KR_KU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

KR_KU <-- KR_KU --> KU_KZKRAÇA
kraft kağıdı
kraker
kral
kralcı
kralcılık
kraldan çok kralcı olmak
kraliçe
kraliçe gibi
kraliçelik
kraliyet
krallara layık
krallık
kramp
kramp girmek
KRAMPON
kraniyoloji
kraniyolojik
krank
krater
krater gölü
kravat
kravat iğnesi
kravatlı
kravatsız
kravl
kreasyon
kreatif
kreatör
kredi
kredi açmak
kredi anlaşması
kredi kartı
kredi limiti
kredi mektubu
kredi sözleşmesi
krediaçan
kredibilite
kredileme
kredilemek
kredilendirme
kredilendirmek
kredili
kredili satış
kredisi düşmek
kredisiz
kredisizlik
kreditör
krem
krema
kremalı
kremasız
krematoryum
kremleme
kremlemek
kreozot
krep
krepdöşin
kreplin
krepon
krepon kağıdı
krepsaten
kreş
kreşendo
kretase
kreten
kretenizm
kreton
krezol
kriket
kriko
krikocu
krikoculuk
kriminolog
kriminoloji
kriminolojik
kripto
kriptolog
kriptoloji
kriptolojik
kripton
kristal
kristal cam
kristal mavisi
kristallendirilme
kristallendirilmek
kristallendirme
kristallendirmek
kristallenme
kristallenmek
kristalleşme
kristalleşmek
kristalleştirme
kristalleştirmek
kristaloit
kriter
kritik
kritik etmek
kritisizm
kriyoskopi
kriz
kriz geçirmek
kriz masası
kriz yöneticiliği
kriz yöneticisi
kriz yönetimi
krizalit
krizantem
krizolit
kroki
krokodil
krom
kromaj
kromatik
kromatik iplik
kromatin
kromatit
kromatofor
KROME
kromlu
kromoplast
kromosfer
kromotropizm
kromozom
kromsu
KRON
kronaksi
kronik
kronikçi
kronikleşme
kronikleşmek
kronograf
kronoloji
kronolojik
kronometre
kros
KROŞE
krupiye
krupiyelik
kruton
kruvasan
kruvaze
kruvaziyer
kruvazör
ksenofobi
ksenon
ksilofon
ksiloloji
ksilolojik
Ku
kuaför
kuantum
kuartet
KUBARMA
kubarmak
kubaşma
kubaşmak
kubat
kubatlık
kubbe
Kubbealtı
kubbeli
kubbeli delik
kubbeli fırın
kubbesiz
kubur
kubur sıkmak
kuburluk
kucağına düşmek
kucağına kurulmak
kucağına oturmak
kucağında bulmak
kucak
kucak (veya kucağını) açmak
kucak çocuğu
kucak dolusu
kucak kucağa
kucak kucak
kucaklama
kucaklamak
kucaklanış
kucaklanma
kucaklanmak
kucaklaşabilme
kucaklaşabilmek
kucaklaşma
kucaklaşmak
kucaklaştırma
kucaklaştırmak
kucaklayabilme
kucaklayabilmek
kucaklayış
kucaklayıverme
kucaklayıvermek
kucakta
kucaktan kucağa
kucaktan kucağa dolaşmak (veya gezmek)
kuçu kuçu
kuçukuçu
kudas
kudema
kudret
kudret hamamı
kudret helvası
kudret narı
kudretli
kudretsiz
kudretsizlik
kudretten
kudurgan
kudurganlık
kudurma
kudurmak
kudurtma
kudurtmak
kudurtucu
kuduruk
kuduruş
kuduz
kuduz böceği
kuduz böcekleri
kuduz otu
kuduzluk
kudüm
kudümzen
kûfi
kuğu
kuğu gibi
kûhi
kuintet
kuka
kukla
kukla gibi
kukla gibi oynatmak
kukla hükûmet
