maskaraya almak TÜRKÇE SÖZLÜK - MASKARAYA ALMAK - maskaraya almak
Ana sayfa


maskaraya almak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • biriyle eğlenmek, alay etmek.
  İlgili Kelimeler

  abdest almak
  abdest tazelemek
  acemleşmek
  acılaşmak
  acısını çıkarmak
  açığa alma
  açıktan para almak
  açmak
  adama benzemek (veya dönmek)
  ağda yapmak
  ağdalaşmak
  ağırlaşmak
  ağzından lokmasını almak
  ahını almak
  ahını yerde koymamak
  ahzetmek
  akıl almak
  aklına sığdırmak
  aklının bir köşesine yazmak
  alacağına saymak (veya tutmak)
  alakalanmak
  alçacık eşeğe herkes biner
  aleyhe dönmek
  aleyhte olmak
  alıcı
  alıntılamak
  alıvermek
  alma
  almak
  alt kurul
  altınlaşmak
  alttan almak
  amir
  anahtarı beline takmak
  anmak
  ant verdirmek
  aparmak
  ara
  arıcı
  arıcılık
  arkalamak
  artırmak
  asılmak
  aşağıdan almak
  aşağısamak
  aşığı cuk oturmak
  ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
  avans almak
  avucunun içine almak
  avuçlamak
  ayağını (veya ayaklarını) sürümek
  ayak ayak üstüne atmak
  ayak sürümek
  aylık almak
  azletmek
  bağışlamak
  bakırlaşmak
  bal sağmak
  bankadan çekmek (veya almak)
  barışmak
  baskılamak
  baş koymak
  başına geçmek
  başından almak
  başını ateşlere yakmak
  başını ortaya koymak
  başlık almak
  bayağılaşmak
  baz almak
  bedirlenmek
  belirmek
  benekleşmek
  berabere kalmak
  bileştirmek
  bilgi edinmek
  binmek
  bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)
  bir dirhem et bin ayıp örter
  bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
  bireysel emeklilik
  bireyselleştirmek
  biyopsi yapmak
  bloke etmek
  boncuklaşmak
  borca almak
  borca girmek
  borç almak
  borç altına girmek
  borçlanmak
  boşa almak
  boy abdesti almak
  boykot etmek
  boynuna almak
  boynuzlanmak
  boyunduruğa vurmak
  bölüşmek
  bronzlaşmak
  budamak
  buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
  burnuna koymak
  burnundan yakalamak
  buruklaşmak
  Buyur etmek
  buyurmak
  büyülemek
  canavarlaşmak
  cehennemleşmek
  cendereye sokmak
  cereyana kapılmak
  cesaret almak (veya bulmak)
  cesaret etmek
  cevaplı telgraf
  cımbarlamak
  ciddileşmek
  çalmak
  çeğmellenmek
  çekişe çekişe pazarlık etmek
  çekmek
  çerçevelemek
  çevrelemek
  çıkış almak
  çiçeksimek
  çiğnemek
  çizici
  çocuklaşmak
  çorba olmak (veya çorbaya dönmek)
  çullanmak
  dadılık etmek
  dahil etmek
  daldız
  danışmak
  dargınlaşmak
  dayamak
  dayanmak
  değiş etmek
  değiştirmek
  dercetmek
  derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
  derecelenmek
  dereceye girmek
  derisini yüzmek
  ders almak
  destekleşmek
  destur almak
  devirmek
  devralmak
  dikenleşmek
  direksiyona geçmek
  direktif almak
  disipline
  diş bilemek
  doktor doktor gezmek (veya dolaşmak)
  dokunmak
  dolandırmak
  doldurmak
  domalmak
  dondurmak
  doping yapmak
  döl almak
  dönmek
  dörtköşe olmak
  dövizzede
  dramatikleşmek
  duldalamak
  durum almak
  duymak
  duyum almak
  düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek)
  düşmek
  eğilmek
  eğreti almak
  Eğretilemek
  ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
  el almak
  el koymak
  elde etmek
  elden almak
  elini çabuk tutmak
  emir almak
  emir altına almak
  enfiye çekmek
  enginleşmek
  enterne etmek
  erginlemek
  erketecilik etmek (veya yapmak)
  eroin kullanmak
  esas vaziyete geçmek
  esinlenmek
  eski defterleri yoklamak (veya karıştırmak)
  esmerleşmek
  esnekleşmek
  eşeğini sağlam kazığa bağlamak
  etrafını almak (veya sarmak)
  eyer boşaltmak
  ezbere almak
  fazla gelmek (veya kaçmak)
