  barış
  barikat
  barikat yapmak
  barit
  bariton
  bark
  BARLAM
  baro
  barograf
  baroskop
  barsam
  barut
  baryum
  baryum karbonat
  bas bas
  bas! (veya bas git!)
  basamak
  basamak yapmak
  basarna
  basgitar
  basıklaşmak
  basıklık
  basıla
  basıla vermek
  basın özeti
  basın toplantısı
  basın yasağı
  basınç
  basınç anahtarı
  basınç duyumu
  basınç tedavisi
  basınç yapmak
  Basınçlanma
  basınçlı hava
  basıölçer
  basireti bağlanmak
  basit faiz
  basite indirgemek
  basitleştirilmek
  basketbol
  baskı
  baskı grubu
  baskı sayısı
  baskı yapmak
  baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir
  baskılık
  baskın
  baskın basanındır
  baskın yapmak
  baskına uğramak
  baskısız büyümek
  baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
  baskül
  basma
  basmak
  basmakalıp
  bastana salatası
  bastığı yerde ot bitmez
  bastırmak
  bastika
  basur otu
  basya
  baş
  baş ağır gerek, kulak sağır
  baş alamamak
  baş bağlamak
  baş baş
  baş başa bırakmak
  baş başa kalmak
  baş başa vermek
  baş dille tartılır
  baş dümeni
  baş edebilmek
  baş kes, yaş kesme
  baş kıç olmak
  baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
  baş koşmak
  baş koymak
  baş nereye giderse ayak da oraya gider
  baş ol da istersen soğan başı ol
  baş olan boş olmaz
  baş olmak
  baş sağlığı, dünya varlığı
  baş tutamamak
  baş ucu
  baş üstünde yeri var
  baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde
  baş yastığı baş derdini bilmez
  başa baş noktası
  başa çıkmak
  başa gelen çekilir
  başa gelmek
  başa gelmeyince bilinmez
  başa güreşmek
  başarı
  başarılı
  BAŞARIM
  başarmak
  başat karakter
  başbayi
  başbuğ
  başdizgici
  başhekim
  başhemşire
  başı belada olmak
  başı belaya girmek (veya uğramak)
  başı çekmek
  başı derde girmek
  başı dertte
  başı dönmek
  başı göğe ermek (veya değmek)
  başı hoş olmamak
  başı için
  başı kalabalık
  başı kazan gibi olmak
  başı nara yanmak
  başı sıkılmak (veya sıkışmak)
  başı sıkıya gelmek
  başı taşa değmek
  başı üstünde yeri olmak
  başıboş
  başım gözüm üstüne
  başın başı, başın da başı var
  başına bela açmak
  başına bela almak
  başına bir hal gelmek
  başına çalmak
  başına çalsın!
  başına dert açmak
  başına devlet (veya talih) kuşu konmak
  başına dikilmek
  başına dikmek
  başına geçirmek
  başına geçmek
  başına gelen başmakçıdır
  başına gelmek
  başına iş açmak
  başına iş çıkarmak
  başına iş çıkmak
  başına kakmak (veya kakınç etmek)
  başına kalmak
  başına oturmak
  başına vur, ağzından lokmasını al
  başında
  başında paralansın
  başından aşağı kaynar sular dökülmek
  başından atmak
  başından savmak
  başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
  başını ağrıtmak
  başını alamamak
  başını ateşlere yakmak
  başını belaya sokmak
  başını bir yere bağlamak
  başını derde sokmak
  başını ezmek
  başını gözünü yarmak
  başını kaldırmamak (veya kaldıramamak)
  başını kaşımaya (veya kaşıyacak) vakti olmamak
  başını koltuğunun altına almak
  başını kurtarmak
  başını nara yakmak
  başını ortaya koymak
  başını sokmak
  başını toplamak
  başını yakmak
  başının altında
  başının derdine düşmek
  başının gözünün sadakası
  başka
  başka biri
  başka işi yok mu?
  başkahraman
  başkalaşım
  başkalaşma
  başkalaşmak
  başkalaştırmak
  başkaldırı
  başkan
  başkanlık etmek
  başkanlık sistemi
  BAŞKASI
  başkatip
  başkent
  başkomutan
  başköşe
  Başlama!
  başlamak
  başlangıç
  başlangıç noktası
  başlangıç tutmak (veya almak)
  başlatıcı
  başlayıcı
  başlı başına
  başlık
  başlık atmak (veya koymak)
  başmüzakereci
  başoyuncu
  başpapaz
  başsağlığı
  başsağlığı dilemek
  başta (veya başında) bulunmak
  baştan
  baştan başa
  baştan savmacı
  baştan savmacılık
  baştankara
  baştankaragiller
  baştarda
  başucu
  başucu noktası
  başucu uzaklığı
  başüstüne
  başvurmak
  başvuru
  başvurucu
  başyardımcı
  başyazar
  başyönetmen
  başyukarı
  bat
  batağa saplanmak
  batakhane
  bataklık baykuşu
  bataklık çulluğu
  bataklık kırlangıcı
  bataklık nergisi
  batarya
  batarya ateşi
  BATIRIK
  batırmak
  batik
  batma
  batmak
  Battı balık yan gider
  bayağılaşmak
  bayan
  bayati
  bayatiaraban
  bayatibuselik
  baygın
  baygın baygın bakmak
  baygıntı
  bayındırlaştırmak
  bayır turpu
  bayilik
  baykuşun kısmeti ayağına gelir
  baypas ameliyatı
  bayrak
  bayrak açmak
  bayrak çekmek (veya asmak)
  bayrak dikmek
  bayrak gibi
  bayraktarlığını yapmak
  bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü
  bayram havası
  bayram koçu gibi
  bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir
  baysungur
  baz
  baz losyon
  baz yük
  bazalt
  bazı dingil döner, bazı teker
  bazilika
  bazlaşma
  be
  bebek
  bebek gibi
  bebekçe
  bebeklik etmek
  beceri
  beceriksizce
  beceriksizleşmek
  becermek
  becet
  beç tavuğu
  bedahet
  bedava
  bedava sirke baldan tatlıdır
  bedel
  bedevi
  bedevilik
  BEDİK
  begonvil
  begonyagiller
  beğeni
  beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin
  behçet hastalığı
  beher
  behey
  behimi
  beis yok
  bekar
  bekar gözü, kör gözü
  bekara karı boşaması kolaydır
  bekarın yakasını it yer, yakasını bit
  bekarlık maskaralık
  bekarlık sultanlık
  bekçi
  Bekle yarin köşesini!
  bekleme salonu
  bekleme yeri
  beklemek
  beklemeye almak
  beklenmezlik fiili
  bekletme süresi
  bektaşi üzümü
  bektaşikavuğu
  bel
  bel bel
  bel evladı
  bel kemeri
  bel kemiği
  bel vermek
  belagat
  belalar mübareği
  belaya çatmak (veya girmek veya uğramak)
  beledi
  belediye sarayı


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,177002