yüreği ağzına gelmek TÜRKÇE SÖZLÜK - YÜREĞI AĞZıNA GELMEK - yüreği ağzına gelmek
Ana sayfa


yüreği ağzına gelmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek:
  "Çıngırağın her çekilişinde ikisinin de heyecandan yürekleri ağızlarına geliyor."- M. Yesari.
  İlgili Kelimeler

  ... bir hal almak (hale girmek)
  ... demek
  abandone
  ablavutlaşmak
  acarlaşmak
  acayip olmak
  acayipleşmek
  acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler
  acılaşmak
  acımak
  acımasızlaşmak
  acizleşmek
  aç susuz kalmak
  açgözlüleşmek
  açıklaşmak
  açıklık kazanmak
  açılmak
  adam olmak
  adama benzemek (veya dönmek)
  adileşivermek
  adlaşmak
  afacanlaşmak
  afyonu patlamak
  ağaçlanmak
  ağaçlaşmak
  ağdalanmak
  ağdalaşıvermek
  ağdalaşmak
  ağdırmak
  ağılaşmak
  ağır basmak
  ağır çekmek
  ağır gelmek
  ağırlaşmak
  ağırlık basmak (veya çökmek)
  ağız ağıza
  ağızlık
  ağlama duvarına dönmek
  ağlamaklı olmak
  ağzı dili (veya ağzı) kurumak
  ağzı kilitlenmek
  ağzına atmak
  ağzını açıp gözünü yummak
  ağzının perhizi yok
  ahenk almak
  ahı gitmek vahı kalmak
  ahmaklaşmak
  akçıllanmak
  akıllanıvermek
  akışkanlaşmak
  akkorlaşmak
  aklaşmak
  aklı başına gelmek
  aklı durmak
  aklını devşirmek
  akşamcılık etmek
  aktifleşmek
  alacalanmak
  alakalanmak
  alarma geçmek
  alarmak
  alçalmak
  alenileşmek
  alev almak
  alıklaşmak
  alınganlaşmak
  alışmak
  allak bullak olmak
  ALLAŞMAK
  almak
  altüst olmak
  ambalajlanmak
  AMBALE
  anaçlaşmak
  anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
  anası ağlamak
  anayasallaşmak
  angutlaşmak
  anıtlaşmak
  anlamsızlaşmak
  anlayışsızlaşmak
  anonimleşmek
  anormalleşmek
  antikalaşmak
  arabeskleşmek
  arapsaçına dönmek
  ardı arası kesilmemek
  argolaşmak
  arıklamak
  arılaşmak
  arınmak
  arıza yapmak
  arkada kalmak
  arkaya kalmak
  arsızlaşmak
  artçı
  asalaklaşmak
  asileşmek
  asilik etmek
  askerîleşmek
  aslan kesilmek
  aslanlaşmak
  aşındırmak
  aşk ağlatır, dert söyletir
  atılganlaşmak
  avallaşmak
  avdet etmek
  ayağı (veya ayakları) suya ermek
  ayağı ile gelmek
  ayağına dolanmak (veya dolaşmak)
  ayağına gelmek
  ayak basmak
  ayaklanmak
  ayıkmak
  ayılaşmak
  ayılmak
  aykırı düşmek
  aykırılamak
  aykırılaşmak
  aymak
  aymazlaşmak
  aynılaşmak
  ayranlaşmak
  ayrılanmak
  ayrımlaşmak
  ayyaşlaşmak
  azalmak
  azelleşmek
  azgınlaşmak
  azmak
  azmanlaşmak
  babacanlaşmak
  bacakları tutmaz olmak
  bağdaşıklaşmak
  bağımlılaşmak
  bağımsızlaşmak
  bağışıklık kazanmak
  bağnazlaşmak
  bahtı açılmak