  felç olmak
  fethetmek
  fetva çıkarmak
  feyzalmak
  fikir danışmak
  fikrini almak
  film çekmek
  film çevirmek
  flaş
  garanti altına almak
  garanti etmek
  garanti vermek
  garantilemek
  gardını almak
  gasbetmek
  geçmek
  gel demesi kolay ama git demesi güçtür
  gelenekselleşmek
  genelleşmek
  gerdan kırmak
  gez göz arpacık
  gezinti yeri
  gezlemek
  girişmek
  girmek
  gitmek
  giyinmek
  göğsü daralmak (veya tıkanmak)
  göğüs geçirmek
  görev bilmek (veya saymak veya addetmek)
  görevden (veya görevinden) almak
  görevden (veya görevinden) uzaklaştırmak
  görevlenmek
  görmek
  görünüş almak
  göz önünde tutmak (veya bulundurmak)
  göz önüne almak
  gözaltına almak
  gözetmek
  gözleği
  gusletmek
  gün almak
  gün yemek
  güvenceye bağlamak
  güzelleşmek
  haberdar olmak
  hacamat etmek (veya yapmak)
  hacir altına almak
  hak etmek
  hakkından gelmek
  halef selef olmak
  hamam otu
  hamurlaşmak
  harcama
  harcamak
  hatır almak
  hava oyunu
  havasına uymak
  havi olmak
  hayatına girmek
  haz almak
  hazırlamak
  hedef almak
  hesaba katmak
  hesabını almak
  hıncını çıkarmak
  hınç (veya hıncını) almak
  hızlanmak
  hizmet görmek
  hizmete girmek
  ibret almak
  icazet almak
  iç çekmek
  içermek
  içine çekmek
  iftihara geçmek
  ihtiva etmek
  ihtiyarlamak
  ikinci gelmek
  iktibas etmek
  ilam almak
  ileri almak
  ilerlemek
  ilhak etmek
  ilkelleşmek
  iltizam etmek
  indirmek
  inhisara (veya inhisarına) almak
  inisiyatifini kullanmak
  intikam almak
  ipini kırmak
  ipotek altında tutmak
  isabet etmek
  isim yapmak
  istiap etmek
  istihbar etmek
  istihza etmek
  istikraz etmek
  iş çığırından çıkmak
  işe karışmak
  işi sağlama almak
  işitmek
  iştira etmek
  ithal etmek
  itibar etmek
  ittihaz etmek
  iyi etmek
  izin koparmak
  kabuklaşmak
  kabul etmek (veya eylemek)
  kademe ilerlemesi
  kadınlaşmak
  kafaya almak
  kaftan
  kaldırmak
  kalıplaşmak
  kalkmak
  kam almak
  kamulaştırmak
  kan gütmek
  kanadı altına almak
  kanat germek
  kanı temizlenmek
  kanserleşmek
  kanuniyet kesbetmek
  kapamak
  kapı yapmak
  kapış kapış yapmak
  kapışmak
  kaplamak
  kapmak
  kapsamak
  karar bulmak
  karmaşmak
  karşı çıkmak
  kasnaklamak
  kastetmek
  katetmek
  kaydetmek
  kaynaklanmak
  kaynamak
  kaynatmak
  kazıklanmak
  kazıma
  kazımak
  kefeni boynunda olmak
  kefenlik
  kefil olmak
  kelepir yakalamak
  kellesini koltuğuna almak
  kelleyi koltuğun altına almak
  kemikleşmek
  kendine hisse çıkarmak
  kendini dirhem dirhem satmak
  kerterizlemek
  keseneğe almak
  kesinleşmek
  kesmek
  keyfini çıkarmak
  keyif sormak
  kırmak
  kırmızılaşmak
  kısıtlamak
  kısmet (veya kısmeti) çıkmak
  kıssadan hisse almak (veya çıkarmak)
  kıstas tutmak
  kıvrılmak
  kıyak kaçmak
  kızağa çekmek
  kızarmak
  kızışmak
  kilometre yapmak
  kindar
  kinlenmek
  kisveye bürünmek
  koltuklamak
  komplo kurmak
  konuklamak
  konumlanmak
  konut kredisi
  koparmak
  kordon
  korkunçlaşmak
  korumaya almak
  kök almak
  kötü olmak
  kötümsemek
  kronikleşmek
  kucaklamak
  kudurmak
  kulağına kar suyu kaçmak
  kurdunu (veya kurtlarını) dökmek (veya kırmak)
  kurdunu kırmak
  kurtarımcı
  kurtarımcılık
  kuşatmak
  kuzu kesilmek
  külah takmak
  kümbetlenmek
  kürünü kırmak
  leğen başından almak
  leğen ibrik
  likit fon
  maaş almak
  magazinleşmek
  makaslamak
  makaslanmak
  marke etmek
  maskaraca
  maskaralaşmak
  matrağa almak
  mesuliyet almak
  meşgul etmek
  meşhur olmak
  meşk almak
  mevzuya girmek
  meydan savaşı
  mezura
  misyon üstlenmek
  morarmak
  muslukçu
  muslukçuluk
  muşambalaşmak
