kur TÜRKÇE SÖZLÜK - KUR - kur
Ana sayfa


kur
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri:
  "Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı."- .

  Düzey.

  Karşı cinse ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma.

  Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma.

  "kur" nasıl hecelerine ayrılır
  kur  İlgili Kelimeler

  açıkgözlülük etmek
  açılmak
  ad çekme
  ad çekmeye girmek
  adres
  ağaç kurbağası
  akademici
  akbakla
  akbuğday
  alım
  alımlı
  aman bulmak
  amfibyumlar
  ana kolon hattı
  anaç
  armut hoşafı
  asamble
  atmak
  ayet
  ayrık
  bakımevi
  balık unu
  balotaj kurulu
  bambul
  bandırma
  bani
  başından almak
  başkan yardımcısı
  bat
  bilgi
  bilgi işlem
  bilgileşim
  bir kurşun atımı
  boynuz
  bozkır
  bozumca
  böcü
  burma
  cam kanatlılar
  cambaz
  cambazlık
  canavar
  cerbeze
  cılkava
  cin cin bakmak
  cüz
  çakal
  çakmak
  çalı süpürgesi
  çalım satmak
  çamaşır ipi
  çamaşır mandalı
  çamaşırlık
  çarıklı erkanıharp
  çarpmak
  çıbanbaşı
  çift vuruş
  çörek
  dağıtmak
  dengeli
  desikatör
  dikbaşlı
  dolabı bozulmak
  dut hoşafı
  dürüst
  dürüst oyun
  düşüklük
  düşüntülü
  düzgün
  düzgüsel
  eğitmen
  el bezi
  elma hoşafı
  enfiye
  erkanıharp
  esmer
  etli bitki
  etsiz
  evham
  evhamlanmak
  evhamlı
  fasulye pilakisi
  fatiha
  felah
  felah bulmak
  fesahat
  fikir
  fiyonk
  flandra balığı
  genel görüşme
  geren
  gözleri velfecri okumak
  grafit
  gurur
  gurur gelmek
  gururlu
  gül kurusu
  güllabi
  gününü (veya günlerini) saymak (veya beklemek)
  güve
  hafız
  halas olmak
  halaskar
  haşiş
  hatim
  hatim duası
  hatim indirmek
  hatmetmek
  helal
  helmintolog
  helmintoloji
  helmintolojik
  heyet
  hıfza çalışmak
  hınzır
  hin
  hinleşmek
  hinoğlu
  Hurufilik
  hükûmet komiseri
  hülya
  idare amiri
  iham
  ihdas
  ihdas etmek
  İHLAS
  imza çizelgesi
  inşa etmek
  irredantist
  irredantizm
  iskelet
  işini uydurmak
  işkil
  kadir gecesi
  kaide
  kaideci
  kaidecilik
  kaideli
  kaidesiz
  kakırdamak
  kakırtı
  kaknem
  kalemtıraş
  kalkış yarışı
  kamp
  kan akıtmak
  kara kurbağası
  karıştırmak
  kari
  Karun
  kav gibi
  kavait
  kavruk
  kayısı kurusu
  kaymak
  kelam-ı kadim
  kendini sıyıramamak
  kıraat
  kıraat etmek
  kırıntı
  kırmızı kart
  kıskıvrak yakalamak (veya bağlamak)
  kıtlık
  kıyasa muhalefet
  kıyasi
  kitabi
  kitaplık
  kof
  kongre
  konstrüktivist
  konstrüktivizm
  kopmak
  kota
  kökten dincilik
  köktencilik
  köpoğlu
  köpoğluluk
  Ku
  kura efradı
  kura neferi
  kurabilme
  kurabilmek
  kurabiyeci
  kurabiyecilik
  kurakçıl
  kuraklık
  kural dışı
  kurala aykırı
  kuralcı
  kuralcılık
  Kuralı
  kurallaşma
  kurallaşmak
  kurallaştırma
  kurallaştırmak
  kurallı
  kurallı tümce
  kuralsız
  kuralsızlık
  kuramcı
  kuramcılık
  kuramlaştırma
  kuramlaştırmak
  kuramsal
  kurbağa
  kurbağacık
  kurbağalama
  kurbağazehri
  kurban eti
  kurban etmek
  kurbanlık
  kurcalama
  kurcalanış
  kurcalanma
  kurcalanmak
  kurcalatma
  kurcalatmak
  kurcalayabilme
  kurcalayabilmek
  kurcalayış
  kurdele balığı
  kurdeleli
  kurdelesiz
  kurdurabilme
  kurdurabilmek
  kurdurma
  kurdurmak
  kurdurtma
  kurdurtmak
  kurgucu
  kurguculuk
  kurgulama
  kurgulanma
  kurgulanmak
  KURGULU
  kurgusal
  kurgusuz
  kurma
  kurmacı
  kurmay
  kurmaylık
  kurnalı
  kurnasız
  kurnazca