  balabanlaşmak
  balçıklaşmak
  balina çubuğu
  barizleşmek
  basıklaşmak
  basitleşmek
  baskın yapmak
  baskına uğramak
  basmakalıplaşmak
  baş olmak
  başa güreşmek
  başı dönmek
  başına vurmak
  başını kurtarmak
  battal olmak
  battallaşmak
  bayatlamak
  baygınlaşmak
  bayındırlaşmak
  beceriksizleşmek
  becermek
  bedavalaşmak
  bedduası tutmak
  bediileşmek
  belirginleşmek
  belirsizleşmek
  bencilleşmek
  benzersizleşmek
  benzi kanlanmak
  benzine kan gelmek
  berabere kalmak
  berbat olmak
  bereketsizleşmek
  berelenmek
  berraklaşmak
  betelenmek
  beterleşmek
  betonlaşmak
  beyazlanmak
  beyazlaşmak
  beynine vurmak
  bezginleşmek
  bezmek
  bıçak gibi saplanmak
  bıçak kemiğe dayanmak
  bıkmak
  bıyıklanmak
  biçimsizleşmek
  bilgeleşmek
  bilginleşmek
  bilgisizleşmek
  bilinçlenmek
  bilinçsizleşmek
  billurlaşmak
  bilmek
  bilmezlenmek
  binişmek
  bir hal olmak
  bir olmak
  bir şey (veya şeyler) olmak
  birbiri üstüne gelmek
  birbirine girmek
  bireyselleşmek
  birikişmek
  birinci olmak
  birleşmek
  bitkileşmek
  bloklaşmak
  bodurlaşmak
  boğasamak
  boğaya gelmek
  boğazında kalmak
  boğuklaşmak
  boklanmak
  bolarmak
  bollanmak
  bollaşmak
  borç bini aşmak
  bordalamak
  boş dönmek
  boşalmak
  boşlaşmak
  bozkırlaşmak
  bozulmak
  bönleşmek
  budalalaşmak
  buğulaşmak
  buluşmak
  bunaklaşmak
  bunamak
  bungunlaşmak
  burnu kırılmak
  buyurganlaşmak
  buyurmak
  buzağılaşmak
  buzlaşmak
  buzullaşmak
  bücürleşmek
  bütünleşmek
  büyümek
  cahilleşmek
  camlaşmak
  can kalmamak
  canı gelmek
  canına ezan okumak
  canına tak demek (veya etmek)
  canına yetmek
  canlanmak
  cansız düşmek
  cansızlaşmak
  cazibeleşmek
  cazipleşmek
  cemaatleşmek
  cennet öküzü
  cennete dönmek
  cılklaşmak
  cıvıklaşmak
  cıvımak
  ciğer kebap olmak
  ciğeri parçalanmak
  ciğeri sızlamak
  ciğeri yanmak
  ciğerine oturmak
  cisimlenmek
  cisimleşmek
  coşkulanmak
  coşkunlaşmak
  cuk
  cüceleşmek
  çağdaşlaşmak
  çakışmak
  çamurlaşmak
  çapkınlaşmak
  çapraşıklaşmak
  çapraşmak
  çapraza sarmak
  çarpayazmak
  çarpıklaşmak
  çarpılmak
  çarpıntısı tutmak
  çatallaşmak
  çatıklaşmak
  çatıldamak
  çatlamak
  çatmak
  çayırlaşmak
  çekingenleşmek
  çekişmek
  çekmek
  çelikleşmek
  çemberlenmek
  çemkirmek
  çenesi kilitlenmek
  çentiklenmek
  çepellenmek
  çeşitlenmek
  çeşnilenmek
  çeteleşmek
  çetinleşmek
  çetrefilleşmek
  çevikleşmek
  çıbanlaşmak
  çıkagelmek
  çıkarayazmak
  çıkmak
  çıplaklaşmak
  çiçeklenmek
  çiftleşmek
  çipilleşmek
  çirkefleşmek
  çirkinleşmek
  çişi gelmek
