gün yüzü görmemiş (söz veya küfür) TÜRKÇE SÖZLÜK - GÜN YÜZÜ GÖRMEMIŞ (SÖZ VEYA KÜFÜR) - gün yüzü görmemiş (söz veya küfür)
Ana sayfa


gün yüzü görmemiş (söz veya küfür)
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • hiç kullanılmamış.

  ortalığa çıkmamış.

  çok ağır hakaret içeren.
  İlgili Kelimeler

  ... düşkünü
  ... -e kuvvet
  ... fırın ekmek yemesi lazım
  ... kisvesi altında
  ... nere ... nere
  ... nerede ... orada
  ...-e gelince
  ...-inde değil
  ...-meye görsün (veya gör)
  a
  aba altında er yatar
  aba vakti yaba, yaba vakti aba
  abacı
  abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
  abacılık
  abajur
  abajurcu
  abajurculuk
  abanın kadri yağmurda bilinir
  abani
  abanmak
  abanozlaştırabilme
  abartı
  abartılabilmek
  abartmak
  abaşo
  abbas
  abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
  abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
  abdala malum olur
  abdalın dostluğu köy görününceye kadar
  abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
  abdest bozmak
  abdestbozan otu
  abdiaciz
  abe
  abıkevser
  abiye
  abla
  abli
  abonman
  aborda
  aborda etmek
  aborda olmak
  abosa
  abrakadabra
  ABU
  abuk
  abuk sabuk
  acaba
  acayip
  acayipleşebilmek
  acele ile menzil alınmaz
  acele işe şeytan karışır
  acele yürüyen yolda kalır
  acem işi
  acemi katır kapı önünde yük indirir
  acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir
  acemi oğlanı
  acemileşebilmek
  acemleşmek
  acente
  acı acıyı keser, su sancıyı
  acı badem
  acı haber
  acı patlıcanı kırağı çalmaz
  acı söz
  acı söz insanı dininden çıkarır
  acı su
  acıkabilme
  acıkabilmek
  acıkan doymam, susayan kanmam sanır
  acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler
  acıklı başta akıl olmaz
  acıkmış kudurmuştan beterdir
  acılaştırabilmek
  acılaştırılma
  acılaştırma
  acıma
  acımak
  acımasızlaşabilme
  acımasızlaşabilmek
  acından kimse ölmemiş
  acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
  acısını çıkarmak
  acıtabilmek
  acıyabilme
  acıyabilmek
  acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
  acibe
  aciz
  acizane
  acizleri
  acur
  acyo
  acyocu
  aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
  aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç at yol almaz, aç it av almaz
  aç ayı oynamaz
  aç doymam, tok acıkmam sanır
  aç elini kora sokar
  aç esner, aşık gerinir
  aç gezmektense tok ölmek yeğdir
  aç gözünü, açarlar gözünü
  aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
  aç ile eceli gelen söyleşir
  aç köpek fırın deler
  aç kurt aslana saldırır
  aç kurt yavrusunu yer
  aç ne yemez, tok ne demez
  aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
  açabilmek
  açgözlülük
  açı
  açı ölçüm
  açığa çıkmak
  açığı çıkmak
  açığını aramak
  açığını bulmak
  açığını kapamak (veya kapatmak)
  açık ağıl
  açık ağız aç kalmaz
  açık ciro
  açık çek
  açık düşmek
  açık eksiltme
  açık giyim
  açık gri
  açık hava sineması
  açık hava tiyatrosu
  açık hesap
  açık kahverengi
  açık kapı bırakmak
  açık kestane
  açık kırmızı
  açık kredi
  açık mavi
  açık oturum
  açık öğretim
  açık önerme
  açık pazar
  açık pembe
  açık saçık
  açık sarı
  açık vermek
  açık yaraya tuz ekilmez
  açık yeşil
  açık yol
  açıklama yapmak
  açıklanabilme
  açıklanabilmek
  açıklaştırabilmek
  açıklatabilmek
  Açıklayabilmek
  açıklayıcı
  açıklayıvermek
  açıklığa kavuşturmak
  açıklık
  açıklık getirmek
  açıktan geçmek
  açıktan para almak
  açılabilmek
  açılan solar, ağlayan güler
  açılım
  açılış
  açılıverme
  açılmak
  açımlamak
  açımlayıcı
  açın gözü ekmek teknesinde olur
  açın imanı olmaz
  açın karnı doyar, gözü doymaz
  açın koynunda ekmek durmaz
  açın kursağına çörek dayanmaz
  açın uykusu gelmez
  açıvermek
  açkı
  açlık grevi
  açlık ile yokluğun arası yarım yufka
  açma
  açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
  AÇMACI
  açmacılık
  açmak
  açmalık
  açmaz
  açtı ağzını, yumdu gözünü
  açtırabilmek
  açtırma ağzımı
  Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü
  ad
  ad cümlesi
  ad çekmeye girmek
  ad durumu
  ad takmak
  ad tamlaması
  ada
  ada bana, adayım sana
  adak adamak
  adaletsiz
  adam adama gerek olur
  adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
  adam adamdan korkmaz, utanır
  adam adamı bir kez aldatır
  adam değilim
  adam olacak çocuk bokundan belli olur
  adam olana bir söz yeter
  adam olana çok bile
  adam sen de!
  adam sırasına geçmek (veya girmek)
  adamak
  adamak kolay, ödemek zordur
  adamakla mal tükenmez
  adamcağız
  adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
  adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  adamlık sende kalsın
  aday
  aday göstermek
  aday olmak
  adayabilmek
  adayavrusu
  adaylığını koymak
  adet yerini bulsun diye
  adezyon kuvveti
  adı batmak
  adı bile okunmamak
  adı çıkmış dokuza, inmez sekize
  adı geçmek
  adı kalmak
  adımlayabilmek
  adımsayar
  ADINA
  adını ağzına almamak
  adını anmak
  adını koymak
  adi defter
  adileşebilme
  adileşiverme
  adlandırmak
  adres
  adres kitabı
  af
  af buyurun!
  af dilemek
  afaki
  afazi
  aferin
  affedebilmek
  affedersin (veya affedersiniz)
  affetmek
  affetmişsin
  affını dilemek (veya istemek)
  Afgan
  afiş
  afişçi
  afişçilik
  Afrikalı
  afrodizyak
  afyonkeş
  aganta
  agnozi
  agop
  agucuk

  ağ iğnesi
  ağa borç eder, uşak harç
  ağaca balta vurmuşlar `sapı bedenimden` demiş
  ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
  ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür
  ağacı kurt, insanı dert yer
  ağacın kurdu içinde olur
  ağaç
  ağaç kökünden yıkılır
  ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar
  ağaç mobilya
  ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
  ağaç yaşken eğilir
  ağaçtan maşa olmaz
  ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
  ağanın eli tutulmaz
  ağanın gözü ata tımardır
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağanın malı çıkar, uşağın canı
  ağarabilmek
  ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  ağartabilmek
  ağbenek
  ağda
  ağdacı
  ağdırmak
  ağıl
  ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
  ağır basar, yeğni kalkar
  ağır git ki yol alasın
  ağır hapis cezası
  ağır hava
  ağır kazan geç kaynar
  ağır makineli
  ağır ol!
