dama taşı gibi oynatmak TÜRKÇE SÖZLÜK - DAMA TAŞı GIBI OYNATMAK - dama taşı gibi oynatmak
Ana sayfa


dama taşı gibi oynatmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • birini sık sık bir yerden bir yere göndermek veya atamak.
  İlgili Kelimeler

  ... haline gelmek
  abanozlaşmak
  abanozlaştırmak
  abartısız
  abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  abla
  ablakça
  ablalık etmek
  aceleci
  acemileşivermek
  acı söylemek
  acımsı
  AÇIK
  açık fikirli
  açık hava
  açık sözlü
  açık yürekli
  açıklık
  açılan solar, ağlayan güler
  ada tepe
  adam adama
  adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  adet olduğu üzere
  adı üstünde
  affedersin (veya affedersiniz)
  agop

  ağabeylik etmek (veya yapmak)
  ağaç
  ağaççık
  ağaçlaşma
  ağaçsı
  ağanın gözü, yiğidin sözü
  ağırkanlı
  ağırlık
  ağlamaklı
  ağsı
  ahfeş
  ahlamak
  ahmak
  ahmak yerine koymak
  akamber
  akçıllanmak
  akıl almamak
  akıl para ile satılmaz
  akılalmaz
  akıldan yoksun
  akik
  akla sığmamak
  aklı zıvanadan çıkmak
  aksamak
  aksatmak
  aktaş
  alabros
  alageyik
  alay gibi gelmek
  alay malay
  alaysı
  albatr
  alçıya almak (veya koymak)
  alıcı kılığına girmek
  almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
  almancılık
  alt karşıt
  altı alay üstü kalay
  altın ateşte, insan mihnette belli olur
  altınsı
  amatörce
  amcalık etmek
  amerikanvari
  ametist
  amino asit
  amipleşmek
  AMİRCE
  ana direk
  anadan görme
  anahtar taşı
  analık etmek
  anası yerinde
  ancak
  andezit
  anestezik
  ANITSI
  anlamazlık
  anlamazlıktan (veya anlamazlığa) gelmek (veya vurmak)
  annelik etmek
  apandis
  aptal aptal
  aptalca
  aptallığa vurmak
  ardışık sayılar
  Arınıklık
  arkası yufka
  arkoz
  armutsu
  arpamsı
  ARSIZCA
  art damak ünsüzü
  artımlı
  askerce
  aslan kesilmek
  aslanağzı
  aslanca
  ASLANSI
  Astığı astık, kestiği kestik
  aşevi
  aşığın gözü kördür
  aşırma
  aşırmak
  at binenin, kılıç kuşananın
  at oynatmak
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  atın ürkeği, yiğidin korkağı
  atışmak
  atlangıç
  atletik
  avanakça
  avanaklık etmek
  avcı kuş
  Avrupai
  avurt satmak (veya avurt zavurt etmek)
  avurt ünsüzü
  ayağının türabı olmak
  ayaklı canavar
  AYAKSI
  ayıptır söylemesi
  AYIRTMA
  aynen
  aynıyla
  aynıyla vaki
  az değil!