  çizgilenmek
  çizgileşmek
  çocuksulaşmak
  çoğalmak
  çoğullaşmak
  çoluk çocuğa karışmak
  çopurlaşmak
  çoraklaşmak
  çorba olmak (veya çorbaya dönmek)
  çökkünleşmek
  çölleşmek
  çözümsüzleşmek
  çukurlaşmak
  dağa çıkmak
  dağılmak
  dalgınlaşmak
  dallanıp budaklanmak
  dalmak
  dama demek
  damarlanmak
  dandikleşmek
  dara gelmek
  daralmak
  darmadağın olmak
  darmaduman olmak
  dayanıksızlaşmak
  dayanılmazlaşmak
  dazlaklaşmak
  dedikodu sermayesi olmak
  değersizleşmek
  değirmileşmek
  değişmek
  değmek
  deke düşmek
  demek olmak
  demirleşmek
  demlenmek
  deneyim kazanmak
  dengesi bozulmak
  dengesizleşmek
  denk düşmek
  denk gelmek
  denkleşmek
  densizleşmek
  derinleşmek
  dermansızlaşmak
  dertlenmek
  dertop
  despotlaşmak
  devrileyazmak
  diftonglaşmak
  dikelmek
  diken diken olmak
  dikeyleşmek
  dikilmek
  diklenmek
  dikleşmek
  dile gelmek
  diline biber sürmek
  diline kira istemek
  diline sağlık
  dilinin ucuna gelmek
  dillenmek
  dinamikleşmek
  dinçleşmek
  dindarlaşmak
  dinginleşmek
  dinsizleşmek
  dirençsizleşmek
  dirileşmek
  dirilmek
  dişindirik
  dişinin kovuğuna bile gitmemek
  divaneleşmek
  diz çökmek
  dizeleşmek
  dizlerinin bağı çözülmek
  dogmalaşmak
  doğallaşmak
  doğmak
  doğrulmak
  doğurganlaşmak
  dolaba girmek (veya gelmek)
  dolaşmak
  dolduruşa kapılmak
  dolgunlaşmak
  dolmak
  dolmuşa gelmek (veya binmek)
  dolukmak
  doluşmak
  donanmak
  donmak
  donuklaşmak
  dostlaşmak
  doygunlaşmak
  dönmek
  dudak payı bırakmak
  dumanlanmak
  durağanlaşmak
  durgunlaşmak
  durulaşmak
  durulmak
  düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek)
  dümbelek
  dünyasından geçmek
  düşeş atmak
  düşkünleşmek
  düşmek
  düzelmek
  düzleşmek
  ebedîleşmek
  eblehleşmek
  eceli gelmek
  edilgenleşmek
  efeleşmek
  efsaneleşmek
  eğilmek
  eğrilmek
  ekleşmek
  eksilmek
  ekşimek
  elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)
  elektriklenmek
  eli boş gelmek
  eli ekmek tutmak
  eli kırılmak
  eli kolu bağlı kalmak (veya durmak veya olmak)
  elvermek
  erginlenmek
  erginleşmek
  erim erim
  erimek
  erkek olmak
  eskimek
  esmerleşmek
  esrimek
  eşiğini aşındırmak
  eşitlenmek
  eşitleşmek
  etkisizleşmek
  evci çıkmak
  evcilleşmek
  evrenselleşmek
  Ezgileşmek
  faaliyete geçmek
  facialaşmak
  fanatikleşmek
  fark atmak
  farklılaşmak
  farksızlaşmak
  faşistleşmek
  Federalleşmek
  felce uğramak
  fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek)
  ferahlamak
  fermanlı
  fersizleşmek
  fettanlaşmak