  ağır ol, batman gel
  ağır otur ki bey (veya molla) desinler
  ağır söz
  ağır taş yerinden oynamaz
  ağır vasıta
  ağır yara almak
  ağır yongayı yel kaldırmaz
  ağırına gitmek
  ağırlama
  ağırlaşabilmek
  ağırlaştırabilmek
  ağırlaştırıcı sebep
  ağırlaştırılabilmek
  ağırlatabilmek
  ağırlayabilmek
  ağırlık
  ağırşak
  ağırşaklanmak
  ağıt
  ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)
  ağıtçılık
  ağız
  ağız açtırmamak
  ağız birliği
  ağız birliği etmek
  ağız değişikliği
  ağız kullanmak
  ağız tadı
  ağız yer, yüz utanır
  ağızda sakız gibi çiğnemek
  ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)
  ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
  ağızdan dolma
  ağızlamak
  ağızlıkçı
  ağlama duvarı
  ağlama ölü için, ağla deli için
  ağlamak
  ağlamak para etmez
  ağlamakla yar ele girmez
  Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar
  ağlatabilmek
  ağlatan gülmez
  ağlayanın malı gülene hayretmez
  ağlayıp da gözden mi olayım?
  ağrı yitimi
  ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  ağrısız baş mezarda olur
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ağrıtabilmek
  ağrıyabilmek
  ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar
  ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
  ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır
  ağza alınmaz (veya alınmayacak)
  ağza tat, boğaza feryat
  ağzı bir
  ağzı dolu dolu konuşmak
  ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
  ağzı kara
  ağzı laf (veya lakırtı) yapmak
  ağzı olan konuşuyor
  ağzı teneke kaplı
  ağzı torba değil ki büzesin
  ağzı var dili yok
  ağzı yanmak
  ağzına ... koymamak
  ağzına bir parmak bal çalmak
  ağzına bir zeytin verir, altına (veya ardına) tulum tutar
  ağzına layık
  ağzına sağlık
  ağzına vur, lokmasını al
  ağzında büyümek
  ağzından (söz veya lakırtı) dirhemle çıkmak
  ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme
  ağzını açacağına gözünü aç
  ağzını bağlamak
  ağzını bıçak açmamak
  ağzını hayra aç!
  ağzını öpeyim (veya seveyim)
  ağzını toplamak
  ağzını tutmak
  ağzının payını (veya ölçüsünü) almak
  ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek
  ağzının perhizi yok
  ağzıyla kuş tutsa...
  ah
  ah alan onmaz
  ah çekmek
  ah yerde kalmaz
  ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır
  ahdetmek
  ahfeş
  ahırdaş
  ahir zaman
  ahit
  ahlakçı
  ahlaklılık
  ahlaksızca
  ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez
  ahmak gelin yengeyi halayığı sanır
  ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  ahretlik
  aile
  aile bütçesi
  ajan
  ak akçe kara gün içindir
  ak benek
  ak gün ağartır, kara gün karartır
  ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
  ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
  ak koyunun kara kuzusu da olur
  ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
  akabilmek
  Akacak kan damarda durmaz
  akademici
  akademicilik
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  akarlar
  akarsu
  akarsu çukurunu kendi kazır
  akarsu pislik tutmaz
  akarsu santrali
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akçıllanmak
  akdedebilmek
  akı karası geçitte belli olur
  akıbet
  akıcılık
  akıl akıl, gel çengele takıl
  akıl akıldan üstündür
  akıl etmek
  akıl için yol (veya tarik) birdir
  akıl işi değil
  akıl kişiye sermayedir
  akıl para ile satılmaz
  akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var
  akıl yaşta değil baştadır
  akılcılık
  akıllanabilmek
  akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
  akıllı
  akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (veya oğlunu) everir
  akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
  akıllım
  akılsız başın cezasını ayaklar çeker
  akılsız iti (veya köpeği) yol kocatır
  akılsızlık
  akım
  akım ölçümü
  akın
  akıntı
  akıntıölçer
  akışkan
  AKIŞMA
  akışmazlık
  akıtabilmek
  akıtma
  akideyi bozmak (veya akidesi bozulmak)
  akis
  akis uyandırmak
  akkarınca
  akla gelmeyen başa gelir
  akla zarar
  aklamak
  aklan
  aklanabilmek
  aklayabilmek
  aklı başa yaş getirir
  aklı başından gitmek
  aklıma gelen başıma geldi
  AKLIMDA
  aklın yolu birdir
  aklına bir şey gelmesin
  aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  aklına şaşayım (veya şaşarım)
  aklına tüküreyim
  aklına yelken etmek
  aklında olsun (veya kalsın!)
  akma sınırı
  akmak
  Akmasa da damlar
  akompanyatör
  akor
  akordiyon
  akortsuzlaştırmak
  akortsuzluk
  akraba
  akrep gibi
  akromegali
  akrostiş
  aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
  aksakal
  aksan
  aksatabilmek
  aksayabilmek
  aksedebilmek
  aksesuar
  aksetmek
  aksettirebilmek
  aksırabilmek
  aksırtabilmek
  aksi şeytan
  aksi tesadüf
  aksiyon
  akşam ahıra sabah çayıra
  akşam güneşi
  akşam ise yat, sabah ise git
  akşama kadar
  akşama karşı gitme, tana karşı yatma
  akşamdan kavur, sabaha savur
  akşamdan sonra merhaba
  akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
  akşamın işini sabaha (veya yarına) bırakma
  akşamlamak
  akşamlatmak
  akşın
  aktar
  aktarabilmek
  aktarılabilmek
  aktarma
  aktarmak
  aktif taşıma
  aktifleşebilmek
  aktör
  aktüalite
  akvaryum
  Al aşağı vur yukarı
  Al benden de o kadar
  al elmaya taş atan çok olur
  al giymedim ki alınayım
  al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz
  al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur (veya gocunsun)
  al kiraz üstüne kar yağmış
  al malın iyisini, çekme kaygısını
  al sana bir ... daha
  ala ala hey
  ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
  alabanda etmek
  alabilmek
  alaca
  alaca karanlık
  alacağım olsun da alakargada olsun
  alacak verecekle ödenmez
  alamana
  alan araştırması
  alan koruması
  alan savunması
  alarga durmak
  alargada durmak (veya tutmak)
  alaşım
  alaturkacı
  alay
  alazlama
  alazlanmak
  alçacık eşeğe herkes biner
  alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar
  alçak yer yiğidi hor gösterir
  alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  alçaklaşabilmek
  alçalabilmek
  alçalış
  alçaltabilmek
  alçaltılış
  alçaltış
  alçılayabilmek
  aldanabilmek
  aldangıç
  aldatabilmek
  aldehit
  Aldı
  aldı sazı eline
  aldırabilmek
  aldırılabilmek
  aldırış
  aldırmak
  aldırtabilmek
  alegori
  alem
  alemci
  alemdar
  aleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
  alemi var mı?
  alenileşme
  alerji
  alet
  alet edevat
  alet işler, el övünür
  alet olmak
  aletli
  alev
  alev lambası
  alevlendirebilmek
  alevlendiriş
  alevlenebilmek
  alevleniş
  aleyh
  aleyhtarlık
  alfabe sırası
  alfabetik katalog
  algarina
  algılamak
  algılatabilmek
  Algılayabilmek
  algoritma
  alı al, moru mor
  alıcı kuşun ömrü az olur
  alıklık
  alıkonulabilmek
  alıkoyabilmek
  alıkoymak
  alım satım bürosu
  alın
  alın yazısı değişmez
  alınabilmek
  alınganlaşabilmek
  alınış
  alınlık
  alınmak
  alıntılamak
  alıntılanabilmek
  alıntılayabilmek
  alıp satmaz görünmek
  alışabilmek
  alışılabilmek
  alışkın
  Alışmış kudurmuştan beterdir
  alışmış kursak bulamacını ister
  alıştırabilmek
  alışveriş sigortası
  alıvermek
  ALİ
  alim unutmuş, kalem unutmamış
  alimallah
  aliterasyon
  alkışlatabilmek
  alkışlayabilmek
  alkol
  allah (binbir) bereket versin
  allah (seni) inandırsın
  Allah acısını unutturmasın
  allah akıl fikir (veya akıllar) versin
  Allah Allah!