  baba
  babaca
  babalık etmek
  bademsi
  badi badi yürümek (veya gitmek veya koşmak)
  badiklemek
  badikleşmek
  bağlama zarf-fiili
  bağlaşık
  bahçemsi
  bakayazmak
  bakır sülfat
  bakır tuzu
  bakırsı
  baklamsı
  bakteridi
  balgam taşı
  balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
  balıklama
  balina çubuğu
  balkonsu
  balonvari
  barbarlaşmak
  barkarol
  basamaksı
  basın
  baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
  basur memesi
  baş dönmesi
  başa gelmeyince bilinmez
  başına buyruk
  başını gözünü yarmak
  Battı balık yan gider
  baygın
  bayılayazmak
  bayılmak
  bayıltıcı
  bebekçe
  bebekleşmek
  bebeklik
  bel vermek
  belediye
  belirsiz geçmiş
  belirtili tamlama
  belirtisiz tamlama
  belirtme sıfatı
  belkili
  bencileyin
  benzemek
  benzeşen
  benzeşme
  benzeşmezlik
  beraberlik müziği
  bermutat
  beslenme eğitimi
  beş parmağın beşi bir olmaz
  betonsu
  beyinsi
  bezsi
  bıngıl bıngıl
  bibersi
  biçme
  bildiğini okumak
  bildirme kipi
  bilemek
  bileyazmak
  bilgince
  billuri
  billursu
  bilmezlenmek
  bir bir
  bir dudağı yerde bir dudağı gökte
  bir söylemek pir söylemek
  bir şey (veya şeyler) olmak
  bir varmış bir yokmuş
  birbirinin ağzına tükürmek
  birebir
  birleşik ad
  birleşik fiil
  birleşik kelime
  birleşik zaman
  bitişik kelime
  bitki bitleri
  bitkimsi
  bitkimsi hayvanlar
  biyodizel
  bizcileyin
  boğaz durmaz
  boğula boğula
  boğum
  boncuk boncuk
  boru kabağı
  boyacı küpü
  boyluca
  boynuzsu
  boyun
  bozukça
  bozuntuya vermemek
  böyle
  böyle böyle
  böylesi
  bu cümleden
  bu kabil
  bu takım
  budalalaşmak
  buğdaysı
  bulantı
  bulgurlamak
  bulgurlanmak
  bulgursu
  bunakça
  burjuvaca
  burkmak
  burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek
  buruksu
  buyurgan
  buzlu
  bülbülleşmek
  bürümcek
  bürün
  bütün çıplaklığıyla
  büyük harf
  büyük ünlü uyumu
  büyüksü
  Büyümüş de küçülmüş
  cadalozlaşmak
  cadılık etmek
  caize
  camsı
  canavar kesilmek
  canavarca
  canavarlaşmak
  canavarlık
  canı ağzına (veya boğazına) gelmek
  canı cana ölçmek
  canı çekilmek
  canın isterse!
  canice
  cariyelik etmek
  cariyeniz (veya cariyeleri)
  cehennemî
  celallice
  cepten harcamak
  CESURCA
  cevher
  cevizimsi
  ceylanca
  cızırdatmak
  cillop
  cilveleşmek
  cimrice
  cimrileşmek
  cin
  cinleşmek
  cins isim
  cüda
  çakaloz
  çakıl
  çakıl yol
  çakılayazmak
  çakıldamak
  çakıltı
  çakmaklı
  çakşır
  çalı
  çalışmacı
  çalkalamak
  çamgiller
  çanaksı
  çarpık
  çatal
  çatal ses
  çatallanmak
  çatı
  çatı ekleri
  çatkı
  çaylak
  çekik
  çekim eki
  çelebice
  çenilemek
  çığalanmak
  çıkarmak
  çıkayazmak
  çıkmalı tamlama
  çıldırmak
  çılgınca
  çırpı
  çırpışmak
  çiçeklendirmek
  çiçekleşmek
  ÇİÇEKSİ
  çiçeksimek
  çift kanatlılar
  çift parmaklılar
  çift sayı
  çileksi
  çingeneleşmek
  çinkomsu
  çiriş
  çirişçi çanağı
  çit
  çobanın gönlü olursa tekeden yağ (veya süt) çıkarır
  çocuk kalmak
  çocukça
  çocuklaşmak
  çocukluk etmek
  çocuksu
  çok ayaklılar
  çok naz aşık usandırır
  çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
  çokbilmişlik taslamak
  çöpleme
  çörten gibi
  çöven
  çubuk ağacı
  çubuklamak
  dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
  dağınıkça
  dalfidan boylu
  dalga
  dalkavukça
  dama tahtası
  dama taşı
  DAMACI
  Damaksıllaşmak
  dangadak
  dangalaklaşmak
  danışık
  dantel ağacı
  daralma
  DARALTI
  dav
  değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  değirmen taşı
  deli deliyi görünce çomağını saklar
  delice
  delikanlılaşmak
  delilenmek
  deliliğe vurmak