kukla oyunu
kukla tiyatrosu
kuklacı
kuklacılık
kuklalık
kuklavari
kukuleta
kukuletalı
kukuletasız
kukumav
kukumav kuşu
kukumav kuşu gibi
kukumav kuşu gibi düşünüp durmak
kul
kul cinsi
kul etmek
kul hakkı
kul kahyası
kul kethüdası
kul köle olmak
kul kusursuz olmaz
kul oğlanı
kul olmak
kul sıkışmayınca (veya daralmayınca veya bunalmayınca) hızır yetişmez
kul taksimi
kul yapısı
kula
kula kul olmak
kulaç
kulaç atmak
kulaçlama
kulaçlamak
kulaçlayış
kulağakaçan
kulağı (bir şeyde) olmak
kulağı (veya kulakları) çınlasın
kulağı ağır işitmek
kulağı delik
kulağı dikilmek
kulağı duvar olmak
kulağı kesik
kulağı kesiklik
kulağı kirişte
kulağı kirişte olmak
kulağı okşamak
kulağı ters taraftan göstermek
kulağı tetikte
kulağı tıkalı
kulağına çalınmak
kulağına çarpmak
kulağına fısıldamak
kulağına gelmek
kulağına girmemek
kulağına gitmek
kulağına inanmamak
kulağına kar suyu kaçırmak
kulağına kar suyu kaçmak
kulağına koymak (veya sokmak)
kulağına küpe olmak (veya etmek)
kulağına söylemek
kulağını açmak
kulağını bükmek
kulağını çekmek
kulağını çınlatmak
kulağını doldurmak
kulağını sağır etmek
kulak
kulak (veya kulağını) tırmalamak
kulak altı bezi
kulak arkası (veya ardı) etmek
kulak asma!
kulak asmak
kulak çivisi
kulak davulu
kulak demiri
kulak dolgunluğu
kulak erimi
kulak kabartmak
kulak kepçesi
kulak kesilmek
kulak kıvırmak
kulak kulağa
kulak memesi
kulak misafiri
kulak misafiri olmak
kulak sadakası
kulak tıkacı
kulak tıkamak
kulak tırmalayıcı
kulak tutmak
kulak vermek
kulak zarı
kulakçı
kulakçık
kulakları dolmak
kulakları paslanmak
kulakları uğuldamak
kulaklarına kadar kızarmak
kulaklarını dikmek
kulaklarını tıkamak
kulaklarının pasını gidermek
kulaklı
kulaklı somun
kulaklık
kulaksız
KULAKTAN
kulaktan dolma
kulaktan kulağa
kulaktozu
kulampara
kulamparalık
kule
kulis
kulis çalışması
kulis faaliyeti
kulis yapmak
kullanabilme
Kullanabilmek
kullandırabilme
kullandırabilmek
kullandırma
kullandırmak
kullandırtma
kullandırtmak
kullanılma
kullanılmak
kullanılmış
kullanılmışlık
kullanım
kullanımlı
kullanımsız
kullanış
kullanışlı
kullanışlılık
kullanışsız
kullanışsızlık
kullanıverme
kullanıvermek
kullanma
kullanmak
kullap
kullaşma
kullaşmak
kullaştırma
kullaştırmak
kulle
kulluk
kulluk etmek
kulluk kölelik
kullukçu
kuloğlu
kulp
kulp takmak
kulplu
kulplu beygir
kulpsuz
kulpunu bulmak
kulu
kuluçka
kuluçka devri
kuluçka dönemi
kuluçka makinesi
kuluçka olmak
kuluçkahane
kuluçkalık
kuluçkaya oturmak (veya yatmak)
kulun
kulun atmak
kuluncak
kulunç
kulunç girmek
kulunç kırmak
kulunlama
kulunlamak
kulunluk
kulunuz
kulübe
kulüp
kulüpçü