  formülleşmek
  fosilleşmek
  gadre uğramak
  gaflet basmak
  galebe çalmak
  galip gelmek
  garipleşmek
  gaza gelmek
  gelenekleşmek
  gelip çatmak (veya dayanmak)
  gelme
  gelmek
  gem
  gem almak
  gem vurmak
  gemlemek
  genelleşmek
  genişlemek
  gerçekleşmek
  gerdeğe girmek
  gerginleşmek
  gerilmek
  geviş
  geviş getirmek
  gevremek
  gibisine gelmek
  girip çıkmak
  girmek
  göçebeleşmek
  gölermek
  gölge düşmek
  gölleşmek
  göndermek
  göresimek
  görgülenmek
  görünmek
  gövdelenmek
  göz yummak
  gözaydına gelmek
  gözleri kapanmak
  gözleri sulanmak
  gözü (veya gözleri) açılmak
  gözü (veya gözleri) kararmak
  gözü dönmek
  gözü dumanlanmak
  gözü görmemek
  gözü hiçbir şey görmemek
  gözünü (veya gözlerini) açmak
  gözünü (veya gözlerini) kapamak
  gözünü yummak
  gururuna ağır gelmek
  güce sarmak
  güçlenmek
  güçleşmek
  güdükleşmek
  gülünçleşmek
  güncelleşmek
  günü dolmak
  günü yetmek
  gürbüzleşmek
  gürleşmek
  hainleşmek
  hak kazanmak
  hakikat olmak
  halini almak
  halsizleşmek
  hamaratlaşmak
  hamlaşmak
  hantallaşmak
  HANYA
  harap olmak
  haraplaşmak
  harı başına vurmak
  haşadı çıkmak
  haşat olmak
  hatırına gelmek
  hatiften gelmek
  hava bulanmak
  havalanmak
  havale gelmek
  hay hayı gitmek vay vayı kalmak
  haylazlaşmak
  hedeflenmek
  helak olmak
  helezonlaşmak
  helmelenmek
  helmeleşmek
  helvalaşmak
  heyecanlanmak
  hıncahınç
  hırs basmak
  hırs bastırmak
  hışımlanmak
  hidayete ermek
  hinleşmek
  hipnotize olmak
  hissini vermek
  hizaya gelmek
  holdingleşmek
  hoşlaşmak
  hurdası çıkmak
  husul bulmak
  husule gelmek
  huysuzlaşmak
  hülyalaşmak
  hüzün duymak
  hüzünlenmek
  ıklım tıklım
  ılıklaşmak
  ılınmak
  ırmaklaşmak
  ısınmak
  ıslanmak
  ıssızlaşmak
  ıssızlık çökmek
  ışıklanmak
  ibaret olmak (veya kalmak)
  içi bayılmak
  içi dışına çıkmak
  içi ezilmek
  içi geçmek
  içi yağ bağlamak
  içinde kaybolmak
  içinden çıkmak
  ifadesini almak
  iğne yutmuş ite (veya maymuna) dönmek
  ihya olmak
  iktidarsızlaşmak
  ilahlaşmak
  iler tutar yeri olmamak (veya kalmamak)
  ileri gelmek
  ilerlemek
  ilginçleşmek
  ilkeleşmek
  ilkelleşmek
  imanına kadar
  imkansızlaşmak
  incelmek
  incinmek
  inme inmek
  inmek
  insancıllaşmak
  irileşmek
  islenmek
  istim üstünde olmak
  isyan bayrağı (veya bayrağını) açmak (veya çekmek)
  işi kotarmak
  işkillenmek
  işlemek
  iştiyak duymak
  itibarsızlaşmak
  ivedileşmek
  iyi gelmek
  iyi olmak
  iyileşmek
  izlemek
  kabak tadı vermek
  kabaklaşmak
  kabalaşmak
  kadavralaşmak
  kademelenmek