  deliye her gün bayram
  demirleşmek
  demirsi
  denek taşı
  deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz
  deniz kaplumbağası
  denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak
  denizkabuğu
  denizköpüğü
  despotça
  destanımsı
  devasa
  devce
  deve nalbanda bakar gibi
  devinmek
  dezenfeksiyon
  dığdığı
  dış güçler
  dikdörtgensel
  dikenleşmek
  dikenli tel
  dili dolaşmak
  dilinin ucunda
  dilsi
  dinozorlaşmak
  diplomatça
  diskur geçmek (veya çekmek)
  dişeğilemek
  dişli
  dizginlemek
  doğaç
  doğaçlama
  Doğaçlamak
  doğal
  doğal olarak
  doğranmak
  doğru dürüst
  dolaylama
  dolma
  dolmen
  domur domur
  dostça
  dostluk etmek
  dosya
  dökmek
  dönekçe
  dönüşlü çatı
  dört ayak
  dört başı mamur
  dövmek
  dövüş
  dudak (veya dudağını) bükmek
  dudaksıllaşma
  dukalık
  dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
  durayazmak
  durmak
  duymazlık
  duymazlıktan gelmek
  düdüklemek
  düğme
  dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak)
  dürtelemek
  düşman (veya düşmanı) kesilmek
  düşmanca
  ebcet hesabı
  ebussuut
  ecele çare bulunmaz
  eceline susamak
  edat
  efece
  efendice
  efsane olmak
  eğitici etkinlik
  eğri
  eğrisi doğrusuna gelmek
  eke
  ekini belli etmemek
  EKMEKSİ
  eldeki yara, yarasıza duvar deliği
  elden vefa, zehirden şifa
  elek
  eline yüzüne bulaştırmak
  elini belli etmek (veya göstermek)
  elmamsı
  elmasımsı
  elmastıraş
  elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz
  enayilik etmek
  ERCE
  erek bilimi
  eriksi
  erkek fatma
  erkekçe
  erkekleşmek
  erkeklik taslamak
  erkeksi
  erkin
  ESKİMSİ
  eskisi kadar (veya gibi)
  eskişehir taşı
  eş kanatlı
  eş ölçüm
  eşekbaşı
  EŞEKSİ
  eşelemek
  eşitlik derecesi
  eşitlik eki
  eşmek
  etek
  eteklemek
  etme (veya etme yahu)
  ettirgen çatı
  ettirgen fiil
  evdeki pazar (veya hesap) çarşıya uymaz
  Evire çevire
  evirip çevirmek
  ezbere anlatmak
  ezberlemek
  facialı
  FAKİRANE
  fantasma
  farzımuhal
  fasulyemsi
  fatihane
  Fedaice
  fekül
  felekten kam almak
  fen bilimleri
  fena olmak
  fenalaşmak
  ferah fahur
  fermanlı
  fettanca
  fetva vermek
  fıkıh
  fıkramsı
  fırdöndü
  fıtık
  fil faresi
  filsi
  firuze
  fiyatları dondurmak
  fodulca
  fol yok yumurta yok
  Frenkçe
  frenkleşmek
  frenklik
  frikik vermek
  frikik yakalamak
  fulya balığı
  fundagiller
  gagamsı
  galiba
  gang
  garipsemek
  garnitür
  gayzerit
  gaz
  gaz beton
  gazelimsi
  gece yanığı
  geçişli
  geçişsiz
  geçmiş zaman
  geçmiş zaman görünümü
  geçmiş zaman sıfat-fiili
  gele
  gelecek zaman
  gelecek zaman kipi
  gelecek zaman sıfat-fiili
  geniş zaman
  geniş zaman görünümü
  geniş zaman sıfat-fiili
  geniz ünlüsü
  genizden konuşmak (veya çıkarmak)
  genizsilleşme
  gerçek
  gerçekçilik
  gereğince
  gereklilik kipi
  gerileyici benzeşme
  gerillalaşmak
  gibisine gelmek
  giden gelse dedem gelirdi
  girişik cümle
  girişik tamlama
  gizli din
  gök
  gök ada
  gök taşı
  göl kestanesi
  gönlü bulanmak
  gönül var otluğa, gönül var bokluğa (konar)
  görenek
  görmediğe (veya görmemişe) dönmek
  görmek
  görmezden gelmek
  görmezlik
  görmezlikten gelmek
  görüntü
  görünüşü kurtarmak
  Göstergeç
  gösterme zarfı
  göz (veya gözünün) önünde olmak
  göz bağı
  gözü ısırmak
  grena
  guguk
  gülümsemek
  gümrükten mal kaçırır gibi
  gümüşlenmek
  gümüşsü
  gün doğmadan kimliği söylenmez
  gündüz külahlı, gece silahlı
  güvercinboynu
  güzelce
  ha Hoca Ali ha Ali Hoca
  hacıbektaş taşı
  hakeza
  hakkıyla
  halat
  hali üzere
  haliyle
  halka
  hallaç
  hallenmek
  hamaratça
  hamursu
  hangi akla hizmet ediyor?