kulüpçülük
kulüpler arası
kulvar
kulyuç
kum
kum balığı
kum balığıgiller
kum çölü
kum dökmek
kum engereği
kum fırtınası
kum gibi
kum grisi
kum havucu
kum havuzu
kum kamyonu
kum kayası
kum ocağı
kum otu
kum saati
kum taşı
kum torbası
kuma
kuma olmak
KUMALI
Kuman
Kumanca
kumanda
kumanda etmek
kumanda kolu
kumandalı
kumandan
kumandan gemisi
kumandanlı
kumandanlık
kumandansız
kumandasız
Kumandı
kumanya
kumanyacı
kumanyacılık
kumar
kumar ebesi
kumar oynamak
kumarbaz
kumarbazlık
kumarcı
kumarcılık
kumarhane
kumarhaneci
kumarhanecilik
kumasız
kumaş
kumaş mengenesi
KUMAŞÇI
kumaşçılık
KUMAŞLI
kumaşlı terzi
KUMAŞSIZ
kumaşsız terzi
kumbara
kumbaracı
kumbarahane
kumbaşı
kumcu
kumcul
kumculuk
kumda oynamak
kumkazan
kumkuma
kumla
kumlama
kumlamak
kumlaştırıcı
kumlaştırma
kumlaştırmak
kumlu
kumluk
kumpanya
kumpas
kumpas kurmak
kumpasa dahil olmak
kumpasa gelmek
kumpir
kumral
kumru
kumru gibi
kumrucu
kumsal
kumsallık
KUMSU
kumsuz
kumuç
Kumuk
kumukça
kumul
kunda
kundak
kundak sokmak (veya koymak)
kundakçı
kundakçılık
kundaklama
kundaklamak
kundaklanış
kundaklanma
kundaklanmak
kundaklatma
Kundaklatmak
kundaklayış
kundaklı
kundaksız
kundura
kunduracı
kunduracılık
kunduru
kunduz
kunduz böceği
kungfu
kunt
kup
kupa
kupes
kupkuru
kupkuru etmek
kupkuru kesilmek
kuple
kupon
kupür
kur
kur yapmak
kura
kura çekmek
kura efradı
kura neferi
kurabilme
kurabilmek
kurabiye
kurabiye gibi
kurabiyeci
kurabiyecilik
kuracı
kurada
kurak
kurakçıl
kuraklık
kural
kural dışı
kurala aykırı
kurala aykırılık
kuralcı
kuralcılık
Kuralı
kurallaşma
kurallaşmak
kurallaştırma
kurallaştırmak
kurallı
kurallı cümle
kurallı tümce
kuralsız
kuralsızlık
kuram
kurama
kuramcı
kuramcılık
kuramlaştırma
kuramlaştırmak
kuramsal
KURANDER
kurası olmak
kurbağa
kurbağa adam
kurbağa balığı
kurbağa balığıgiller
kurbağa otu
kurbağacık
kurbağalama
kurbağalar
kurbağazehri
kurbağazehrigiller
kurban
kurban bayramı
kurban eti
kurban etiyle köpek tavlanmaz
kurban etmek
kurban gitmek
kurban kesmek
kurban olayım!
kurban olmak
kurban vermek
kurbanı olmak
kurbanlık
kurbanlık koyun gibi
kurca
kurca çıbanı
kurcalama
kurcalama sivilceyi çıban edersin
kurcalamak
kurcalanış
kurcalanma
kurcalanmak
kurcalatma
kurcalatmak
kurcalayabilme
kurcalayabilmek
kurcalayış
kurçatovyum
kurdele
kurdele balığı
kurdele balığıgiller
kurdele kesmek
kurdele takmak
kurdeleli
kurdelesiz
kurdeşen
kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser
kurdun oğlu akıbet kurt olur
kurdunu (veya kurtlarını) dökmek (veya kırmak)
kurdunu kırmak
kurdurabilme
kurdurabilmek
kurdurma
kurdurmak
kurdurtma
kurdurtmak
kurgan
kurgu
