eve çıkmak TÜRKÇE SÖZLÜK - EVE ÇıKMAK - eve çıkmak
Ana sayfa


eve çıkmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • aileden ayrılıp ayrı bir evde oturmak.

  öğrenci yurttan ayrılıp ev kiralayarak yaşamak:
  "Öğrencilerin bir bölümü, ilk yılı yurtta geçirse bile ikinci yıldan başlayarak eve çıkmayı yeğler."- A. Cemal.
  İlgili Kelimeler

  abdesti bozulmak
  ablukayı yarmak
  acısı çıkmak
  affedersin (veya affedersiniz)
  ağmak
  aklanmak
  akmak
  aksilik çıkmak
  alarga etmek
  anlaşılmak
  araya girmek
  arız olmak
  askıya çıkmak
  aslı çıkmak
  aşikar olmak
  at izi it izine karışmak
  ateş çıkmak
  auta çıkmak
  avlanmak
  ayağı üzengide
  ayrı eve çıkmak
  azıtmak
  azimet etmek
  bahsi kaybetmek
  baş göstermek
  baş tutamamak
  baş vermek
  başında olmak
  başlamak
  belirmek
  benimsemek
  bıyıklanmak
  binmek
  birbirine düşmek
  bitmek
  boş çıkmamak
  boşanmak
  boylamak
  boynuzlanmak
  cepheden hücuma geçmek
  cıcığını çıkartmak
  cılk çıkmak
  cıvımak
  ciğerleri bayram etmek
  çakılmak
  çıkış
  çıkış yeri
  çıkıvermek
  çıkma
  çıngar kopmak (veya çıkmak)
  çiçek açmak (veya vermek)
  çilesi dolmak
  çillenmek
  çimmek
  dadılık etmek
  damarı (veya damarları) kabarmak
  demir almak
  dengesi bozulmak
  deniz bindirmek
  desteklemek
  deşifre olmak
  doğmak
  dokunmak
  dolabı bozulmak
  dökmek
  dökülmek
  dünür gezmek
  düşmek
  ekti püktü
  elden çıkmak
  esprisi kalmamak
  ev açmak
  ev ev dolaşmak (veya gezmek)
  evci çıkmak
  evcil
  evlatlık
  faş olmak
  fırlamak
  fırtına kopmak (veya patlamak)
  fışkırmak
  filiz vermek
  flört etmek (veya yapmak)
  fos çıkmak
  foslamak
  foyası meydana (veya ortaya) çıkmak
  foyasını belli etmek
  freni patlamak (veya tutmamak)
  galebe çalmak
  geçmek
  gedik açılmak
  gelin eşikte oğlan beşikte
  gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
  gelmek
  gemi azıya almak
  gık
  girişik tamlama
  gitmek
  göç
  göz (veya gözünün) önüne serilmek
  güm güm etmek
  hareket etmek
  hasıl olmak
  hava patlamak
  havasını almak
  hortlamak
  husule gelmek
  hürya etmek
  ikileşmek
  ileri atılmak (veya çıkmak)
  ileri gitmek
  infilak etmek
  infisah etmek
  ipliği pazara çıkmak
  isabet etmek
  iş şirazesinden çıkmak
  itiraz etmek
  kabak çıkmak
  Kaçınık
  kaçkın
  kalkmak
  kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)
  karanlığı deşmek (veya yırtmak)
  karaya ayak basmak
  karşılamak
  kaybolmak
  kaynamak
  kaynaşmak
  kazanmak
  keli görünmek
  kendi ağzıyla tutulmak
  kendini göstermek
  kendini sokağa (veya dışarı) atmak
  kesiklik vermek
  kıllanmak
  kırk evin kedisi
  kısmeti açılmak
  kıtırdamak
  kıvırmak
  kıyıya çıkmak
  koltuk
  kopmak
  koşmak
  kusmak
  kümeye çıkmak
  lacivert pasaport
  laf olmak
  lige çıkmak
  madara olmak
  manevra
  mantar gibi (yerden) bitmek
  maskesi düşmek
  masraftan çıkmak
  maziye karışmak
  meydana çıkmak
  meydana gelmek
  MINCIK
  minderden kaçmak
  modası geçmek
  muhalefet etmek
  münasebet düşmek
  müyesser olmak
  müzaheret etmek
  nabzı atmak
  namusu temizlenmek
  nazar
  nüks etmek
  oluşmak
  ortaya çıkmak
  oyuna çıkmak
  önüne çıkmak
  ötmek
  pandomim kopmak
  panik olmak
  parlamak
  parsellemek
  patırtı kopmak
  patlak vermek
  patlamak
  payanda olmak
  pert olmak
  perte çıkmak
  peyda olmak
  pırtlamak
  pörtlemek
  pürüzlenmek
  rahmet okutmak
  revan olmak
  saf dışı olmak
  sahabetçi çıkmak
  sahiplenmek
  sahne almak
  sahnelenmek
  sahneye çıkmak
  sakallanmak
  sarmak
  sarpa sarmak
  savunmak
  sessiz yürüyüş
  seyrana çıkmak
  sıklaşmak
  sırıtmak
  sıyrılmak
  sızmak
  sigortası atmak
  sokağa çıkmak
  sokağa dökülmek
  sürmek
  şakayken kaka olmak
  şapkasını giymek (veya taşımak)
  taç giymek
  tahtaya kalkmak
  takılmak
  talibi çıkmak
  tatil yapmak
  tebeyyün etmek
  tecelli etmek
  teessüs etmek
  teeyyüt etmek
  tepki koymak
  tepmek
  tesahup etmek
  tırmanmak
  titremek
  tutmak
  türemek
  tütünü tepesinden çıkmak
  tüylenmek
  uç vermek
  uğramak
  uğratmak
  uğuldamak
  uyanmak
  üçleşmek
  üste çıkmak
  üstelemek
  vaziyet almak
  velvele kopmak
  vize
  vurmak
  vücuda gelmek
  yakalamak
  yakalanmak
  yapraklanmak
  yaylamak
  yelken açmak
  yelken basmak
  yelkenlemek
  yeşermek
  yetişmek
  yitmek
  yola (veya yollara) düşmek
  yola düzülmek
  yola gitmek
  yola revan olmak
  yolları ayrılmak
  yoluna çıkmak
  yönelmeli tümleç
  yükselmek
  yürüyüşe çıkmak
  yüz göstermek
  yüz karası olmak
  yüze çıkmak
  yüzü açılmak
  zamanı geçmek
  zenneye çıkmak
  zıp diye çıkmak
  zuhur etmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  1,367188E-02