  haram olmak
  hare
  hareket etmek
  harfi harfine
  harput köftesi
  hasar
  HASIMCA
  hastalık sağlık bizim için
  haşarıca
  HATİF
  hava taşı
  havai
  havaleli
  hayalci
  hayalî ihracat
  haydutluk etmek
  haylamak
  haylazca
  haymana beygiri
  hayvan
  hayvan kömürü
  Hayvansı
  hece taşı
  hematit
  her ağacın meyvesi olmaz
  hercaice
  herkesin tenceresi kapalı kaynar
  heyetiyle
  hımbıllaşmak
  hınzırlaşmak
  hıyarağalık
  hikayemsi
  hindiba
  hint domuzu
  hint hurması
  hissini vermek
  hoppaca
  hormon
  horozlaşmak
  horozsu
  hoşkuran
  hovardaca
  hovardalaşmak
  Hödükçe
  hükümdar
  hüt dağı
  ıhlamak
  ıkıl ıkıl
  ıklamak
  ımızganmak
  IRAKÇA
  ırgamak
  ırmaklaşmak
  ıslıklı
  ıspanağımsı
  ibiksi
  ibnelik
  icat
  icat etmek

  iç cep
  iç cümle
  iç çamaşırı
  içi bulanmak
  idareimaslahat
  idareimaslahat politikası
  iddia
  iddiacı
  iğnelenmek
  ikileme
  ikili çatı
  ikili kök
  ikiyüzlülük
  ilahi
  inci
  insan çeşit çeşit, yer damar damar
  insan sözünden, hayvan yularından tutulur
  ipliksi
  ipsi
  irkilmek
  iskarpela
  islim kebabı
  ismi gibi bilmek
  istanbul lalesi
  istediği gibi at koşturmak (düz oynatmak)

  işaret sıfatı
  işi ...-e vurmak
  işi olmak
  işi rast gitmek
  işini uydurmak
  işitmezliğe getirmek (veya işitmezlikten gelmek)
  işitmezlik
  işleme
  it dalaşı
  it sürü para kazan
  İTÇE
  itkuyruğu
  iye
  iyelik
  iyice
  iyiden iyiye
  izlenimcilik
  jips
  kabadayıca
  kabadayılanmak
  kabadayılaşmak
  kabadayılık etmek
  kabadayılık taslamak
  kabarcık
  kabarmak
  kabil
  kabilinden
  kabuklaşmak
  kabuksu
  kaçıkça
  kadar
  kadı anlatışa göre fetva verir
  kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası
  kadınlaşmak
  kadınsı
  kadifelik
  kafası yerinde olmamak
  kafasına göre
  kafaya almak
  kafirleşme
  kafirleşmek
  kağıt
  kağıt balığı
  kağıtsı
  kahpece
  kalantorca
  KALAYSI
  kalbur kemiği
  kaldırım işçisi
  kaldırım taşlı
  kalem aşısı
  kalemkar
  kalıbının adamı olmamak
  kalıp kesilmek
  kalkancık
  kalker
  kalkerli
  kalkersiz
  kalseduan
  kalsifikasyon
  kamışsı
  kampa girmek
  kan doku
  kanat
  kangal
  kanırtmak
  kantin
  kapaklık
  kapalı hece
  kapçık meyve
  kapıcı
  kara haber tez duyulur
  kara kehribar
  karabuğdaygiller
  kararınca
  karbon
  kardeşlik etmek
  kargaburnu
  karılaşmak
  karıncalanmak
  karından bacaklılar
  karma tamlama
  karnından konuşan
  karo
  karpuzsu
  karst
  karşıt anlamlı
  kartal ağacı
  KASAP
  kasatura
  kasnak
  katalepsi
  katı yağ
  katmerli birleşik zaman
  katranı kaynatsan olur mu şeker?