kurgu bilimi
kurgucu
kurguculuk
kurgulama
Kurgulamak
kurgulanma
kurgulanmak
KURGULU
kurgusal
kurgusuz
kurlağan
kurma
kurmaca
kurmacı
kurmacılık
kurmak
kurmay
kurmay başkanı
kurmaylık
kurna
kurnalı
kurnasız
kurnaz
kurnazca
kurnazcasına
kurnazlaşma
kurnazlaşmak
kurnazlık
kurnazlık etmek
kuron
kurs
kursağında kalmak
kursak
kursaklı
kursaksız
KURSİYER
kurşun
kurşun atmak
kurşun dokunmak
kurşun dökmek
kurşun erimi
kurşun gibi
kurşun grisi
kurşun kalem
kurşun manyağı yapmak
kurşun otu
kurşun rengi
kurşun sıkmak
kurşun tutmak
kurşun yağdırmak
kurşun yağmuruna tutmak
kurşun yemek
kurşuna dizmek
kurşuncu
kurşunculuk
kurşungeçirmez
kurşuni
kurşunileşme
kurşunileşmek
kurşunlama
kurşunlamak
kurşunlanma
kurşunlanmak
kurşunlaşma
kurşunlaşmak
kurşunlatma
kurşunlatmak
kurşunlu
kurşunsu
kurşunsuz
kurşunsuz benzin
kurşunumsu
kurt
kurt ağzı bağlamak
kurt baklası
kurt bilimci
kurt bilimi
kurt dumanlı havayı sever
kurt gibi
kurt kapanı
kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
kurt komşusunu yemez
kurt köpeği
kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez
kurt kuş
kurt kuyusu
kurt mantarı
kurt masalı
kurt sineği
kurt yeniği
kurtağzı
kurtarabilme
kurtarabilmek
kurtarıcı
kurtarıcılık
kurtarılabilme
kurtarılabilmek
kurtarılma
kurtarılmak
kurtarım
kurtarımcı
kurtarımcılık
kurtarış
kurtarma
kurtarma aracı
kurtarma gemisi
kurtarma kazısı
kurtarmacı
kurtarmacılık
kurtarmak
kurtayağı
kurtayağı tozu
kurtbağrı
kurtboğan
kurtçuk
kurtçul
kurtkıyan
kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma
kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz
kurtlandırma
kurtlandırmak
kurtlanış
kurtlanma
kurtlanmak
kurtlaşma
kurtlaşmak
kurtlu
kurtluca
kurtluk
kurtpençesi
kurtsuz
kurttırnağı
kurtulabilme
kurtulabilmek
kurtulma
kurtulmak
kurtulmalık
kurtuluş
kurtuluşlu
kurtuluşsuz
kurtuluverme
kurtuluvermek
kuru
kuru başına kalmak
kuru boya
kuru çay
kuru çayır
kuru çeşme
kuru dere
kuru duvar
kuru ekmek
kuru erik
kuru fasulye
kuru filtre
kuru gayret, çarık eskitir
kuru gürültü
kuru gürültüye pabuç bırakmamak
kuru hasır (veya kilim) üstünde kalmak
kuru hava
kuru iftira
kuru incir
kuru kafa
kuru kahve
kuru kahveci
kuru kahvecilik
kuru kalabalık
kuru kayısı
kuru kemik
kuru köfte
kuru kuruya
kuru kuyu
kuru laf
kuru laf karın doyurmaz
kuru meyve
kuru öksürük
kuru pasta
kuru pil
kuru sebze
kuru soğan
kuru soğuk
kuru söz
kuru tahtada kalmak
kuru tarım
kuru temizleme
kuru temizleyici
kuru üzüm
kuru yemiş
kuru yemişçi
kuru yük
kuru yük gemisi
kuru ziraat
kurucu
kuruculuk
kuruda kalmak
kurukafa
kurul
kurulama
kurulamak
kurulanış
kurulanma