  kadınlaşmak
  kadidi çıkmak
  kafa tutmak
  kafası almamak
  kafası bulanmak
  kafası yerine gelmek
  kafasına girmek
  kafasını kaldırmak
  kahramanlaşmak
  kalabalıklaşmak
  kalbi ağzına gelmek
  kalbi çarpmak
  kalbi dayanmamak
  kalbi ferahlamak
  kalbi kararmak
  kalbi parçalanmak
  kalbi sıkışmak
  kalbi sızlamak
  kalbi yerinden oynamak (veya fırlamak)
  kalburüstü kalmak
  kalburüstüne gelmek
  kaldırmak
  kalınlaşmak
  kalkmak
  kalmak
  kamburlaşmak
  kamçılaşmak
  kamusallaşmak
  kan gitmek
  kanamak
  kangrenleşmek
  kapamak
  kapanmak
  kapı komşusu yapmak (veya etmek)
  KAPIDA
  kapitalistleşmek
  kar etmek
  karalanmak
  karavana çıkmak
  karbonlaşmak
  karışmak
  karmakarış olmak
  karmakarışık olmak
  karman çorman olmak
  karmaşıklaşmak
  karşı karşıya olmak
  karşılamak
  karşılaşmak
  karşılık vermek
  kartlaşmak
  kaskatı kesilmek
  kaslaşmak
  katarlanmak
  katılaşmak
  katmerleşmek
  kavga çıkmak
  kavlaşmak
  kavramlaşmak
  kavuşmak
  kaypaklaşmak
  kazanmak
  keçeleşmek
  kekemeleşmek
  kelimeleşmek
  kelleşmek
  kemikleşmek
  kendi ayağı ile gelmek
  kendine gelmek
  kendini bulmak
  kepeklenmek
  kepenk kapatmak
  kerpiçleşmek
  kesilmek
  kesip biçmek
  keskinleşmek
  keyiflenmek
  kılıbıklaşmak
  kılıcına
  kılıksızlaşmak
  kıraçlaşmak
  kırçıllanmak
  kırçıllaşmak
  kırılmak
  kırlaşmak
  kısalmak
  kısırlaşmak
  kıskaçlamak
  kıtlaşmak
  kıvamını bulmak
  kıvamlanmak
  kıvılcımlanmak
  kıvırcıklaşmak
  kıvırmak
  kıvraklaşmak
  kıvramak
  kıvrılmak
  kıvrımlanmak
  kıyaklaşmak
  kıyamet kopmak
  kıymete binmek
  kıymetleşmek
  kızgınlaşmak
  kızıllaşmak
  kızılmak
  kızışmak
  kibarlaşmak
  kilitlenmek
  kip gelmek
  kireçleşmek
  kiri kabarmak
  kirlenmek
  kitaplaşmak
  klasikleşmek
  klişeleşmek
  koçlanmak
  koflaşmak
  kolaylaşmak
  kolektifleşmek
  kollarını sallaya sallaya gelmek
  kolpoya düşmek (veya gelmek)
  kolu kanadı kırılmak
  komalık olmak
  komaya girmek
  komikleşmek
  konsültasyon yapmak
  konuk gelmek
  kooperatifleşmek
  Kopup gelmek
  korktuğuna uğramak
  korkunçlaşmak
  korlanmak
  korlaşmak
  korumak
  koşuşturmak
  kotarmak
  koyulaşmak
  köhneleşmek
  köhnemek
  köleleşmek
  kömürleşmek
  köprülenmek
  körelmek
  körleşmek
  kösnülmek
  kötüleşmek
  kötümserleşmek
  kötürümleşmek
  köyleşmek
  közleşmek
  kristallenmek
  kudurmak
  kulağı okşamak
  kulak tıkamak
  kullaşmak
  kuluçka olmak
  kurallaşmak
  kurgulanmak
  kurtlaşmak
  kurulaşmak
  kurumak
  kurumlaşmak
  kurumsallaşmak
  kuşa benzemek (veya dönmek)
  kutsallaşmak
  kutsileşmek