  Allah aratmasın
  Allah artırsın
  Allah aşkına
  Allah bağışlasın
  Allah bahtından güldürsün
  allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
  Allah bana, ben de sana
  allah beterinden saklasın (veya esirgesin)
  Allah bilir
  allah bilir ama kul da sezer
  Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  allah büyüktür
  Allah dağına göre kar verir
  Allah derim
  Allah dirlik düzenlik versin
  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  Allah dört gözden ayırmasın
  Allah düşmanıma vermesin
  Allah ecir sabır versin
  Allah eksik etmesin
  Allah eksikliğini göstermesin
  Allah emeklerini eline vermesin
  allah esirgesin (veya saklasın)
  Allah etmesin
  allah göstermesin
  allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  allah hakkı için
  allah halil ibrahim bereketi versin
  allah hayırlı etsin
  allah herkesin gönlüne göre versin
  allah iki iyilikten birini versin
  allah iyiliğini (veya layığını) versin
  allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
  allah kavuştursun
  allah kerim
  allah kısmet ederse
  allah korusun (veya saklasın)
  allah kulundan geçmez
  allah kulunu kısmeti ile yaratır
  allah kuru iftiradan saklasın
  allah manda şifalığı versin
  allah mübarek etsin
  allah müstahakını versin
  allah ne verdiyse
  allah ömürler versin
  allah övmüş de yaratmış
  allah rahmet eylesin
  allah rızası için
  allah sabırlı kulunu sever
  allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin
  allah selamet versin
  allah senden razı olsun
  allah seni (veya sizi) inandırsın
  allah sevdiğine dert verir
  allah son gürlüğü versin
  allah taksiratını affetsin
  allah tekrarına erdirsin
  allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
  allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  allah vermesin
  allah versin
  allah yazdı ise bozsun
  allah yürü ya kulum demiş
  allah!
  allahualem
  allak bullak etmek
  allem
  alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
  almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
  almak
  Alman usulü
  almaş
  almaşık
  alna yazılan başa gelir
  alnı açık yüzü ak
  alo
  alt değirmen güçlü akar
  alt kat
  alt kurul
  alt yanı çıkmaz sokak
  altı alay üstü kalay
  altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
  altı okka etmek
  altı üstü
  altılı
  altılı ganyan
  altın adı pul oldu, kız adı dul oldu
  altın anahtar her kapıyı açar
  altın ateşte, insan mihnette belli olur
  altın bilezik
  altın çağı
  altın eli bıçak kesmez
  altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  altın leğene kan kusmak
  altın pas tutmaz
  altın suyu
  altın tutsa toprak olur (veya altına yapışsa elinde bakır kesilir)
  altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
  altın yere düşmekle pul olmaz
  altına etmek (veya kaçırmak)
  altına imza koymak
  altında kalmamak
  altını değiştirmek
  altını üstüne getirmek
  altının kıymetini sarraf bilir
  altınlaşmak
  altınoluk
  altlık
  altmışlık
  altta kalanın canı çıksın
  altüst böreği
  altyapı
  ALVEOL
  ama
  ama ne
  amaç
  aman
  aman derim!
  aman diyene kılıç kalkmaz
  aması maması yok!
  aması var
  amasya elması
  amatör
  ambalajcılık
  AMBALE
  ambar
  amcamla dayım, hepsinden aldım payım
  AMENTÜ
  Amerikan bar
  amin
  amip
  amir
  amma
  amma da yaptın ha!
  amonyaklamak
  ampütasyon
  ana
  ana besleme hattı
  ana bilim dalı
  ana dal
  ana dil
  ana gibi yar olmaz, bağdat gibi diyar olmaz
  ana ile kız, helva ile koz
  ana kadın
  ana kent
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  ana kolon hattı
  ana kubbe
  ana kucağı
  ana kuzusu
  ana sayaç
  anabilmek
  ANACIK
  anadut
  anahtar
  anahtar ağızlığı
  anahtar kelime
  anahtarcı
  anahtarlık
  analı kuzu, kınalı kuzu
  analık
  analık fenalık
  analizci
  ANAM
  anam babam
  anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
  anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi?
  anan yahşi, baban yahşi
  ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
  ananın bahtı kızına
  ananın bastığı yavru incinmez
  anarşistleşme
  anasına avradına sövmek
  anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
  anasını eşek kovalasın!
  anasını sat! (veya satayım!)
  anca beraber, kanca beraber
  ancak
  ANDIÇ
  anestezi
  anestezi bilimi
  angarya
  angolalı
  ANGORA
  anılabilmek
  anımsanabilmek
  anımsatabilmek
  anımsayabilmek
  anıştırmalı
  anıt
  anıtlaşabilmek
  anjiyo olmak
  Anladımsa Arap olayım
  anlam
  anlam çıkarmak
  anlam değişmesi
  anlam kötüleşmesi
  anlama
  anlamlandırabilmek
  anlamlandırılabilmek
  anlamsızlaşabilmek
  anlamsızlaştırabilmek
  Anlarsın ya!