kurulanmak
kurulaşma
kurulaşmak
kurulayabilme
kurulayabilmek
kurulayış
kurulma
kurulmak
kurultay
kurulu
kurulu düzen
kuruluk
kuruluş
kuruluşlar bütünü
kurum
kurum kurum kurumlanmak (veya kurulmak)
kurum satmak
kuruma
kurumak
kurumlanış
kurumlanma
kurumlanmak
kurumlaşma
kurumlaşmak
kurumlaştırma
kurumlaştırmak
kurumlu
kurumsal
kurumsallaşma
kurumsallaşmak
kurumsallaştırma
kurumsallaştırmak
kurumsuz
kurumsuzluk
kuruntu
kuruntu etmek
kuruntucu
kuruntulu
kuruntusuz
kuruntuya kapılmak
kurunun yanında yaş da yanar
kurusıkı
kurusıkı atıcı
kurusıkı atıcılık
kurusıkı atmak
kuruş
kuruş kuruş
kuruşlandırma
kuruşlandırmak
kuruşluk
kuruşu kuruşuna
kurut
kurutabilme
kurutabilmek
kurutaç
kurutma
kurutma kabı
kurutma kağıdı
kurutma makinesi
kurutmaç
kurutmak
kurutmalı
kurutmalık
kurutucu
kurutulabilme
kurutulabilmek
kurutulma
kurutulmak
kurutuş
kuruverme
kuruvermek
kuruyasıca
kuruyuş
KURYA
kurye
kuryelik
kusabilme
kusabilmek
kusayazma
kusayazmak
kuskun
kuskunlu
kuskunsuz
kuskunu düşük
kuskus
kuskus çorbası
kuskus pilavı
kusma
kusmak
kusmuk
kusturabilme
kusturabilmek
kusturma
kusturmak
kusturucu
kusturuş
kusuntu
kusur
kusur aramak
kusur bulmak
kusur etmek
kusur etmemek
kusur işlemek
kusura bakmamak (veya kalmamak)
kusurlu
kusurluluk
kusursuz
kusursuz dost arayan dostsuz kalır
kusursuzluk
kusuverme
kusuvermek
kuş
kuş bakışı
kuş beyinli
kuş bilimci
kuş bilimi
kuş dili
kuş gibi
kuş gibi (veya kadar) yemek
kuş gibi çırpınmak
kuş gibi uçup gitmek (veya uçmak)
kuş iğdesi
kuş kadar canı olmak
kuş kafesi
kuş kafesi gibi
kuş kanadına kira istemez
kuş kanadıyla gitmek
kuş kirazı
kuş mu konduracak?
kuş otu
kuş tüyü
kuş tüyü gibi
kuş uçmaz, kervan geçmez
kuş uçumu
kuş uçurmamak
kuş uçuşu
kuş uykusu
kuş üzümü
kuş vardır eti yenir, kuş vardır et yedirilir
kuş yemi
kuş yuvası
kuşa benzemek (veya dönmek)
kuşa kafes lazım, boruya nefes
kuşak
kuşak bağlama
kuşaklama
kuşaklamak
kuşaklanma
kuşaklanmak
KUŞAKLI
kuşaksız
kuşanabilme
kuşanabilmek
kuşandırma
kuşandırmak
KUŞANE
kuşanılma
kuşanılmak
kuşanış
kuşanma
kuşanmak
kuşantı
kuşatabilme
kuşatabilmek
kuşatılma
kuşatılmak
kuşatış
kuşatma
kuşatmak
kuşbaşı
kuşbaşılı
kuşbaz
kuşburnu
kuşçu
kuşçubaşı
kuşçuluk
kuşdili
kuşe
kuşe kağıdı
kuşekmeği
kuşet
kuşetli
kuşetsiz
kuşevi
kuşgömü
kuşgözü
kuşhane
kuşkanadı
kuşkonmaz
kuşku
kuşku beslemek (veya duymak)
kuşku uyanmak
kuşkucu
kuşkuculuk
kuşkulandırma
kuşkulandırmak
kuşkulanma
kuşkulanmak
kuşkulu
kuşkusu kalmamak
kuşkusuz
kuşkusuzluk
kuşkuya düşmek
kuşlak
kuşlar
kuşlokumu
kuşluk
kuşluk namazı
kuşluk vakti
kuşluk yemeği
kuşmar
kuşpalazı
kuşsütü
kuşsütü ile beslemek