  kutup engel
  kuyu bileziği
  kuzulaşmak
  küçülmek
  külçeleşmek
  küskünleşmek
  küstahlaşmak
  kütleşmek
  kütükleşmek
  laçkalaşmak
  laikleşmek
  lam elif çevirmek (veya çizmek)
  LEBALEP
  legalleşmek
  lezzetlenmek
  liberalleşmek
  lifleşmek
  lisana gelmek
  loşlaşmak
  macunlaşmak
  maddeleşmek
  maddileşmek
  mafyalaşmak
  mahmurlaşmak
  mahvolmak
  makineleşmek
  mana (veya manası) çıkmak
  manasına gelmek
  manşet
  mantara basmak
  mantarlaşmak
  manyaklaşmak
  markalaşmak
  mars olmak
  masaya oturmak
  maskaralaşmak
  matiz olmak
  matlaşmak
  mavileşmek
  mekik atmak
  mekik dokumak
  merkezîleşmek
  Merkezleşmek
  mesel olmak
  meşrulaşmak
  meyanesi gelmek
  meyvelenmek
  meyveye durmak
  mıknatıslanmak
  mızmızlaşmak
  miadı gelmek
  mikroplanmak
  mikroplaşmak
  Milletleşmek
  minyatürleşmek
  miskinleşmek
  mitleşmek
  moda olmak
  modası geçmek
  monotonlaşmak
  morlaşmak
  mukabele etmek
  mumlaşmak
  mumyalanmak
  murada (veya muradına) ermek
  mutaassıplaşmak
  mutlulanmak
  mutsuzlaşmak
  muzaffer olmak
  muzırlaşmak
  mükemmelleşmek
  münasebeti düşmek
  müstehcenleşmek
  nankörleşmek
  nefesi kesilmek (veya daralmak veya tutulmak)
  nemlenmek
  nesnelleşmek
  neşelenmek
  neşesini bulmak
  Netleşmek
  nişanlanmak
  normalleşmek
  nötrleşmek
  nurlanmak
  oburlaşmak
  odaklaşmak
  odunlaşmak
  oğullanmak
  oksitlenmek
  olagelmek
  olağanlaşmak
  olanaksızlaşmak
  olgunlaşmak
  olmak
  oluk gibi akmak
  oluşmak
  on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
  oralarda olmamak
  ormanlaşmak
  ortaklık etmek
  otomatikleşmek
  oturmak
  ozonlaşmak
  öbeklenmek
  öçlenmek
  öksemek
  ölümsüzleşmek
  önüne bir kemik atmak
  önüne çıkmak
  örgütleşmek
  ötümlüleşmek
  ötümsüzleşmek
  özdeşleşmek
  özelleşmek
  özerkleşmek
  özgünleşmek
  özgürleşmek
  özlemek
  özleşmek
  pabuç eskitmek (veya paralamak)
  pahalanmak
  palazlanmak
  parlaklaşmak
  partileşmek
  pas tutmak
  pasifleşmek
  pata gelmek
  patlamak
  pazarlığı pişirmek
  peltekleşmek
  pençeleşmek
  perişan olmak
  pesleşmek
  peynirleşmek
  pıhtılaşmak
  pısırıklaşmak
  pintileşmek
  pisleşmek
  pişmek
  posalanmak
  posta yapmak
  pot gelmek
  pratikleşmek
  profesyonelleşmek
  programlanmak
  pürçeklenmek
  pürüzalır
  pürüzlenmek
  pütürlenmek
  rast gelmek
  rastlamak
  rastlaşmak
  rasyonelleşmek
  renklenmek
  resimleşmek
  rezil olmak
  rezilleşmek
  robotlaşmak
  romanlaşmak
  saati çalmak
  sabitleşmek
  sabrı taşmak (veya tükenmek)
  sabunlaşmak
  sadra şifa vermek
  saflaşmak
  sağır olmak