  kavşak adası
  kavunsu
  kavurga
  kaydetmek
  kaydırak
  kayısımsı
  kaynamak
  kaynanalık taslamak
  kaynaştırma
  kayrak
  kazık kök
  kazık yutmuş gibi
  kazın ayağı öyle değil
  kazınmak
  keçeleşmek
  kefeki
  kekik
  kel kahya
  kelimesi kelimesine
  kelli
  kemakan
  kemiksi
  kemirgenler
  kendi havasında gitmek (veya olmak)
  kendine (veya herhangi bir şeye) ... süsü vermek
  kendine mal etmek
  kendini fasulye gibi nimetten saymak
  kendini naza çekmek
  kendini satmak
  kepçe gibi
  kepekli
  keratin
  keseliler
  kesilmek
  keskenmek
  kesmik
  keyfi sıra
  kılavuz
  kılcal
  kılçık
  kılıcına
  kılığına girmek
  kımıldatmak
  kımlanmak
  kın
  kıpırdatmak
  kırıcı
  kırım
  kırpışmak
  kısa ünlü
  kısaltmak
  kısıt
  kısma ad
  kıvranmak
  kıvratmak
  kıyılmak
  kıyınmak
  kızan
  kızını (veya evladını) dövmeyen dizini döver
  ki
  kibarlık budalası
  kibarlık taslamak
  kilim
  kilit
  kilit taşı
  kils
  kilsi
  kira
  kireç
  kireçsi
  kirpik
  kirpiksi
  kişi eki
  kişileştirme
  kişnemek
  kitaba (veya kitabına) uydurmak
  kitaplık
  kocakarılığı tutmak
  kocakarılık
  koçlanmak
  kolagiller
  KOLSU
  konak
  kongövde
  konsol saati
  konuşma bozukluğu
  konuşma güçlüğü
  konuşmak
  konut
  kor gibi
  korindon
  korkalamak
  korse
  korunak
  kotonperle
  köçeklik
  kök
  kök sap
  kök saplı
  kökteş
  kömeç
  kömürsü
  köpeğe gem vurma, kendini at sanır
  köpek
  köpeklik
  köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (veya değneksiz) geziyor
  köprü kurmak
  kösele taşı
  kösteklenmek
  kromsu
  kuduz böcekleri
  kukla
  kuklavari
  kulaklı somun
  kuloğlu
  KUMSU
  kundak
  kurbağacık
  kurmaca
  kurmay başkanı
  kurşun tutmak
  kurşunlaşmak
  kurşunsu
  kurtlaşmak
  kuru yemiş
  kurum
  kurunun yanında yaş da yanar
  kusayazmak
  kusur
  kuşak bağlama
  kuvarsit
  kuyruklu piyano
  kuzugöbeği
  kuzulama
  kuzulaşmak
  küçük ünlü uyumu
  küf kokmak
  küfür
  kükürtsü
  külahsı
  külhanbeyce
  küllenmek
  kültüre alma
  küp
  küstere
  laboratuvar
  lahanamsı
  lamba
  layıkıyla
  LAZLIK
  Levanten
  levye
  limanlık
  LİMONSU
  lüle taşı
  lülecilik
  macera
  madalyon
  madensi
  madımak
  mafyacı
  Magnezit
  mahkûmane
  mahmudiye
  makasçılık
  mal adama hem dost hem düşmandır
  mal etmek
  malakit
  MALTALIK
  malum
  mangalda kül bırakmamak
  manitacılık
  mantarsı
  manyaklaşmak
  manyezit
  marmara çırası
  marsık gibi
  marulumsu
  masal aleminde yaşamak
  Masalsı
  maskaraca
  mastar
  matematik
  maymunlaşmak
  maymunsu
  mecnunane
  MECNUNCA
  meç
  melaike
  melunca
  mememsi
  memnunca
  menfez
  mengene
  merceksi
  mercimeksi
  merdivensi
  mermer
  MERMERSİ
  mersingiller
  mestane
  metalik
  meteor
  meteor taşı