  anlaşabilmek
  anlaşılabilmek
  anlaşmazlık
  anlaşmazlık çıkmak
  anlaştırabilmek
  anlata anlata bitirememek
  anlatabilmek
  anlatılabilmek
  anlatım
  anlayabilmek
  anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  anlayış
  anlayış göstermek
  anma gerilim
  anma töreni
  anmak
  anneannelik
  annelik
  anons etmek
  ansiklopedicilik
  ant
  ant içmek
  ant olsun
  ant verdirmek
  antialerjik
  antibiyotik
  antibiyotik tedavisi
  antiemperyalizm
  antikacı
  antikacılık
  antimon
  antisepsi
  antlaşma
  antrparantez
  anzak
  apart otel
  apartman
  apatit
  aplikasyon
  aplike
  apokaliptik
  apokrif
  apoletleri sökülmek
  apolitik
  aport
  apre
  aprelemek
  APRELİ
  apresiz
  aptallık etmek
  ar belası
  ar dünyası değil kar dünyası
  ar yılı değil, kar yılı
  ara
  ara cümle
  ara eleman
  ara kapı
  ara nağme
  ara söz
  araba
  araba devrilince yol gösteren çok olur
  araba ile tavşan avlanmaz
  araba mezarlığı
  arabacı
  arabacılık
  arabalı vapur
  arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
  ARABAŞI
  arabozan
  aracı
  araç
  araçlı
  araçsız
  araklayabilmek
  aralık
  aralık vermek
  aralıklı
  arama
  arama bülteni
  arama izni
  arama tarama
  arama yapmak
  aramak
  aramakla bulunmaz
  aranılmak
  aranmak
  Arap olayım
  arasta
  araştırabilmek
  araştırılabilmek
  araştırma geliştirme
  araştırmak
  aratabilmek
  arayabilmek
  ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
  ardından sapan taşı yetişmez
  argo
  argolaşmak
  ARGOLU
  argosuz
  ARGÜMAN
  arı bal alacak çiçeği bilir
  arı bey olan kovana üşer
  arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
  arı gibi sokmak
  arı kızdıranı sokar
  arı söğüdü, akıllı öğüdü sever
  arık
  arık ata kuyruğu da yüktür
  arık etten yağlı tirit olmaz
  arık öküze bıçak çalınmaz
  arılamak
  arılar
  arınabilmek
  arındırabilmek
  arıtabilmek
  arıza
  Ari
  arif olan anlasın (veya anlar)
  arife
  arife günü
  arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar
  ariya
  ariza
  arjantinli
  arka yüz
  arkada kalanlar (veya arkadakiler)
  arkadaş değil, arka taşı
  arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim
  arkaik
  arkası pek
  arkasında dolaşmak (veya gezmek)
  arkasından zil takıp oynamak
  arlı arından, huysuz huyundan vazgeçmez
  arma
  armağan
  armoni
  armudu soy ye, elmayı say ye
  armudun iyisini (dağda) ayılar yer
  armudun önü, kirazın sonu
  armut dalının dibine düşer
  armut piş ağzıma düş!
  arpa eken buğday biçmez
  arpa ektim, darı çıktı
  arpa samanıyla, kömür dumanıyla
  arpa unundan kadayıf olmaz
  arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
  arpacılık
  arpacıya borç eden, ahırını tez satar
  arpalık
  arsa payı
  arsızın yüzüne tükürmüşler, `yağmur yağıyor` demiş
  arsızlaşabilmek
  arsızlık
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  arşidüşes
  arşivleyebilmek
  art
  artabilmek
  artağan
  artağanlık
  artçı
  artık
  artık gün
  artırabilmek
  artırılabilmek
  aruz
  arz odası
  arzu duymak
  arzulayabilmek
  as
  asa
  asabilmek
  asal gazlar
  asalak
  asalaksavar
  asalet
  asansör
  asayiş berkemal
  ASETAT
  asfaltlanabilmek
  asfaltlatabilmek
  asfaltlayabilmek
  asık suratlı
  asıl azmaz, bal kokmaz
  asıl nüsha
  asıl sayılar
  asılabilmek
  asılmak
  asimetrik
  asimilasyon
  asimile
  ASİST
  asist etmek (veya yapmak)
  asker
  asker kaçağı
  askı
  ASKICI
  askıya almak
  aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  aslan postunda, gönül dostunda
  aslan yatağından belli olur
  aslankulağı
  aslen
  aslık
  asma kabağı
  asma tavan
  ASMALIK
  asonans
  aspiratör
  ast
  astar
  astar bol olmayınca yüze gelmez
  astar boyası
  astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek)
  astarlatmak
  astarya
  Astığı astık, kestiği kestik
  astırabilmek
  astronomik
  aş taşınca kepçeye paha olmaz
  aş tuz ile, tuz oran ile
  aşabilmek
  aşağı (falan) yukarı
  aşağı kurtarmaz
  aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
  aşağılayabilmek
  aşağılık duygusu
  aşağısamak
  aşama
  aşamalılık
  aşçıbaşı
  aşçılık
  aşermek
  aşevi
  aşı
  aşı boyası
  aşı olmak (veya vurulmak veya yapılmak)
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşı vurmak (veya yapmak)
  aşığa bağdat sorulmaz
  aşığa bağdat uzak değil
  aşığın gözü kördür
  aşık
  aşık daima bey oturmaz
  aşık, alemi kör, dört yanını duvar sanır
  aşılabilmek
  aşılamak
  aşılatabilmek
  aşılayabilmek
  aşındırabilmek
  Aşındırıcı
  aşındırma
  aşını, eşini, işini bil
  aşırabilmek
  aşırı
  aşırı besi
  aşırı uç
  aşırma
  aşırmacı
  aşırmacılık
  aşırmak
  AŞİR
  aşiret
  aşk ağlatır, dert söyletir
  aşk olmayınca meşk olmaz
  aşk olsun
  aşmak
  aşure yemeye giden kaşığını taşır
  at at oluncaya kadar sahibi mat olur
  at beslenirken kız istenirken
  at binenin, kılıç kuşananın
  at binicisine göre kişner
  at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
  at cambazı
  at ile avrat yiğidin bahtına
  at koşturmak
  at meydanı
  at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
  at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
  at ölür, itlere bayram olur
  at pazarında eşek osurtmuyoruz!
  at var, meydan yok
  at yedi günde, it yediği günde
  at yiğidin yoldaşıdır
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  ata arpa yiğide pilav
  ata binen nalını mıhını arar
  ata da soy gerek, ite de
  ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  ata dostu oğla mirastır
  ata eyer gerek, eyere er gerek
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  atabey
  atabilmek
  atak
  ataklık
  atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta
  atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
  atanabilmek
  ataraksiya
  atasözü
  ataşelik
  ateş
  ateş almaya mı geldin?
  ateş demekle ağız yanmaz
  ateş düştüğü yeri yakar
  ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  ateş olsa cirmi kadar yer yakar
  ateşe vermek
  ateşe vursa duman vermez
  ateşi düşmek
  ateşle barut bir yerde durmaz
  ateşlenebilmek
  ateşleyebilmek
  ateşlik
  atfedebilmek
  atfetmek
  atı atasıyla, katırı anasıyla
  atık kağıt
  atılabilmek
  atılan ok geri dönmez
  atılgan
  atılmak
  atım tepmez, itim kapmaz deme
  atımlık
  atın bahtsızı arabaya düşer
  atın dorusu, yiğidin delisi
  atın ölümü arpadan olsun
  atın ürkeği, yiğidin korkağı
  atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
  atına bakan ardına bakmaz
  atıp (veya atmak) tutmak
  atış
  atışabilmek
  atışmak
  atıştırabilmek
  atıştırmak
  atıyorum
  atkı
  atladı geçti genç osman!