  kurnazcasına
  kurnazlaşma
  kurnazlaşmak
  kurnazlık
  kurnazlık etmek
  kursaklı
  kursaksız
  KURSİYER
  kurşun rengi
  kurşun tutmak
  kurşuncu
  kurşunculuk
  kurşunileşme
  kurşunileşmek
  kurşunlama
  kurşunlamak
  kurşunlanma
  kurşunlanmak
  kurşunlaşma
  kurşunlaşmak
  kurşunlatma
  kurşunlatmak
  kurşunlu
  kurşunsu
  kurşunsuz
  kurşunumsu
  kurt bilimci
  kurt köpeği
  kurt sineği
  kurtarabilme
  kurtarabilmek
  kurtarıcı
  kurtarıcılık
  kurtarılabilme
  kurtarılabilmek
  kurtarılma
  kurtarılmak
  kurtarım
  kurtarış
  kurtarma
  kurtarmak
  kurtayağı tozu
  kurtçul
  kurtlandırma
  kurtlandırmak
  kurtlanış
  kurtlanma
  kurtlaşma
  kurtlaşmak
  kurtluk
  kurtsuz
  kurttırnağı
  kurtulabilme
  kurtulabilmek
  kurtulma
  kurtuluşlu
  kurtuluşsuz
  kurtuluverme
  kuru
  kuru kahveci
  kuru kahvecilik
  kuru kuruya
  kuru söz
  kuru tarım
  kuru temizleyici
  kuru yemişçi
  kuru ziraat
  kuruculuk
  kurulama
  kurulanış
  kurulanma
  kurulanmak
  kurulaşma
  kurulaşmak
  kurulayabilme
  kurulayabilmek
  kurulayış
  kurulma
  kurulmak
  kurulu
  kuruluk
  kuruluş
  kuruma
  kurumlanış
  kurumlanma
  kurumlanmak
  kurumlaşma
  kurumlaşmak
  kurumlaştırma
  kurumlaştırmak
  kurumlu
  kurumsal
  kurumsallaşma
  kurumsallaşmak
  kurumsallaştırma
  kurumsallaştırmak
  kurumsuz
  kurumsuzluk
  kuruntulu
  kuruntusuz
  kuruş
  kuruş kuruş
  kuruşlandırma
  kurut
  kurutabilme
  kurutabilmek
  kurutaç
  kurutma
  kurutmalı
  kurutmalık
  kurutulabilme
  kurutulabilmek
  kurutulma
  kurutulmak
  kurutuş
  kuruverme
  kuruyuş
  kuryelik
  kuyruksuzlar
  kül yemek (veya yutmak)
  larva
  lekeci
  lokalizasyon
  mağrur
  mağrurlanmak
  malihülya
  masa tenisi
  mavruka
  merasimli
  meşecik
  meyvehoş
  mısır unu
  montaj
  montajcı
  montajcılık
  montajlama
  montajlamak
  moral eğitim merkezi
  Mushaf
  mushaf-ı şerif
  müesses
  müessese
  müesseseleşme
  müesseseleşmek
  müessis
  müfessir
  müstesna
  mütevehhim
  nazari
  nazariyat
  nazariyatçı
  nazariye
  nazariyecilik
  necat
  necat bulmak
  nemlendirici krem
  nişan
  nizam
  normal
  nöbet beklemek (veya tutmak)
  organizasyon
  organize
  orostopolluk
  oyun etmek
  ölçünlü dil
  para
  Pb
  pipiriklenmek
  pirinç unu
  postu deldirmek
  poz
  pozsuz
  pötifur
  protokolcü
  pul biber
  reha
  Rf
  rutherfordyum
  saf
  sarı kart
  satın alma
  sauna
  seçmecilik
  sergi sermek
  sermek
  sivri fare
  sökmek
  spekülasyon
  spekülatif
  su keleri
  su sarımsağı
  sure
  Sünnilik
  sürfe
  şeriat
  şerit balığı
  şeytan kuşu
  şüphe
  taba
  tahakkuk ettirmek
  TAHLİS
  tahlisiye
  tahmisçi
  tantana yapmak (veya etmek)
  tantanacı
  tasavvuf
  taze
  tecvit
  teessüs
  teessüs etmek
  tefsir
  teori
  teorik
  teorisyen
  tepsermek
  tesis
  tesis etmek
  teşekkül
  teşekkül etmek
  teşrifat
  tevehhüm
  tıngır mıngır
  tilavet
  tilki gibi
  tilkileşmek
  tilkilik
  tipo
  topaç
  tütün rengi
  ustalıkla
  uygulama
  uygulamak
  ürtiker
  vareste
  vareste kalmak
  vehim
  vesvese
  vesveseli
  vesveseye düşmek
  vişne hoşafı
  yağma etmek
  yağmur bombası
  yağmur duası
  yaka kartı
  yakmak
  yaprakkurusu
  yasin
  yayın organı
  yer meşesi
  yer palamudu
  yer pelidi
  yeşil
  yıkmak
  yollu
  yolsuz
  yulaf unu
  yuvasını dağıtmak
  zehaba (veya zehabına) kapılmak
  zimmet


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1259766