  meteorit
  metre sistemi
  mevzuat
  mıncıklamak
  mızmızca
  midesi bulanmak
  mihenk
  mihenk taşı
  mikamsı
  mikrofilm
  misafir gibi oturmak
  misk gibi
  miskince
  mizahsı
  molas
  muhafaza etmek
  muşambalaşmak
  muzipçe
  muzsu
  müdara
  müdara etmek
  mühendis
  mühresenk
  münafık
  müteselsil kefil
  nafaka bağlanmak
  naftalin
  nalbur
  nalıncı keseri
  namazgah
  namuslu
  nasıl
  nasıl ki
  nasrettin hoca
  NATO
  naylon fatura
  naz
  nazarıyla bakmak
  ne
  nefes nefese kalmak
  nemrutlaşmak
  nerede kaldı ki
  nereden
  nergisgiller
  neşide
  nikelsi
  nişasta
  niyet
  nohutsu
  nöbet beklemek (veya tutmak)
  numara yapmak
  nurlandırmak
  o taraflı olmamak
  oda
  odunsu
  ofris
  oklamak
  oklava yutmuş gibi
  oksidiyon taşı
  okumuş olmak
  okutman
  olefin
  olgunca
  oltu taşı
  olumlu cümle
  olumlu fiil
  olumsuz cümle
  olumsuz fiil
  olumsuzluk
  olumsuzluk eki
  omuz kaldırmak
  onculayın
  ondalık kesir
  oniks
  opal
  operatörleşmek
  oralarda olmamak
  ormanlık
  orta direk
  ortanın sağı
  ortopedi
  Osmanlıca
  otolit
  otsu
  oturacak
  oval
  ovogon
  oylumlama
  oymalı yaprak
  oynamak
  oynatıvermek
  oynatma
  oyuncak
  oyuncaklı
  ozanca
  ozansı
  ödlekçe
  öğürmek
  öhö
  ökse otugiller
  öksürük
  ölçmek
  ölüm hak miras helal
  ön damak ünsüzü
  ön ek
  ön ses düşmesi
  ön ses türemesi
  ön vurgu
  öpücük göndermek (veya yollamak)
  ördek yürüyüşü
  örümceklenmek
  örümceksi
  örümceksi zar
  ötümlüleşmek
  öykünmek
  öyle
  öylesi
  özel ad
  paçayı kaptırmak
  pahaya geçmek
  paket taşı
  palandız
  palas pandıras
  palavra savurmak (veya atmak veya sıkmak)
  pamuklanmak
  pancar kesilmek
  panzehir taşı
  panzer
  papağan
  parçacık
  parke
  parlaklık
  parmağında oynatmak
  paskal
  paşa gibi yaşamak
  patal
  patatesimsi
  patlakça
  patlangaç
  patronca
  paytak
  paytakça
  pedavrası çıkmış
  pedikür
  pegmatit
  pekala
  pekiştirme ünlüsü
  peltek
  pencere
  pepelemek
  perde
  perde ayaklılar
  perende
  perende atmak
  peridotit
  PERLİT
  perspektif
  peştahta
  peygambervari
  peynirsi
  pırpı
  pısırıkça
  pilot bölge
  pineklemek
  pirinçsi
  pişik
  Pişmiş armut gibi (birinin) eline düşmek
  piştov
  piyon
  pizolit
  plastik sanatlar
  platinsi
  polat gibi
  ponza
  portakalsı
  portföy
  potasyum
  program
  Protestanlık
  punç
  pür
  raspa taşı
  renk vermemek
  renkli
  renkli televizyon
  resim
  resimsi
  rezene
  Rintçe
  rivayet birleşik zamanı
  riyasız
  robotluk
  roka
  ROMANSI
  rubaimsi
  ruh ötesi
  saçak bulut
  saçak kök
  saçaklanmak
  sagu
  sahan
  sahip
  sahiplik
  sahra topu
  sakalına gülmek
  SAKARCA
  salıncaklı
  salkım
  salkım salkım
  sallı
  salma gezmek (veya dolaşmak)