kuşsütünden başka her şey var
kuşu kuşla avlarlar
kuşyemi
kut
kutan
kutlama
kutlamak
kutlanış
kutlanma
kutlanmak
kutlatma
kutlatmak
kutlayabilme
kutlayabilmek
kutlayış
kutlu
kutlu gün doğuşundan bellidir
kutlu olsun
kutlulama
kutlulamak
kutluluk
kutnu
kutsal
kutsallaşma
kutsallaşmak
kutsallaştırış
kutsallaştırma
kutsallaştırmak
kutsallık
kutsama
kutsamak
kutsi
kutsileşme
kutsileşmek
kutsiyet
kutsuz
kutsuz kuşun yuvası doğan yanında olur
kutsuzluk
kutu
kutu gibi
kutu kutu
KUTUCU
kutuculuk
kutulama
kutulamak
kutulanış
kutulanma
kutulanmak
kutulayış
KUTULU
kutulu telefon
kutup
kutup bozkırı
kutup engel
kutup yıldızı
kutuplanma
kutuplanmak
kutuplaşma
kutuplaşmak
kutuplaştırma
kutuplaştırmak
kutupsal
kutur
kuut
kuvars
kuvarsit
kuvayımilliye
KUVER
kuvertür
kuveytli
KUVÖZ
kuvve
kuvveden fiile çıkarmak
kuvvet
kuvvet almak
kuvvet bulamamak
kuvvet çifti
kuvvet komutanları
kuvvet vermek
kuvvetini toplamak
kuvvetle
kuvvetle muhtemel
kuvvetlendirici
kuvvetlendiriş
kuvvetlendirme
kuvvetlendirmek
kuvvetleniş
kuvvetlenme
kuvvetlenmek
kuvvetli
kuvvetli rüzgar
kuvvetlice
kuvvetölçer
kuvvetsiz
kuvvetsizlik
kuvvetten düşmek
KUYMAK
kuyruğa girmek
kuyruğu dikmek
kuyruğu kapana kısılmak (veya sıkışmak)
kuyruğu titretmek
kuyruğuna basmak
kuyruğuna teneke bağlamak
kuyruğunu kısmak
kuyruğunu kıstırmak
kuyruğunu tava sapına çevirmek
kuyruk
kuyruk acısı
kuyruk çekmek
kuyruk kemiği
kuyruk olmak
kuyruk sallamak
kuyruk sokumu
kuyruk sokumu kemiği
kuyruk yağı
kuyruk yapmak
kuyrukkakan
kuyruklu
kuyruklu kelebek
kuyruklu kurbağa
kuyruklu piyano
kuyruklu yalan
kuyruklu yıldız
kuyruklu yıldız başı
kuyruklu yıldız çekirdeği
kuyruklu yıldız saçı
kuyruklular
kuyruksallayan
kuyruksallayangiller
kuyruksuz
kuyruksuzlar
kuyruksüren
kuytu
kuytuluk
kuyu
kuyu açmak
kuyu anası
kuyu bileziği
kuyu fındığı
kuyu gibi
kuyu kebabı
kuyu suyu
kuyu topuğu
kuyucak
kuyucu
kuyuculuk
kuyudan adam çıkarmak
kuyudat
kuyum
kuyumcu
kuyumcu terazisi
kuyumculuk
kuyusunu kazmak
kuz
kuzen
kuzey
kuzey kutbu
kuzey küre
kuzey noktası
kuzey yıldızı
kuzeybatı
kuzeydoğu
kuzeyli
kuzgun
kuzgun gibi
kuzguna yavrusu şahin (veya anka veya güzel) görünür
kuzguncuk
kuzguni
kuzguni siyah
kuzgunkılıcı
kuzin
kuzine
kuzu
kuzu çevirmek
kuzu dişi
kuzu eti
kuzu gibi
kuzu gibi olmak
kuzu kapama
kuzu kapısı
kuzu kesilmek
kuzu kestanesi
kuzu kuzu
kuzu mantarı
kuzu pıtrağı
kuzu postuna bürünmek
kuzu sarmaşığı
kuzugöbeği
kuzukulağı
kuzukulağı asidi
kuzulama
kuzulamak
kuzulaşma
kuzulaşmak
kuzulu
kuzuluk
kuzuluk kapısı
kuzum!


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

9,960938E-02