  sağırlaşmak
  sağlamlaşmak
  sahile vurmak
  sakallanmak
  sakarlaşmak
  sakatlanmak
  sakızlaşmak
  sakin olmak
  sakinleşmek
  salçalanmak
  saldırganlaşmak
  salgınlaşmak
  sallanmak
  sancısı tutmak
  sandıktan çıkmak
  sanmak
  sapıklaşmak
  sarhoş olmak
  sarhoşlaşmak
  sarpa sarmak
  saydamlaşmak
  seçkinleşmek
  sedyelik olmak
  sel götürmek
  semeleşmek
  semirmek
  semizlemek
  semizlenmek
  semizleşmek
  sendikalaşmak
  serinlemek
  serinleşmek
  sersemlemek
  sersemleşmek
  serserileşmek
  sessizleşmek
  sevimlileşmek
  sevimsizleşmek
  seyrekleşmek
  sıcaklaşmak
  sıfırı tüketmek
  sığlaşmak
  sıkışmak
  sıklaşmak
  sıkmak
  sıram sıram dizilmek
  sırası düşmek
  sırtını yere getirmek
  sırtüstü yatmak
  sıskalaşmak
  sıvama
  sıvaşmak
  silahlanmak
  silikleşmek
  silme
  silmece
  simgeleşmek
  sineklenmek
  sinirlenmek
  sinsileşmek
  sirkeleşmek
  sistemleşmek
  sivilleşmek
  sivrileşmek
  sivrilmek
  sloganlaşmak
  softalaşmak
  soğumak
  solgunlaşmak
  soluğu kesilmek (veya tutulmak)
  soluk soluğa kalmak
  soluklamak
  somutlanmak
  somutlaşmak
  sonsuzlaşmak
  soyutlaşmak
  sökün
  sömürgeleşmek
  söz ayağa düşmek
  söz ustası
  standartlaşmak
  streslenmek
  su gibi akmak
  sulanmak
  surat kalmamak
  suyu ısınmak (veya kaynamak)
  suyu kesilmiş değirmene dönmek
  süflileşmek
  sümsükleşmek
  süngerleşmek
  sürtükleşmek
  sütlenmek
  süzgünleşmek
  şabanlaşmak
  şap gibi donmak (veya kalmak)
  şapşallaşmak
  şaşılaşmak
  şaşırmak
  şaşkınlaşmak
  şaşmak
  şebekleşmek
  şehirleşmek
  şehirlileşmek
  şekerleşmek
  şekilleşmek
  şenelmek
  şenlenmek
  şıklaşmak
  şişmanlamak
  şişmanlaşmak
  tabakalanmak
  tabiileşmek
  taçlanmak
  tadı kaçmak (veya gitmek)
  tadına bakmak
  tadını bulmak
  tadını tuzunu bulmak
  tahtalaşmak
  takaddüm etmek
  takip etmek
  tam adamına çatmak
  tam gelmek (veya olmak)
  tane bağlamak
  tanışmak
  Tanrılaşmak
  tapalamak
  taşlaşmak
  tatlanmak
  tava gelmek
  tavazzuh etmek
  tazelenmek
  teakup etmek
  tefevvuk etmek
  tegafül etmek
  tekdüzeleşmek
  tekelleşmek
  telesimek
  tembelleşmek
  temel tutmak
  temizlenmek
  tenhalaşmak
  tepesi üstü
  tepesinde bitmek
  teraslanmak
  tesadüf etmek
  teşrif etmek
  tetabuk etmek
  tetikleşmek
  tevafuk etmek
  tevali etmek
  tıkızlaşmak
  tıklım tıklım
  tıraşı gelmek (veya uzamak)
  ticarileşmek
  tilkileşmek
  timsal olmak
  titrekleşmek
  tohumlanmak
  tombullaşmak
  tomruklanmak
  topaklanmak
  toparlamak
  toparlanmak
  toplanılmak
  toplanmak
  toplaşmak
  toplumlaşmak
  topraklaşmak
  tortulanmak