  salmastra
  salon adamı
  salon kadını
  sancak sahibi
  sancı
  sanmak
  sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner
  sapma
  sarhoşlamak
  sarhoşluğa vurmak
  sarık
  sarnıç gemisi
  sarsak
  sarsmak
  sası
  satmak
  satrançlı
  saymaca
  saymak
  sayvan
  SEÇAL
  sedefsi
  selva
  semeri devirmek
  semizce
  sendelemek
  sepet sandık
  serap
  serbest
  serbest nazım
  serpantin
  serserice
  servise çıkmak
  ses değişmesi
  ses düşmesi
  ses türemesi
  sesçil yazım
  set üstü ocak
  seylani
  sezinlemek
  sıçramak
  sıfırlamak
  sıralı ikili
  sırasına göre
  sırma
  sıvalı
  sıvama
  sıyırgı
  sicim gibi
  siderit
  sigara böreği
  silis
  sim
  simgecilik
  sinek küçüktür ama mide bulandırır
  siyah beyaz
  slavlaşmak
  sodyum
  soğansı
  soğuk algınlığı
  sokağa dökülmek
  solucanlar
  somut ad
  sorguçlanmak
  sosyal etkinlik
  soyut ad
  söbe
  söylemseme
  söz atmak
  spatula
  su altı
  su altı işleri
  su içinde kalmak
  su mermeri
  sularında
  sureti haktan görünmek
  susamsı
  suyu görünce teyemmüm bozulur
  süklüm püklüm
  sümüksü
  süngersi
  sünnet ehli
  sürerlik fiili
  sürüngenler
  Sürüp gitmek
  sütlü ot
  sütsü
  süvari sınıfı
  süzülmek
  şabloncu
  şablonculuk
  şairane
  şairanelik
  şairimsi
  şakaya almak
  şakşak
  ŞALUPA
  ŞANSON
  şark kurnazlığı
  şarkımsı
  şartınca
  şaşı çakır demektense kör de de kurtul
  şeddeli
  şeftalimsi
  şeref salonu
  şeytan örümceği
  ŞEYTANSI
  ŞİİRSİ
  şimşek taşı
  şist
  şistli
  şiş
  şişinmek
  şişirme haber
  şoparlık
  şövalyece
  şöyle
  tabela
  tabii
  tabulaşmak
  takı
  takım
  takım oyunu
  takla attırmak
  talih oyunu
  talk pudrası
  tallı bitkiler
  tam pansiyon
  tam tamına
  tambura
  tamlama
  tamlanan
  tamlayan
  tane tane söylemek (veya konuşmak)
  tanecikli
  tanımazlıktan gelmek
  tanker
  tantanacılık
  tapa
  tapulamak
  tarak işi
  taraklamak
  taraksı
  taraz
  tarçın
  tarlamsı
  tartar
  tasarruf
  tasarruf bonosu
  tasarruf etmek
  taslak
  taslamak
  taş
  taş sürmek
  taşçıl
  taşıt
  taşlı
  taşlık
  TAŞSI
  TAŞSIZ
  tatarlaşmak
  tatlımsı
  tavuk eti
  TAVUKSU
  TAZECE
  tazılaşmak
  tecahül
  tecahül etmek
  tecahülüarifaneden gelmek
  tek çenekliler
  tek delikliler
  tek heceli dil
  tek sayı
  tekçilik
  tekerleme
  tekil
  temaruz
  temaruz etmek
  temel bilimler
  temel kakmak
  tencere tava, herkeste bir hava
  tepke
  Teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu
  tersine dönmek
  tersine gitmek
  teslimiyet göstermek
  tespihli
  tespihli silme
  testere balığı
  tezlik fiili
  tıkanıklık
  tırnak
  tırnak yeri
  tırnaksı
  tırtıl
  tırtılsı
  tiftik keçisi
  tilki uykusuna vermek
  tilki uykusuna yatmak
  tilkimsi
  tip
