dümenini elinde tutmak TÜRKÇE SÖZLÜK - DÜMENINI ELINDE TUTMAK - dümenini elinde tutmak
Ana sayfa


dümenini elinde tutmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • yönetmek, istediği yöne doğru götürmek:
  "Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor."- A. Boysan.
  İlgili Kelimeler

  açılmak
  ağırlaşmak
  ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
  alazlamak
  alıkoymak
  amuda kalkmak
  ana ortaklık
  aptallaşabilmek
  atlıya saat olmaz
  ayraç
  babalanmak
  baget
  bağımlamak
  balast direnç
  balı olan bal yemez mi?
  banket
  baş tacı etmek
  başaklanmak
  başı bağlanmak
  bayatsımak
  bedel tutmak
  beklenmezlik fiili
  bellemek
  besi
  betelenmek
  bilmek
  bir kenarda durmak
  buğulamak
  buldum bilemedim, bildim bulamadım
  burnuna koymak
  buzlanmak
  cebire
  cımbız
  cihanı tutmak
  cumhuriyet
  çakırlaşmak
  çalarmak
  çalyaka etmek
  çatırdamak
  çenesini tutmak
  çerçi başındakini satar
  çetele çekmek (veya tutmak)
  dağa kaldırmak
  dalmak
  davasını gütmek
  değdirebilmek
  değerli kağıt
  demirci mengenesi
  -den yana çıkmak
  -den yana olmak
  derpiş etmek
  dışında bırakmak
  dikelmek
  diklenmek
  dinelmek
  dişlenmek
  diyafram
  doğrulabilmek
  dolaşabilmek
  dolaştırabilmek
  doldurabilmek
  don tutmak
  Donanabilmek
  donatabilmek
  donmak
  dövmek
  dumanlamak
  duyurabilmek
  dümtek tutmak
  efelenmek
  ekarte etmek
  el çırpmak
  el sıkmak
  elde kalmak
  elde olmamak
  eli gitmek
  elleşmek
  eşleşmek
  etle tırnak arasına girilmez
  ezber etmek
  ezberlemek
  ezmek
  falso vermek
  fark gözetmek
  FASET
  faşizm
  fener çekmek
  filoz
  gayriihtiyari
  geçmek
  gehgeh
  gel de (veya gelsin de)
  gele
  gerilemek
  göz kaş süzmek
  gözaltına almak
  gözetmek
  gözlemlemek
  gözü gitmek
  gurup
  haiz
  haiz olmak
  hamil
  hapsetmek
  hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat
  hesap sormak
  hıfzetmek
  hık tutmak
  hırsını yenmek
  hükûmet etmek
  ıkınmak
  ıssız eve it buyruk
  ışınlamak
  ızgara parmaklığı
  icat çıkarmak
  iç bağlamak
  içlenmek
  ihtiyar etmek
  iktidar
  ip torbalı
  ipi (birinin) eline geçmek
  ipotek altında tutmak
  iskota
  ister istemez
  istisna etmek
  iş ayağa düşmek
  işlemek
  it sürü para kazan
  itibara almak
  itidalini muhafaza etmek
  ittihaz etmek
  iyesi olmak
  izinli saymak
  kabarmak
  kafasında tutmak
  kağşamak
  kalsa (veya kalırsa)
  kapatma
  kapılıvermek
  kapmak
  karalar bağlamak (veya giymek)
  kararmak
  kasap, yağı bol olunca gerisini yağlar
  kasık bağı
  kasmak
  kavramak
  kavzamak
  kayırmak
  kayış
  kaymaklanmak
  kazaya bırakmak
  keçileşmek
  kelepçe
  kıskıvrak yakalamak (veya bağlamak)
  kilitlemek
  kinlenmek
  kiralamak
  klorlamak
  kollamak
  korumak
  koşun bağlamak
  köklenmek
  köprü
  kral
  kurumlanmak
  laikleştirmek
  makas
  markaja almak
  marke etmek
  matem tutmak
  menfaat gütmek
  muhafaza altına almak
  mum yapıştırmak
  mutasarrıf
  MÜSELLİM
  müstağni
  nabzını tutmak
  nispet etmek
  nişan koymak
  nöbetleşmek
  oligarşi
  oranlamak
  otokrasi
  otokrat
  oyumlamak
  öngörmek
  öpüp başına koymak
  pazval
  PENSE
  portföy
  recmetmek
  reeskont
  safra
  sahip olmak
  saklamak
  saltçılık
  sargı
  saymak
  seçkin
  serkeşlik etmek
  sıkıştırmak
  son kozunu (veya kartını) oynamak
  sopalı
  soylu erki
  soyutlamak
  sözünde durmak
  şamandıra
  takma
  taraftarlık etmek
  taşlamak
  tekabül etmek
  tekel
  tekelinde olmak
  temellenmek
  temelleşmek
  temerrüt etmek
  temsilci
  teokrasi
  terviç etmek
  tıraş kremi
  topaklaşmak
  totaliter
  tutma
  tutuşmak
  tutuvermek
  tütsü yapmak
  tütsülemek
  ululamak
  usul tutmak
  uymak
  uzamak
  vaadinde durmak
  vermek
  vesikalı
  vitese takmak
  vurmak
  yakalamak
  yalın kılıç
  yapışmak
  yas tutmak
  yaslamak
  yay ayraç
  yeğlemek
  yem
  yenmek
  yer kaplamak
  yıkkınlık göstermek
  yönelmek
  yönetici
  yurt edinmek (veya tutmak)
  yüklemek
  yükünü almak
  zapt etmek
  zıplayabilmek
  zihnine yerleştirmek
  zilyet
  zilyet olmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  4,101563E-02