  mübayaa etmek
  mükafat almak
  mülakat yapmak
  mütelezziz olmak
  nakit kartı
  nasiplenmek
  nazarıitibara almak
  nefes almak
  neşet etmek
  neşter
  neşter vurmak
  nezarete almak
  nezetmek
  niyet çekmek
  not almak
  notalamak
  nüfusunu çıkarmak
  oh demek
  olmak
  oluklaşmak
  olur almak
  omuzlamak
  oraklaşmak
  oturmak
  oynamak
  öbekleşmek
  öç (veya öcünü) almak (veya çıkarmak)
  Ödünçlemek
  öğrenmek
  ölçümlemek
  öncelemek
  önlem almak
  örnek almak
  örneksemek
  örtbas
  özezer
  pancarlaşmak
  para çekmek
  para sızdırmak (veya koparmak)
  para yatırmak
  para yemek
  parasını çekmek
  parsayı başkası toplamak
  patentinin altına almak
  payını almak
  pelteleşmek
  pembeleşmek
  pereseye almak
  piyango çekmek
  poz vermek
  print etmek
  priz
  puslanmak
  put kesilmek
  pürüzalır
  radikalleşmek
  rahleitedrisinden geçmek
  randevu almak
  rapor almak
  reçete yaptırmak
  replik almak
  rızasını almak
  riske girmek (veya risk almak)
  rol almak
  rol oynamak
  rölantiye almak
  rüşvet yemek
  rüzgar gelecek delikleri tıkamak
  sadeleşmek
  sağlam kazığa bağlamak
  sağmak
  sahaya çıkmak
  sahileşmek
  sakınmak
  sallasırt
  sandığa gitmek
  sarakaya almak
  sarı kart görmek
  sarılaşmak
  sarılmak
  sarmak
  Satasıya
  satın alma
  saydırmak
  sayıcı
  saymak
  seçmek
  selbetmek
  sertelmek
  sertlenmek
  sertleşmek
  seyretmek
  sıkıştırmak
  sıkıya almak
  sıkmak
  sıralanmak
  sırtlamak
  sıyırmak
  sigortalamak
  silah patlamak
  silmek
  soğuklamak
  soğuklaşmak
  soğurmak
  sokmak
  soluk almak
  soluklanmak
  sonuç almak
  sonuç yarışması
  sosyal sigorta
  soymuk
  söz almak
  sözü ağzında bırakmak
  su çekmek
  sucuklaşmak
  suratı değişmek
  süreğenleşmek
  sürmek
  sürücü kursu
  şart olmak
  şirketleşmek
  tabi kılmak
  tahsil görmek
  tahvil
  takaddüm etmek
  takdim etmek
  takınmak
  takmak
  taksite bağlamak
  talip çıkmak
  tam not
  tasarlamak
  taslamak
  taşa tutmak
  tat almak
  tatlılaşmak
  tavır almak (veya takınmak)
  tazeleşmek
  tebellüğ etmek
  tedbir almak
  tekeline (veya tekellerine) almak
  tekme yemek
  tekmil almak
  teminat altına almak
  temizlemek
  teneffüs
  teneffüs etmek
  terfik etmek
  tesellüm etmek
  teslim almak
  teşekkül etmek
  teşmil etmek
  tezkere almak
  tınmak
  tıraşlamak
  tizleşmek
  tokatlamak
  topaklaşmak
  toplamak
  toz fırçası
  tunçlaşmak
  tutamlamak
  tutmak
  tutuşmak
  tutuya bırakmak (veya koymak)
  tuzluya mal olmak (veya oturmak veya patlamak)
  tüllenmek
  türbülansa girmek
  ucuza kapatmak
  uçmak
  uhdesine almak
  uslanmak
  usturayı kayışa çekmek
  uyuzlaşmak
  uzun kulaktan haber almak
  ülke açmak
  üstenmek
  üstlenmek
  üstüne çekmek
  üstüne kuma gelmek
  üşütmek
  vahamet kesbetmek
  vakumlamak
  vargel tezgahı
  vaziyet almak
  veresiye almak
  veresiye vermek
  vergiye bağlamak
  vira etmek
  vize almak
  vurmak
  yağma etmek
  Yahudi pazarlığı
  yakalamak
  yakasına sarılmak
  yalamak
  yanına bırakmamak (veya koymamak)
  yansımak
  yapışmak
  yapmak
  yaralı kuşa kurşun sıkılmaz
  yardım görmek
  yatmak
  yazboz tahtasına çevirmek
  yazmak
  yedeklemek
  yenileşmek
  yerine
  yerine geçmek
  yerini tutmak
  yeşermek
  yola çıkmak
  yolmak
  yorgunluk çıkarmak
  yönelmek
  yuları takmak
  yutmak
  yuvarlaklaşmak
  yük
  yük altına girmek
  yüklenmek
  yükümlendirmek
  yükümlenmek
  yülümek
  yürümek
  yürütmek
  yürüyüşe geçmek
  yüz kızdırmak
  yüzüğü geriye çevirmek
  zamanlama
  zamanlamak
  zapt etmek
  zehrolmak
  zevkini çıkarmak
  zincir vurmak
  zora binmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,103516E-02