  atlama
  atlama çizgisi
  atlama tahtası
  atlama taşı
  atlama taşı yapmak
  atlamak
  atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
  atlar tepişir, arada eşekler ezilir
  atlas
  atlatabilmek
  atlatılabilmek
  atlatılmak
  atlayabilmek
  atlı
  atlıya saat olmaz
  atma recep, din kardeşiyiz
  atmak
  atmosfer
  atom enerjisi
  atölye
  atsan atılmaz, satsan satılmaz
  atta, avratta uğur vardır
  attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
  attırabilmek
  av
  av avlanmış, tav tavlanmış
  av avlayanın, kemer bağlayanın
  av dönemi
  av hayvanı
  av köpeği avdan kalmaz
  av vuranın değil alanın
  ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  ava giden avlanır
  avanak
  avara
  avara etmek
  avarya
  avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir
  avcılık
  avize
  avlamak
  avlanabilmek
  avlayabilmek
  avlu
  avradı eri saklar, peyniri deri
  avrat malı, kapı mandalı
  avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  avuçlayabilmek
  avunabilmek
  avurt (veya avurtlarını) şişirmek
  avurt ünsüzü
  Avustralyalı
  Avusturyalı
  avutabilmek
  avutmak
  avutucu
  ay
  ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
  ay aydın, hesap belli
  ay ışığında ceviz silkilmez
  ay parçası
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  Ay yılı
  ayağı yürüten baştır
  ayağına bağ olmak
  ayağına gitmek
  ayağına sağlık
  ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?
  ayağında donu yok, fesleğen ister (veya takar) başına
  ayağını (veya ayaklarını) altına almak
  ayağını (veya ayaklarını) öpeyim
  ayağını alamamak
  ayağını kaydırmak
  ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  ayağını yorganına göre uzat
  ayağının (veya ayaklarının) altını öpeyim
  ayağının bastığı yerde ot bitmez
  ayak
  ayak açmak (veya vermek)
  ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  ayak atışı
  ayak bağı
  ayak bağı olmak
  ayak hatası
  ayak tedavisi
  ayak teri
  ayak tutmak
  ayakkabıcı
  ayaklanabilmek
  ayaklandırabilmek
  ayaklandırılabilmek
  ayaklık
  ayakta uyumak
  ayaktakımı
  ayar
  ayarı bozuk
  ayarlamak
  ayarlanabilmek
  ayarlatabilmek
  ayarlayabilmek
  ayarlı
  ayarsız
  ayartabilmek
  ayartılabilmek
  ayaz paşa kol geziyor
  ayazlandırılmış rakı
  ayazma
  ayçiçeği
  aydemir
  aydın
  aydınlanabilmek
  aydınlanış
  aydınlanma
  aydınlatabilmek
  ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
  ayı görmeden bayram etme
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayı yavrusu ile oynuyor
  ayık
  Ayıkla pirincin taşını!
  ayıklamak
  ayıklanabilmek
  ayıklanma
  ayıklatabilmek
  ayıklayabilmek
  ayıklayıcı
  ayılabilmek
  ayıltabilmek
  Ayın on dördü gibi
  ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
  ayıp
  ayıplayabilmek
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  ayıptır söylemesi
  ayırabilmek
  ayıraç
  ayırıcı
  ayırmaç
  ayırmak
  ayırt edebilmek
  ayırt edilebilmek
  ayırtabilmek
  ayırtaç
  ayıt
  ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  aylak adam işidir
  aylığa geçmek
  aylık
  aylık bağlamak
  aymazlaşabilmek
  ayna
  ayna taşı
  ayna tırnağı
  aynacı
  aynacılık
  aynalık
  aynı potada erimek
  ayni hak
  ayniyat
  aynştaynyum
  ayraç
  ayraç açmak
  ayran
  ayrancı
  ayranı yok içmeye, atla (veya tahtırevanla) gider sıçmaya
  ayranım budur, yarısı sudur
  ayrıklık
  Ayrılabilmek
  ayrılık
  ayrım
  ayrımlaşma
  ayrıntı
  ayrıntılandırabilmek
  ayrışabilmek
  ayrışık
  ayrışmak
  ayrıştırabilmek
  ayva
  ayvaz, kasap hep bir hesap
  ayyar tilki art ayağından tutulur
  az
  az ateş çok odunu yakar
  az değil!
  az kaldı (veya kalsın)
  az kaz, uz kaz, boyunca kaz
  az olsun, uz olsun
  az söyle, çok dinle
  az tamah çok ziyan getirir
  az veren candan, çok veren maldan
  az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur
  aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
  aza sormuşlar: `nereye?` `çoğun yanına` demiş
  azabilmek
  azalabilmek
  azaltabilmek
  azaltılabilmek
  azan kurda kızan köpek
  azarlamak
  azarlanabilmek
  azarlatmak
  azarlayabilmek
  azatlı
  azdırabilmek
  azdırmak
  Azerbaycanlı
  Azeri
  azıcık aşım ağrısız başım
  azıklık
  azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur
  azımsanabilmek
  azımsayabilmek
  azınlık
  azıtabilmek
  azıtmak
  azmettirmek
  azmış kudurmuştan beterdir
  azotlama
  azotlamak
  azrail gelince oğul, uşak sormaz
  baba
  baba boyunduruğu
  baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
  baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  baba mirası
  baba ocağı
  baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş
  baba soyluluk
  baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
  babaannelik
  babacanlaşma
  babalanabilmek
  babalık
  babalık fırın has işler
  babam sağ olsun
  babam!
  babamın adı hıdır, elimden gelen budur
  babana rahmet
  babanın sanatı oğla mirastır
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  babasının (veya babalarının) çiftliği
  baca dolgusu
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  baca kaşı
  baca şapkası
  bacak
  bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  bacaksız
  bacası tütmez olmak
  baççılık
  badana
  badanalamak
  badem
  bagaj kapağı
  bağ
  bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
  bağ bayırda, tarla çayırda
  bağa
  bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
  bağcı
  BAĞDA
  bağdadi
  bağdaşabilmek
  bağdaşık
  bağdaştırabilmek
  bağdaştırılabilmek
  bağdaştırmacılık
  BAĞDAT
  bağı ağlayanın yüzü güler
  bağım
  bağımlaşmak
  bağımlı
  bağımlı akım kaynağı
  bağımlı sıralı cümle
  bağımlılaşabilmek
  bağımsız milletvekili
  bağımsızlaşabilmek
  bağımsızlaştırabilmek
  bağımsızlık
  bağın
  bağıntı
  bağırabilmek
  bağırsak düğümlenmesi
  bağırsak gazı
  bağırsaklarını deşerim
  bağırtabilmek
  bağışık
  bağışık serum
  bağışıklık
  bağışıklık kazanmak
  bağışlamak
  bağışlanabilmek
  bağışlatabilmek
  bağışlayabilmek
  bağıtlanabilmek
  bağıtlanma
  bağıtlaşma
  bağıtlayabilmek
  bağlaç
  bağlaç grubu
  bağlaçlı tamlama
  bağlam
  bağlama zarf-fiili
  bağlamacı
  bağlamacılık
  bağlamak
  bağlamsal anlam
  bağlanabilmek
  bağlanım
  bağlanış
  bağlanmak
  bağlantı
  bağlaşık
  bağlaşım
  bağlaşmak
  bağlatabilmek
  bağlayabilmek
  bağlayış
  bağlı kredi
  bağlılaşmak
  bağnazlık
  bağrışabilmek
  bağrışmak
  bağrıştırma
  bahadır
  bahane bulmak
  baharı başına vurmak
  bahçe
  bahis
  bahis konusu
  bahis konusu olmak
  bahis mevzusu
  bahis mevzusu olmak
  bahse girmek (veya tutuşmak)
  bahsedebilmek
  bahsetmek
  bahsi geçmek
  bahşedebilmek
  bahşiş atın dişine (veya yaşına) bakılmaz
  baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
  bahtı açılmak
  bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
  Bak bak!