  tipolojik tasnif
  tiril tiril
  top
  top tekniği
  topal
  topallamak
  topluluk adı
  toynaklılar
  tozutmak
  töre bilimi
  tören
  Traverten
  tribünlere oynamak
  tuhafiye
  tura
  turşulaşmak
  tuş
  tutanak
  tutsak pazarı
  tutturmalık
  tutucu
  tutuculuk
  tuzlumsu
  TUZSU
  tüccarlaşmak
  tüf
  tüfeklik
  türbin
  türeme ünlü
  türeme ünsüz
  türemiş ad
  türemiş fiil
  türemiş kelime
  türemiş sıfat
  türemiş zarf
  türetme
  türev
  tüy
  ucuz alan, pahalı alır
  uçmak
  uçtuuçtu
  ufuk
  ulaçlı birleşik zaman
  ulama
  ulumak
  urgan
  usta
  usturmaça
  uyarmak
  uydurma
  uygunluk
  uykuda olmak
  uyuşmazlık
  uyuşturucu
  uyuşturucu madde
  uzak benzeşme
  uzak benzeşmezlik
  uzaktan bakmak (veya seyirci kalmak)
  uzay taşı
  uzun hece
  uzun ünlü
  üleştirme sıfatı
  ültimatomsu
  ÜSTATÇA
  üste çıkmak
  üstüne yürümek
  üstyapı
  üzere
  üzümsü
  vak vak etmek
  var (veya varın veya varsın veya varsınlar)
  varyete
  vestiyer
  vezir
  vıcırdamak
  vinyet
  vokal müzik
  vurdumduymaz
  vurmalı sazlar
  ya herrü ya merrü
  ya huyundan ya suyundan
  yabancı saymak (veya tutmak)
  yabancılamak
  yabani lahana
  yabanlık
  yada taşı
  yağ
  yağıltı
  yağmur taşı
  yağmurlama
  yağmurlamak
  Yağsı
  yakın benzeşme
  yakın benzeşmezlik
  yakınlık fiili
  yakıt
  yakmak
  yakutumsu
  yalancı dolma
  yalancı pehlivan
  yalım
  yalın ad
  yalın kelime
  yalın zaman
  yalın zarf
  yamak
  yanılgı
  yankı uyandırmak
  yankılı konuşma
  yansız
  yapım eki
  yapmacık görünümü
  yapmacıksız
  yaprak yaprak
  yapraklı kara yosunları
  yaptırım
  yaptırım gücü
  yardımcı fiil
  yarence
  yarım
  yarım ayak
  yarım kanatlılar
  yassı solucanlar
  yassı solungaçlılar
  yaşamak
  yavuzlanmak
  yayın
  yayla havası
  yaylandırmak
  yaylanmak
  yazarımsı
  yedili
  yen
  yenimsi
  yer alıştırmaları
  yer altı kaynakları
  yerinde saymak
  yerine koymak
  yerleşim merkezi
  yeterlik fiili
  yeti
  yetkili servis
  yezitlik
  yılkı
  yıllık
  yırtlak
  yırtmak
  yiğitçe
  yiğitlik taslamak
  yolgeçen hanı
  yolunu yapmak
  yosmaca
  yoz
  yönelim
  yumru kök
  yumrulanmak
  yumuk
  yumulmak
  yutkunmak
  yuvar
  yuvar yuvar
  yuvarlak konuşmak
  yuvarlaklaşma
  yüklük
  yüksek perdeden konuşmak
  yüksekten atmak
  yüreksi
  yürümek
  yürütmek
  yüzergezer
  yüzgeç ayaklılar
  yüzü yazılı kalmak
  yüzüne gülmek
  yüzüstü bırakmak
  yüzüstü kalmak
  zağarlık
  zamk ağacı
  zar
  zar atmak
  zar kanatlılar
  zarf
  zargana
  zarsı
  zencefilgiller
  zevzekçe
  zeytinsi
  zımpara taşı
  zımparamsı
  zıvanadan çıkmak
  zifirî
  zihnini dağıtmak
  zonklamak
  zorbalık etmek
  zümrüt
  zümrütsü
  züppe


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  7,617188E-02