  tortulaşmak
  toz olmak
  trafik kilitlenmek
  trajikleşmek
  tuhaflaşmak
  tur atmak
  turşulaşmak
  tutarsızlaşmak
  tutkallanmak
  tutkulaşmak
  tutmak
  Tuttuğu dal elinde kalmak
  tutulmak
  tuzağa düşmek
  tuzluya mal olmak (veya oturmak veya patlamak)
  tüccarlaşmak
  tümlenmek
  tümörlenmek
  tümörleşmek
  tümsekleşmek
  türemiş zarf
  türküleşmek
  ucu (herhangi birine) dokunmak
  uçlanmak
  uçurumlaşmak
  ufalmak
  ulaşmak
  ululaşmak
  umudunu kesmek
  un ufak olmak
  unutmak
  urlaşmak
  usanç getirmek
  usanmak
  uslanmak
  usta olmak
  ustalaşmak
  uyanıklaşmak
  uyanmak
  uydulaşmak
  uyku basmak (veya bastırmak)
  uyku gözünden akmak
  uysallaşmak
  Uyumlanmak
  uzamak
  uzmanlaşmak
  ürkekleşmek
  üstünleşmek
  üşüşmek
  vadesi gelmek (veya yetmek)
  vahşileşmek
  vahyolunmak
  vakti gelmek
  varmak
  varsıllaşmak
  verimsizleşmek
  verip veriştirmek
  veriştirmek
  viran olmak
  viranlaşmak
  vuku bulmak
  vücuda gelmek
  yabancılaşmak
  yabanıllaşmak
  yabanileşmek
  yağılaşmak
  yağmak
  yakınlaşmak
  yakışmak
  yalçınlaşmak
  yalınlaşmak
  yalnızlaşmak
  yalpalanmak
  yamrulmak
  yamulmak
  yan gelip oturmak (veya yatmak)
  yanaşmak
  yanmak
  yapaylaşmak
  yapılaşmak
  yapısallaşmak
  yasalaşmak
  yasallaşmak
  yassılanmak
  yassılaşmak
  yassılmak
  yaşamak
  yatkınlaşmak
  yatmak
  yavanlaşmak
  yavuzlanmak
  yavuzlaşmak
  yaya kalmak
  yaygın eğitim
  yaygınlaşmak
  yayvanlaşmak
  yazlamak
  yedirmek
  yeğinleşmek
  Yemeden içmeden kesilmek
  yenmek
  yeri gelmek
  yerine oturmak
  yerleşmek
  yeşillenmek
  yetişmek
  yetkinleşmek
  yetmek
  yıldızı parlamak
  Yıldızlaşmak
  yıvışmak
  yobazlaşmak
  yoğunlaşmak
  yoksullaşmak
  yola yatmak
  yolu düşmek
  yontulmak
  yorgun düşmek
  yorulmak
  yosunlaşmak
  yuları ele vermek (veya kaptırmak)
  yumaklanmak
  yumrulanmak
  yumuklaşmak
  yumuşaklaşmak
  yumuşamak
  yuvarlaklaşmak
  yuvasını yapmak
  yücelmek
  yükselmek
  yüreği pek
  yüreğinin başı sızlamak
  yürek tüketmek
  yüreklenmek
  yüreksi
  yürümek
  yürürlüğe girmek
  yüz yüze gelmek
  yüzeyselleşmek
  yüzleşmek
  yüzsüzleşmek
  yüzü gözü açılmak
  yüzü gülmek
  yüzüne kan gelmek
  yüzünün derisi yere geçmek
  zarar gelmek
  zayıflamak
  zebunlaşmak
  zembereği boşalmak (veya boşanmak)
  zenginlemek
  Zenginleşmek
  zıvanadan çıkmak
  zihnini toplamak
  zilzurna olmak
  zincirlemek
  zindan kesilmek
  zindan olmak
  zindeleşmek
  zor gelmek
  zorlaşmak
  züğürtlemek
  züğürtleşmek
  zümrütlenmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  4,101563E-02