  bak hele!
  bak!
  bakabilmek
  bakakalma
  bakalım (veya bakayım)
  bakan göze bağ olmaz
  bakan yemez, kapan yer
  bakar mısınız?
  bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
  bakarsın
  bakaya
  bakı
  bakılabilmek
  bakılmak
  bakımevi
  bakımından
  bakınabilmek
  bakındı
  bakır
  bakır oksit
  bakırcı
  bakırcılık
  bakış açısı
  bakışabilmek
  bakışım
  bakışmak
  bakkala bırakma!
  bakla
  baklava börek olsa yemem
  baklavacı
  baklavacılık
  baklavalık
  bakma sen
  bakmak
  bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu
  bakteri
  bakterikıran
  baktıkça alır
  baktın kar havası, eve gel kör olası
  baktırabilmek
  bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)
  bal bal demekle ağız tatlanmaz
  bal dök de yala
  bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
  bal mumu yapıştırmak
  bal olan yerde sinek de olur
  bal tutan parmağını yalar
  balama
  BALAT
  balayı
  balbal
  balcı
  balcı kızı daha tatlı
  balcılık
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  balçiçeği
  balı dibinden, yağı yüzünden
  balı olan bal yemez mi?
  balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
  balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
  balık baştan avlanır
  balık baştan kokar
  balıkçı
  balıkçılık
  balın alası oğlun tazesinden
  balkon
  ballı pasta
  balon
  balta değmedik ağaç olmaz
  baltacı
  baltalama
  baltalamak
  baltalanabilmek
  baltalayabilmek
  baltalık
  balya makinesi
  balyalayabilmek
  balyoz gibi
  balyozlanma
  bam teli
  bam teline basmak (veya dokunmak)
  bambul otu
  bana da ... demesinler
  bana dokunmayan yılan bin yaşasın
  banabilmek
  bandırabilmek
  bandırma
  bandırmak
  bando
  bandoculuk
  Bangladeşli
  banjo
  bankacı
  banket
  banko
  banko geçmek
  banmak
  bant
  bant zımpara
  bantlayabilmek
  banttan vermek
  banyo
  banyo kazanı
  bar bar
  bar havası
  bara
  baraj
  baraj yapmak (veya kurmak)
  BARATA
  baratarya
  barbarizm
  barbarlaşabilmek
  barbunya
  barcılık
  bardağı taşıran damla
  bardakaltı
  BARDAKÇI
  BARDAN
  baret
  barınabilmek
  barındırabilmek
  barındırılabilmek
  barışabilmek
  barışık
  barıştırabilmek
  barikat
  barit
  bark
  barkarol
  baro
  barograf
  barok müzik
  baronluk
  barut
  barutçu
  barutçuluk
  baruthane
  barutluk
  bas bas
  bas! (veya bas git!)
  basabilmek
  basamak
  basıcılık
  basıla
  basıla vermek
  basılabilmek
  basılmak
  basın ataşesi
  basın bildirisi
  basın özeti
  basın toplantısı
  basınç anahtarı
  basınç duyumu
  basınçlamak
  basıölçer
  basit
  basitleşebilmek
  basitleştirebilmek
  basketbolculuk
  baskı
  baskı grubu
  baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir
  baskın
  baskın basanındır
  baskın yapmak
  baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
  baskül
  basmacı
  basmak
  basmayazı
  bastıbacak
  bastığı yerde ot bitmez
  bastırabilmek
  bastika
  baston
  baston (veya baston yutmuş) gibi
  baston kösteği
  bastoncu
  bastonculuk
  baş
  baş ağır gerek, kulak sağır
  baş bağlamak
  baş baş
  baş başa bırakmak
  baş başa kalmak
  baş başa vermek
  baş bodoslaması
  baş dille tartılır
  baş dümeni
  baş edebilmek
  baş kes, yaş kesme
  baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
  baş nereye giderse ayak da oraya gider
  baş ol da istersen soğan başı ol
  baş olan boş olmaz
  baş sağlığı, dünya varlığı
  baş tutamamak
  baş ucu
  baş üstünde yeri var
  baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde
  baş yastığı baş derdini bilmez
  baş yemek
  başa baş noktası
  başa gelen çekilir
  başa gelmeyince bilinmez
  başa güreşmek
  başağrısı
  başak
  başak toplamak
  başakçı
  başakçık
  başarabilmek
  BAŞARIM
  başbuğ
  başçı
  başhakem
  başhemşire
  başı açık
  başı bütün
  başı dönmek
  başı için
  başı kabak
  başı tutmak
  başı üstünde yeri olmak
  başı yastığa düşmek
  başı yumuşak
  başıboş
  başıboş bırakmak
  başım gözüm üstüne
  başın başı, başın da başı var
  başına çalsın!
  başına dikmek
  başına gelen başmakçıdır
  başına gelmek
  başına iş çıkarmak
  başına iş çıkmak
  başına kalmak
  başına vur, ağzından lokmasını al
  başına vurmak
  başında paralansın
  başından aşağı kaynar sular dökülmek
  başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
  başını bağlamak
  başını boş bırakmak
  başını derde sokmak
  başının altında
  başının etini yemek
  başının gözünün sadakası
  başka
  başka işi yok mu?
  başkalaşabilmek
  başkaldırabilmek
  başkaldırı
  başkan
  başkan vekili
  başkanlık
  başkanlık etmek
  başkanlık makamı
  başkatip
  başköşe
  Başkurt
  başlama vuruşu
  Başlama!
  başlanabilmek
  başlangıç
  başlangıç noktası
  başlangıç tutmak (veya almak)
  başlatabilmek
  başlatıcı
  başlatılabilmek
  başlayabilmek
  başlık
  başlık almak
  başlık parası
  başlık vermek
  BAŞLIKÇI
  başoyuncu
  başrol
  başsızlık
  baştan savmacı
  başucu uzaklığı
  başüstüne
  başvurabilmek
  başvurdurma
  başvurulabilmek
  başyardımcı
  başyazar
  başyazı
  başyıldız
  başyönetmen
  batabilmek
  batakhane
  bataryalı
  batı
  batılı
  batılılaşabilmek
  batırabilmek
  BATIRIK
  batırılabilmek
  batırmak
  batik
  battaniye
  Battı balık yan gider
  bavul ticareti
  bavulcu
  bay
  bayağı kaçmak
  bayağılık
  bayan
  bayatibuselik
  bayılabilmek
  bayılttırma
  bayındırlaştırabilmek
  bayi
  baykuşun kısmeti ayağına gelir
  bayrak
  bayrak çekmek (veya asmak)
  bayrak yarışı
  bayrakçı
  bayraklaşabilmek
  bayraklaşma
  bayram
  bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü
  bayram günü
  bayram şekeri
  bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir
  bayramlaşabilmek
  bayrı
  baz almak
  BAZA
  bazı dingil döner, bazı teker
  bazofil
  bazofobi
  bebecik
  bebek
  becerebilmek
  becermek
  bedava sirke baldan tatlıdır
  bedel
  bedel vermek
  bedelsiz ithalat
  beden eğitimi
  bedirik
  beğendirebilmek
  beğenebilmek
  beğeni
  beğenilme
  beğenmek
  beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin
  beğenmezlik
  behey
  beis yok
  bekar
  bekar gözü, kör gözü
  bekar kalmak (veya yaşamak)
  bekara karı boşaması kolaydır
  bekarhane
  bekarın yakasını it yer, yakasını bit
  bekarlık maskaralık
  bekarlık sultanlık
  bekçi
  Bekle yarin köşesini!
  beklemeye almak
  beklenebilmek
  beklenilme
  beklenti
  bekleşme
  bekleşmek
  bekletebilmek
  bekletilebilmek
  bekletilme
  bekletilmek
  bekleyebilmek
  bektaşi üzümü
  bel
  bel bel
  bel kemeri
  bel vermek
  bela
  belagat
  belalar mübareği
  belçikalı
  beleşten
  belgelendirebilmek
  belgelendirilebilmek
  belgelenebilmek
  belgeleyebilmek
  belgelikçi
  belgelikçilik
  belgesel
  belgesel film
  belgeselci
  belirebilmek
  belirginleşebilmek
  belirginleştirebilmek
  belirginleştirilebilmek
  belirlenebilmek
  belirlenim
  belirleşme
  belirleyebilmek
  belirli
  belirli nesne
  belirmek
  belirsiz geçmiş
  belirsizleşebilmek
  belirsizleştirebilmek
  belirsizleştirilebilmek
  belirtebilmek
  belirti
  belirtilebilmek
  belirtke
  belirtme sıfatı
  belki de
  bellek karışıklığı
  bellek yitimi
  belleme
  bellenebilmek
  belletebilmek
  belletilebilmek
  belleyebilmek
  belsoğukluğuna uğratmak
  bembeyaz
  ben
  ben hancı, sen yolcu oldukça
  ben şahımı (veya şeyhimi) bu kadar severim
  ben yokum (veya ben bu işte yokum)
  benbenci
  bencilleşebilmek
  benden paso
  benden söylemesi
  bendeniz
  bendezade
  beneklenebilmek
  benekleşme
  benim oğlum bina okur, döner döner yine okur
  BENİMKİ
  benimsenebilmek
  benimsetebilmek
  benimsetilebilmek
  benimseyebilmek
  benlik davası
  benlik ikileşmesi
  benlikçi
  benlikçilik
  benmari
  benzemek
  benzemez
  benzer
  benzeşen
  benzeşmezlik
  benzetebilmek
  benzetilebilmek
  benzetmek gibi olmasın
  benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur
  benzeyebilmek
  benzi kül gibi olmak
  benzi uçmak
  benzinci
  benzincilik
  benzinde kan kalmamak
  benzinleme
  beraatizimmet asıldır
  berabere bitmek
  beraberlik müziği
  berat
  berber
  Berberi
  bere
  bereket ki (veya bereket versin ki)
  bereket versin
  bereketlenebilmek
  bereketlenme
  bereketli ola! (veya olsun!)
  berelenebilmek
  berelenme
  bereleyebilmek
  beriki
  berkinme
  berraklaşabilmek
  berraklaşma
  berraklaştırabilmek
  bertilme
  besi
  besi merası
  Besle kargayı, oysun gözünü
  besleme basın
  besleme gerilimi
  beslemek
  beslemeyi eslemeden alma
  beslenebilmek
  beslenilme
  beslenme bozukluğu
  besletebilmek
  besletme
  besleyebilmek
  bestelenebilmek
  besteleyebilmek
  beş para etmez
  beş parmağın beşi bir olmaz
  beş parmağın hangisini kessen acımaz?
  beş yüzlü
  beşer şaşar
  beşerî coğrafya
  beşiğini sallamak
  beşik
  beşikçi
  beşli
  beşli ganyan
  beşlik
  bet
  beterin beteri var
  beterleşebilmek
  beterleşme
  beterleşmek
  beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek)
  beti benzi kalmamak
  betili
  betim
  betimleme
  betimlemek
  betimlenebilmek
  betimleyebilmek
  betisiz
  betoncu
  bevliyecilik
  bey
  bey ardından çomak çalan çok olur
  beyaz bayrak
  beyaz iş
  beyaz kitap
  beyaz yakalılar
  beyazın adı, esmerin tadı
  beyazlaşma
  beyazlatabilmek
  beyazlatıcı
  beyazlatma
  beyefendi
  beygir
  beygirci
  beyin kanaması
  beyin takımı
  beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
  beylik çeşmesinden su içme
  beylik fırın has çıkarır
  beylik söz
  beylik tabanca
  bez
  bez bağlamak
  BEZCİ
  BEZCİLİK
  bezdirebilmek
  bezdirici
  bezdirilebilmek
  bezdirilme
  beze
  bezebilmek
  bezekçi
  bezemeci
  bezenebilmek
  BEZENME
  bezgin
  bezi herkesin arşınına göre vermezler
  bezik
  bezilebilmek
  BEZLEMEK
  bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
  bıçak gibi kesilmek
  bıçak suyu kesiyor
  bıçak yarası geçer (veya onulur), dil yarası geçmez (veya onulmaz)
  bıçakçı
  bıçakçılık
  bıçaklayabilmek
  BIÇIK
  bıçkı
  bıkabilmek
  bıkılabilmek
  bıkmak
  bıktırabilmek
  bıktırıcı
  bıktırılabilmek
  bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır
  bılkıma
  bıngıldamak
  bırakabilmek
  bırakılabilmek
  Bırakılma
  bırakmak
  bıraktığım (veya bağladığım) yerde (veya çayırda) otluyorsun (veya otluyor)
  bıraktırabilmek
  bıraktırılabilmek
  biber turşusu
  biçebilmek
  biçem bilimi
  biçerdöver
  biçicilik
  biçilebilmek
  biçimci
  biçimlendirebilmek
  biçimlendirilebilmek
  biçimlendirmek
  biçimlenebilmek
  biçimsizleşebilmek
  biçimsizleştirebilmek
  biçivermek
  biçtirebilmek
  bidon
  biftek
  bigudi
  bijuteri
  bikini
  bilanço
  bilardo masası
  bilardocu
  bilardoculuk
  Bildiğini yedi mahalle bilmez
  bildik
  bildik çıkmak
  bildirebilmek
  bildiri
  bildirilebilmek
  bildirilme
  bildirişme
  bildirişmek
  bildirme eki
  bilebilmek
  bileğine güvenmek
  bilek gibi
  bilenebilmek
  bileşik
  bileşik kesir
  bileşikgiller
  bileşim
  bileşmek
  bileştirmek
  bilet
  biletebilmek
  bileyebilmek
  bilezik
  bilfarz
  bilgeleşebilmek
  bilgi
  bilgi çarpıtma
  bilgilendirebilmek
  bilgilendirilebilmek
  bilgilendirme
  bilgilenebilmek
  bilgilenme
  bilgisayar
  bilgisayar ağı
  bilgisayarcı
  bilgisayarcılık
  bilgisizlik
  bilim
  bilimsel deneycilik
  bilinç
  bilinçlendirebilmek
  bilinçlendirilebilmek
  bilinçlenebilmek
  bilinebilmek
  bilir
  bilirkişi
  bilisiz
  biliş
  billahi
  billurlaşabilmek
  billurlaştırabilmek
  bilmece
  bilmek
  bilmem hangi (veya kaç veya kim veya nasıl veya ne)
  bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp
  bilmukabele
  bilye
  bin bilsen de bir bilene danış
  bin dost az, bir düşman çok
  bin işçi, bir başçı
  bin merak bir borç ödemez
  bin nasihatten bir musibet yeğdir
  bin ölçüp bir biçmeli
  bin tasa bir borç ödemez
  bin yaşa!
  bina
  binbir ayak bir ayak üstüne
  bindallı
  bindirebilmek
  bindirilebilmek
  bindirilme
  bindirme kilit
  bindirmek
  binek atı
  binek taşı
  binicinin sağı solu olmaz
  binin yarısı beş yüz (o da bizde yok)
  binit
  binivermek
  binmek
  bir abam var atarım, nerede olsam yatarım
  bir adama kırk gün ne dersen o olur
  bir ağaçta gül de biter diken de
  bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır
  bir an önce
  bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)
  bir aşağı bir yukarı
  bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun
  bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez
  bir başa bir göz yeter
  bir ben, bir de allah bilir
  bir bu eksikti
  bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz
  bir dalda durmamak
  bir de
  bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
  bir dereceye kadar
  bir dirhem et bin ayıp örter
  bir dokun bin ah işit (veya dinle) (kaseifağfurdan)
  bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir
  bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
  bir elin nesi var, iki elin sesi var
  bir elin sesi çıkmaz
  bir elinin verdiğini öbür elin görmesin
  bir elmanın yarısı o, yarısı bu
  bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
  bir fincan (veya acı) kahvenin kırkyıl hatırı vardır
  bir fit bin büyü yerine geçer
  bir görüş bir kör biliş
  bir göz ağlarken öbür göz gülmez
  bir gözeliler
  bir günlük beylik beyliktir
  bir hoşluğu olmak
  bir hücreli
  bir ilke imza atmak
  bir inat, bir murat
  bir iştir oldu
  bir kararda bir Allah
  bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
  bir kaşık suda boğmak
  bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır
  bir kol çengi
  bir kolayını bulmak
  bir koltuğa iki karpuz sığmaz
  bir korkak bir orduyu bozar
  bir köroğlu, bir ayvaz
  bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır
  bir lokma bir hırka
  bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
  bir mum al da derdine yan
  bir postum var atarım, nerede olsa yatarım
  bir selam bin hatır yapar
  bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
  bir söyle on dinle
  bir sürçen atın başı kesilmez
  bir şey yapmak
  bir şeyler, bir şeyler
  bir tanem
  bir tepe yıkılır, bir dere dolar
  bir türlü
  bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden
  birahane
  birbirini yemek
  birçoğu
  birçokları
  birer ikişer
  bireşim
  bireycilik
  bireyleşebilmek
  bireylik
  biri bilmeyen bini hiç bilmez
  biri eşikte biri beşikte
  biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
  birikebilmek
  birikim
  birikinti konisi
  biriktirebilmek
  biriktirilebilmek
  birincil enerji
  birincil grup
  BİRKAÇI
  birleşebilmek
  birleşik cümle
  birleşik fiil
  birleşik kelime
  birleşik oturum
  birleşilebilmek
  birleşilme
  birleşim
  birleşivermek
  birleştirebilmek
  birleştirici
  birleştirilebilmek
  birleştirivermek
  birleştirme
  birli
  birlikten kuvvet doğar
  biryancı
  bis yapmak
  bisküvi
  bismillah
  bitebilmek
  bitik
  bitirebilmek
  bitirilebilmek
  bitirmiş
  bitişebilmek
  bitişik
  bitişik kelime
  bitişken
  bitiştirebilmek
  bitiştirilebilmek
  bitkileşme
  bitkisel hayat
  bitlenebilmek
  bitli (veya kurtlu) baklanın da kör alıcısı olur
  bitlis köftesi
  biye
  biyodizel
  biyokatalizör
  biz
  biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
  biz bize benzeriz
  biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz
  bize de mi lolo?
  bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
  bizimki
  blok
  blok yapmak
  bloke etmek
  blöf
  blöf yapmak
  bluz
  bobin
  bobinaj
  boca
  bocalatabilmek
  bodoslama
  boduç
  bodur tavuk her gün (veya dem) piliç
  bodurlaşma
  boğabilmek
  boğada
  boğasak
  boğasama
  boğasamak
  boğaz dokuz boğumdur
  boğaz durmaz
  boğaz içinde kavga var
  boğazında düğümlenmek
  boğazından geçmemek
  boğazlamak
  boğazlanabilmek
  boğazlanmak
  boğazlatabilmek
  boğazlayabilmek
  boğazlayıvermek
  boğdurabilmek
  boğmak
  boğuluvermek
  boğum
  boğumlanmak
  boğuntuya getirmek
  boğuşabilmek
  boğuşulma
  bohem
  bohriyum
  bok canına olsun
  bok soyu (veya bokun soyu)
  bok yemenin arapçası
  boka nispetle tezek amberdir
  boklamak
  boksörlük
  boku çıkmak
  bol
  bol bol yiyen bel bel bakar
  bolalma
  bolarabilmek
  BOLARMA
  bolivyalı
  bollaşabilmek
  bollaşıvermek
  BOLLAŞMA
  bollaştırabilmek
  bollaştırılabilmek
  bollaştırma
  bomba
  bombacı
  bombacılık
  bombalanabilmek
  bombalatabilmek
  bombalayabilmek
  bombalayıvermek
  bombardıman etmek
  bombelenebilmek
  bon otu
  bonboncu
  bonbonculuk
  boncukçu
  boncukçuluk
  bone
  bonkörleşebilmek
  bor
  borasit
  borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
  borç
  borç almak
  borç iyi güne kalmaz
  borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir
  borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır
  borç vermekle, düşman vurmakla
  borç yiğidin kamçısıdır
  borç yiyen kesesinden yer
  borçlanabilmek
  borçlandırabilmek
  borçlandırılabilmek
  borçlandırılma
  borçlanılma
  borçlanmak
  borçlu ölmez, benzi sararır
  borçluluk dengesi
  borçlunun dili kısa gerek
  borçlunun duacısı alacaklıdır
  borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  borda
  bordada teslim
  borsa acentesi
  borsa oyunu
  borsa simsarı
  borsacılık
  boru askısı
  boru değil (veya boru mu bu?)
  boru hattı
  bosna hersekli
  bostan gök iken pazarlık yapılmaz
  bostan gölgeliği
  bostan korkuluğu
  bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
  boş
  boş başak dik durur
  boş çuval ayakta durmaz
  boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
  boş ite menzil olmaz
  boş ol (veya olsun)
  boş torba ile at tutulmaz
  boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
  boşalabilmek
  boşalıvermek
  boşalma
  boşaltabilmek
  boşaltılabilmek
  boşaltılma
  boşaltıvermek
  boşaltma havzası
  boşanabilmek
  boşandırma
  boşanıvermek
  boşanmak
  boşatabilmek
  boşatılabilmek
  boşayabilmek
  boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (veya az) demiş
  Boşnak
  bot
  botanik bahçesi


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1340332